Informacja Sprawdź najważniejsze zmiany w Taryfie opłat i prowizji

Kredyt gotówkowy zabezpieczony aktywami płynnymi

Produkt wycofany z oferty

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla klientów indywidualnych. Obowiązuje od dnia 12.11.2018 r.

2

Spłata całości lub części kredytu przed terminem (od kwoty wcześniejszej spłaty)

2.1

o stopie stałej

2.1a

Udzielony do dnia 17.12.2011 r. w kwocie mniejszej lub równej 80.000 zł

Bez opłat

2.1b

udzielony do dnia 17.12.2011 r. w kwocie powyżej 80.000 zł

4%; min 16,00 zł

2.1c

udzielony od dnia 18.12.2011 r. w kwocie mniejszej lub równej 255.550 zł

Bez opłat

2.1d

udzielony od dnia 18.12.2011 r. w kwocie powyżej 255.550 zł

4%; min.16,00 zł

3

Zmiana pozostałych warunków umowy na wniosek kredytobiorcy w trybie:

3a

aneksu do umowy

30,00 zł

3b

porozumienia ustalającego nowe warunki spłaty wierzytelności w windykacji (w okresie wypowiedzenia umowy kredytowej)

Bez opłat

Więcej w dziale: Kredyty i pożyczki niebędące w ofercie:
Zobacz podobne produkty aktualnie w ofercie: