Ekstra Kredyt Gotówkowy o stałym oprocentowaniu

Produkt wycofany z oferty

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla klientów indywidualnych, zwana inaczej Tabelą opłat i prowizji. Obowiązuje od dnia 01.07.2023 r.

Stawka

Zmiana warunków umowy kredytu na wniosek Klienta (jednorazowo, w dniu podpisania aneksu):

a) zmiana waluty kredytu – od kwoty kredytu podlegającej przewalutowaniu

  • z waluty obcej na złote

0 zł

b) inna zmiana warunków umowy

30 zł

Czy eTaryfa była dla Ciebie przydatna?
Tak
Nie
Dziękujemy za przesłanie opinii.
Więcej w dziale: Kredyty i pożyczki niebędące w ofercie:
Zobacz podobne produkty aktualnie w ofercie: