Informacja Sprawdź najważniejsze zmiany w Taryfie opłat i prowizji

Ekstra Kredyt Gotówkowy o stałym oprocentowaniu

Produkt wycofany z oferty

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla klientów indywidualnych. Obowiązuje od dnia 12.11.2018 r.

Zmiana warunków umowy kredytu na wniosek Klienta (jednorazowo, w dniu podpisania aneksu):

a) zmiana waluty kredytu – od kwoty kredytu podlegającej przewalutowaniu

  • z waluty obcej na złote

0,00 zł

b) inna zmiana warunków umowy

30,00 zł

Więcej w dziale: Kredyty i pożyczki niebędące w ofercie:
Zobacz podobne produkty aktualnie w ofercie: