Kredyt preferencyjny na cele mieszkaniowe RODZINA NA SWOIM (dotyczy kredytów udzielonych na podstawie wniosków złożonych do dnia 31.12.2012 r.)

Produkt wycofany z oferty

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla klientów indywidualnych, zwana inaczej Tabelą opłat i prowizji. Obowiązuje od dnia 22.06.2024 r.

Stawka
1

Prowizja z tytułu ryzyka udzielenia kredytu z niskim wkładem

3,5% od kwoty kredytu przekraczającej 80% wartości nieruchomości

2

Zmiana warunków umowy kredytu / pożyczki na wniosek Klienta (jednorazowo, w dniu podpisania aneksu)

2.1

zmiana waluty kredytu na PLN

-

2.2

zmiana waluty, w jakiej jest spłacany kredyt

-

2.3

inna zmiana warunków umowy

200 zł

3

Kontrola przedsięwzięcia inwestycyjnego

3.1

dla umów kredytowych podpisanych do 30.06.2011 r.

150 zł

3.2

dla umów kredytowych podpisanych od 01.07.2011 r.

250 zł

3.3

za pierwszą kontrolę

-

3.4

za każdą kolejną kontrolę

-

4

Zmiana waluty pożyczki (od kwoty podlegającej przewalutowaniu

-

Postanowienia ogólne

  1. Prowizja z tytułu ryzyka udzielenia kredytu z niskim wkładem pobierana jest za 36 – miesięczne okresy, do czasu, kiedy LTV kredytu obniży się do 80% wartości nieruchomości.
  2. Opłata za ubezpieczenie na życie dla wniosków złożonych do 31.07.2011 r. wynosi 0,034% aktualnego zadłużenia miesięcznie, w dniu spłaty raty kredytu.
  3. Prowizja/opłata za zmianę warunków umowy kredytu na wniosek Klienta obliczana jest w walucie kredytu podlegającej przewalutowaniu.
  4. Prowizja/ opłata za zmianę waluty pożyczki dotyczy pożyczek w walucie innej niż PLN, udzielonych do 12.12.2005 r. - od kwoty podlegającej przewalutowaniu.
Czy eTaryfa była dla Ciebie przydatna?
Tak
Nie
Dziękujemy za przesłanie opinii.
Więcej w dziale: Kredyty i pożyczki niebędące w ofercie:
Zobacz podobne produkty aktualnie w ofercie: