Informacja Sprawdź najważniejsze zmiany w Taryfie opłat i prowizji

Kredyty gotówkowe o stałym lub zmiennym oprocentowaniu

Produkt wycofany z oferty

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla klientów indywidualnych. Obowiązuje od dnia 12.11.2018 r.

1

Wcześniejsza spłata kredytu - jednorazowo od kwoty spłaty, w momencie spłaty

1,5%; min. 20,00 zł

Przypis

Opłata za wcześniejszą spłatę dotyczy kredytów sprzedanych do 18.12.2011 r. Prowizji nie pobiera się w przypadku, gdy kwota udzielonego kredytu nie przekracza 80.000 zł.

2

Zmiana warunków umowy kredytu na wniosek Klienta - jednorazowo, w dniu podpisania aneksu

30,00 zł

Więcej w dziale: Kredyty i pożyczki niebędące w ofercie:
Zobacz podobne produkty aktualnie w ofercie: