Czynności w obrocie dewizowym

Czynności w obrocie dewizowym

Produkt w bieżącej ofercie

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla klientów indywidualnych, zwana inaczej Tabelą opłat i prowizji. Obowiązuje od dnia 22.06.2024 r.

Czynności w obrocie dewizowym

Czynności w obrocie dewizowym dla Konta Private Banking

 

(otwarte od 12.11.2018 r. do 15.12.2019 r. jako Konto Elite)

1

Zlecenia płatnicze kierowane na rachunek prowadzony przez dostawcę innego niż nasz bank

1.1

Polecenie przelewu SEPA (z wyłączeniem zleceń płatniczych w EUR do krajów EOG innych niż Polska)

1.1.1

złożone za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej (Santander internet/ mobile)

8 zł

1) Opłaty i prowizje nie dotyczą Konta<20. Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia. Opłaty za zlecenia płatnicze w EUR do i z krajów EOG innych niż Polska znajdują się w Części 1. Produkty i usługi będące w bieżącej ofercie, w Rozdziale I Rachunki płatnicze-konta osobiste oraz Rozdziale IV Rachunki płatnicze – Konta oszczędnościowe a także w Części 2. Usługi wycofane z oferty, w Rozdziale I Rachunki płatnicze-konta osobiste i pakiety niebędące w ofercie oraz Rozdziale IV Rachunki płatnicze – Konta oszczędnościowe niebędące w ofercie.

0 zł

1.1.2

złożone w oddziale naszego banku

0,25%; min 28,50 zł; max. 200 zł

1) Opłaty i prowizje nie dotyczą Konta<20. Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia. Opłaty za zlecenia płatnicze w EUR do i z krajów EOG innych niż Polska znajdują się w Części 1. Produkty i usługi będące w bieżącej ofercie, w Rozdziale I Rachunki płatnicze-konta osobiste oraz Rozdziale IV Rachunki płatnicze – Konta oszczędnościowe a także w Części 2. Usługi wycofane z oferty, w Rozdziale I Rachunki płatnicze-konta osobiste i pakiety niebędące w ofercie oraz Rozdziale IV Rachunki płatnicze – Konta oszczędnościowe niebędące w ofercie.

0 zł

1.2

Polecenie przelewu w walucie obcej (kierowane na rachunek prowadzony w Polsce przez dostawcę innego niż nasz bank z wyłączeniem euro)

1.2.1

złożone za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej (Santander internet/ mobile)

0,2%; min 20 zł; max. 200 zł

1) Opłaty i prowizje nie dotyczą Konta<20. Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia. Opłaty za zlecenia płatnicze w EUR do i z krajów EOG innych niż Polska znajdują się w Części 1. Produkty i usługi będące w bieżącej ofercie, w Rozdziale I Rachunki płatnicze-konta osobiste oraz Rozdziale IV Rachunki płatnicze – Konta oszczędnościowe a także w Części 2. Usługi wycofane z oferty, w Rozdziale I Rachunki płatnicze-konta osobiste i pakiety niebędące w ofercie oraz Rozdziale IV Rachunki płatnicze – Konta oszczędnościowe niebędące w ofercie.

0 zł

1.2.2

złożone w oddziale naszego banku

0,25%; min 28,50 zł; max. 200 zł

1) Opłaty i prowizje nie dotyczą Konta<20. Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia. Opłaty za zlecenia płatnicze w EUR do i z krajów EOG innych niż Polska znajdują się w Części 1. Produkty i usługi będące w bieżącej ofercie, w Rozdziale I Rachunki płatnicze-konta osobiste oraz Rozdziale IV Rachunki płatnicze – Konta oszczędnościowe a także w Części 2. Usługi wycofane z oferty, w Rozdziale I Rachunki płatnicze-konta osobiste i pakiety niebędące w ofercie oraz Rozdziale IV Rachunki płatnicze – Konta oszczędnościowe niebędące w ofercie.

0 zł

1.3

Polecenie przelewu

1.3.1

przelew krajowy w EUR inny niż polecenie przelewu SEPA na rachunek prowadzony w Polsce przez dostawcę innego niż nasz bank

1.3.1.1

złożone za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej (Santander internet/ mobile)

0,2%; min 20 zł; max. 200 zł

1) Opłaty i prowizje nie dotyczą Konta<20. Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia. Opłaty za zlecenia płatnicze w EUR do i z krajów EOG innych niż Polska znajdują się w Części 1. Produkty i usługi będące w bieżącej ofercie, w Rozdziale I Rachunki płatnicze-konta osobiste oraz Rozdziale IV Rachunki płatnicze – Konta oszczędnościowe a także w Części 2. Usługi wycofane z oferty, w Rozdziale I Rachunki płatnicze-konta osobiste i pakiety niebędące w ofercie oraz Rozdziale IV Rachunki płatnicze – Konta oszczędnościowe niebędące w ofercie.

0 zł

1.3.1.2

złożone w oddziale naszego banku

0,25%; min 28,50 zł; max. 200 zł

1) Opłaty i prowizje nie dotyczą Konta<20. Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia. Opłaty za zlecenia płatnicze w EUR do i z krajów EOG innych niż Polska znajdują się w Części 1. Produkty i usługi będące w bieżącej ofercie, w Rozdziale I Rachunki płatnicze-konta osobiste oraz Rozdziale IV Rachunki płatnicze – Konta oszczędnościowe a także w Części 2. Usługi wycofane z oferty, w Rozdziale I Rachunki płatnicze-konta osobiste i pakiety niebędące w ofercie oraz Rozdziale IV Rachunki płatnicze – Konta oszczędnościowe niebędące w ofercie.

0 zł

1.3.2

Przelew zagraniczny inny niż polecenie przelewu SEPA na rachunek prowadzony za granicą (z wyłączeniem zleceń płatniczych w EUR do krajów EOG innych niż Polska)

1.3.2.1

złożone za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej (Santander internet)

0,2%; min 20 zł; max. 200 zł

1) Opłaty i prowizje nie dotyczą Konta<20. Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia. Opłaty za zlecenia płatnicze w EUR do i z krajów EOG innych niż Polska znajdują się w Części 1. Produkty i usługi będące w bieżącej ofercie, w Rozdziale I Rachunki płatnicze-konta osobiste oraz Rozdziale IV Rachunki płatnicze – Konta oszczędnościowe a także w Części 2. Usługi wycofane z oferty, w Rozdziale I Rachunki płatnicze-konta osobiste i pakiety niebędące w ofercie oraz Rozdziale IV Rachunki płatnicze – Konta oszczędnościowe niebędące w ofercie.

0 zł

1.3.2.2

złożone w oddziale naszego banku

0,25%; min 28,50 zł; max. 200 zł

1) Opłaty i prowizje nie dotyczą Konta<20. Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia. Opłaty za zlecenia płatnicze w EUR do i z krajów EOG innych niż Polska znajdują się w Części 1. Produkty i usługi będące w bieżącej ofercie, w Rozdziale I Rachunki płatnicze-konta osobiste oraz Rozdziale IV Rachunki płatnicze – Konta oszczędnościowe a także w Części 2. Usługi wycofane z oferty, w Rozdziale I Rachunki płatnicze-konta osobiste i pakiety niebędące w ofercie oraz Rozdziale IV Rachunki płatnicze – Konta oszczędnościowe niebędące w ofercie.

0 zł

1.4

Opłaty i prowizje dodatkowe do zleceń płatniczych (z wyłączeniem zleceń płatniczych w EUR do krajów EOG innych niż Polska)

1.4.1

w trybie pilnym (dostępny dla zlecenia w walutach: EUR – kierowanego na rachunek prowadzony w kraju poza EOG, USD, GBP, PLN) – zlecenie złożone za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej (Santander internet/ mobile) lub w oddziale naszego banku

0,1%; min 4,75 zł; max. 90 zł

1) Opłaty i prowizje nie dotyczą Konta<20. Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia. Opłaty za zlecenia płatnicze w EUR do i z krajów EOG innych niż Polska znajdują się w Części 1. Produkty i usługi będące w bieżącej ofercie, w Rozdziale I Rachunki płatnicze-konta osobiste oraz Rozdziale IV Rachunki płatnicze – Konta oszczędnościowe a także w Części 2. Usługi wycofane z oferty, w Rozdziale I Rachunki płatnicze-konta osobiste i pakiety niebędące w ofercie oraz Rozdziale IV Rachunki płatnicze – Konta oszczędnościowe niebędące w ofercie.

0 zł

1.4.2

w trybie ekspresowym (dostępny dla zlecenia w walutach: EUR, USD, GBP, PLN) – zlecenie złożone:

1.4.2.1

za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej (Santander internet/ mobile)

0,2%; min 9,50 zł; max. 180 zł

1) Opłaty i prowizje nie dotyczą Konta<20. Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia. Opłaty za zlecenia płatnicze w EUR do i z krajów EOG innych niż Polska znajdują się w Części 1. Produkty i usługi będące w bieżącej ofercie, w Rozdziale I Rachunki płatnicze-konta osobiste oraz Rozdziale IV Rachunki płatnicze – Konta oszczędnościowe a także w Części 2. Usługi wycofane z oferty, w Rozdziale I Rachunki płatnicze-konta osobiste i pakiety niebędące w ofercie oraz Rozdziale IV Rachunki płatnicze – Konta oszczędnościowe niebędące w ofercie.

50 zł

1.4.2.2

w oddziale naszego banku

0,3%; min 20 zł max. 180 zł

1) Opłaty i prowizje nie dotyczą Konta<20. Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia. Opłaty za zlecenia płatnicze w EUR do i z krajów EOG innych niż Polska znajdują się w Części 1. Produkty i usługi będące w bieżącej ofercie, w Rozdziale I Rachunki płatnicze-konta osobiste oraz Rozdziale IV Rachunki płatnicze – Konta oszczędnościowe a także w Części 2. Usługi wycofane z oferty, w Rozdziale I Rachunki płatnicze-konta osobiste i pakiety niebędące w ofercie oraz Rozdziale IV Rachunki płatnicze – Konta oszczędnościowe niebędące w ofercie.

50 zł

1.4.3

z opcją kosztową OUR (zryczałtowana opłata, gdy koszty banków pośredniczących i banku odbiorcy ponosi zleceniodawca)

40 zł

1) Opłaty i prowizje nie dotyczą Konta<20. Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia. Opłaty za zlecenia płatnicze w EUR do i z krajów EOG innych niż Polska znajdują się w Części 1. Produkty i usługi będące w bieżącej ofercie, w Rozdziale I Rachunki płatnicze-konta osobiste oraz Rozdziale IV Rachunki płatnicze – Konta oszczędnościowe a także w Części 2. Usługi wycofane z oferty, w Rozdziale I Rachunki płatnicze-konta osobiste i pakiety niebędące w ofercie oraz Rozdziale IV Rachunki płatnicze – Konta oszczędnościowe niebędące w ofercie.

40 zł

1.5

Wydanie kopii komunikatu dotyczącego zleceń płatniczych wymienionych w pkt 1.1, 1.2, 1.3

15 zł

1) Opłaty i prowizje nie dotyczą Konta<20. Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia. Opłaty za zlecenia płatnicze w EUR do i z krajów EOG innych niż Polska znajdują się w Części 1. Produkty i usługi będące w bieżącej ofercie, w Rozdziale I Rachunki płatnicze-konta osobiste oraz Rozdziale IV Rachunki płatnicze – Konta oszczędnościowe a także w Części 2. Usługi wycofane z oferty, w Rozdziale I Rachunki płatnicze-konta osobiste i pakiety niebędące w ofercie oraz Rozdziale IV Rachunki płatnicze – Konta oszczędnościowe niebędące w ofercie.

15 zł

1.6

Czynności niestandardowe dotyczące zleceń płatniczych wymienionych w pkt 1.1, 1.2, 1.3

1.6.1

wykonywanych w EUR, w PLN lub w walucie kraju należącego do EOG, gdy dostawca płatnika, jak i dostawca odbiorcy lub jedyny dostawca w danej transakcji płatniczej znajdują się na terytorium kraju należącego do EOG – zlecenie zmiany szczegółów transakcji płatniczej wysłanej z naszego banku, odzyskanie środków z transakcji płatniczej wysłanej z naszego banku

100 zł

1) Opłaty i prowizje nie dotyczą Konta<20. Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia. Opłaty za zlecenia płatnicze w EUR do i z krajów EOG innych niż Polska znajdują się w Części 1. Produkty i usługi będące w bieżącej ofercie, w Rozdziale I Rachunki płatnicze-konta osobiste oraz Rozdziale IV Rachunki płatnicze – Konta oszczędnościowe a także w Części 2. Usługi wycofane z oferty, w Rozdziale I Rachunki płatnicze-konta osobiste i pakiety niebędące w ofercie oraz Rozdziale IV Rachunki płatnicze – Konta oszczędnościowe niebędące w ofercie.

100 zł

1.6.2

pozostałych – zlecenie potwierdzenia uznania rachunku odbiorcy na podstawie transakcji płatniczej wysłanej z naszego banku, zlecenie zmiany szczegółów transakcji płatniczej wysłanej z naszego banku, zlecenie zwrotu transakcji płatniczej wysyłanej z naszego banku

100 zł

1) Opłaty i prowizje nie dotyczą Konta<20. Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia. Opłaty za zlecenia płatnicze w EUR do i z krajów EOG innych niż Polska znajdują się w Części 1. Produkty i usługi będące w bieżącej ofercie, w Rozdziale I Rachunki płatnicze-konta osobiste oraz Rozdziale IV Rachunki płatnicze – Konta oszczędnościowe a także w Części 2. Usługi wycofane z oferty, w Rozdziale I Rachunki płatnicze-konta osobiste i pakiety niebędące w ofercie oraz Rozdziale IV Rachunki płatnicze – Konta oszczędnościowe niebędące w ofercie.

100 zł

1.7

Odwołanie transakcji płatniczej wymienionej w pkt 1.1, 1.2, 1.3, która nie została wysłana z naszego banku.

25 zł

1) Opłaty i prowizje nie dotyczą Konta<20. Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia. Opłaty za zlecenia płatnicze w EUR do i z krajów EOG innych niż Polska znajdują się w Części 1. Produkty i usługi będące w bieżącej ofercie, w Rozdziale I Rachunki płatnicze-konta osobiste oraz Rozdziale IV Rachunki płatnicze – Konta oszczędnościowe a także w Części 2. Usługi wycofane z oferty, w Rozdziale I Rachunki płatnicze-konta osobiste i pakiety niebędące w ofercie oraz Rozdziale IV Rachunki płatnicze – Konta oszczędnościowe niebędące w ofercie.

20 zł

1.8

Zwrot transakcji płatniczej wysłanej z naszego banku. wykonany przez bank trzeci

100 zł

1) Opłaty i prowizje nie dotyczą Konta<20. Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia. Opłaty za zlecenia płatnicze w EUR do i z krajów EOG innych niż Polska znajdują się w Części 1. Produkty i usługi będące w bieżącej ofercie, w Rozdziale I Rachunki płatnicze-konta osobiste oraz Rozdziale IV Rachunki płatnicze – Konta oszczędnościowe a także w Części 2. Usługi wycofane z oferty, w Rozdziale I Rachunki płatnicze-konta osobiste i pakiety niebędące w ofercie oraz Rozdziale IV Rachunki płatnicze – Konta oszczędnościowe niebędące w ofercie.

100 zł

2

Uznanie rachunku w naszym banku na podstawie zlecenia płatniczego otrzymanego od dostawcy innego niż nasz bank.

 

Opłata nie jest pobierana, jeśli zlecenie płatnicze zawiera opcję kosztową OUR.

2.1

Na podstawie zlecenia płatniczego otrzymanego w dowolnej walucie z zagranicy (z wyłączeniem zlecenia płatniczego w EUR z kraju EOG innego niż Polska) lub walucie obcej od innego dostawcy w Polsce

2.1.1

SEPA

5 zł

1) Opłaty i prowizje nie dotyczą Konta<20. Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia. Opłaty za zlecenia płatnicze w EUR do i z krajów EOG innych niż Polska znajdują się w Części 1. Produkty i usługi będące w bieżącej ofercie, w Rozdziale I Rachunki płatnicze-konta osobiste oraz Rozdziale IV Rachunki płatnicze – Konta oszczędnościowe a także w Części 2. Usługi wycofane z oferty, w Rozdziale I Rachunki płatnicze-konta osobiste i pakiety niebędące w ofercie oraz Rozdziale IV Rachunki płatnicze – Konta oszczędnościowe niebędące w ofercie.

0 zł

2.1.2

w innym systemie niż SEPA obsługującym płatności w obrocie dewizowym

10 zł

1) Opłaty i prowizje nie dotyczą Konta<20. Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia. Opłaty za zlecenia płatnicze w EUR do i z krajów EOG innych niż Polska znajdują się w Części 1. Produkty i usługi będące w bieżącej ofercie, w Rozdziale I Rachunki płatnicze-konta osobiste oraz Rozdziale IV Rachunki płatnicze – Konta oszczędnościowe a także w Części 2. Usługi wycofane z oferty, w Rozdziale I Rachunki płatnicze-konta osobiste i pakiety niebędące w ofercie oraz Rozdziale IV Rachunki płatnicze – Konta oszczędnościowe niebędące w ofercie.

0 zł

2.2

Na podstawie zlecenia płatniczego z tytułu zagranicznego świadczenia emerytalnego lub rentowego

 

W przypadku uznania, o którym mowa w pkt. 2.2, nie pobiera się opłat z pkt. 2.1

35 zł

1) Opłaty i prowizje nie dotyczą Konta<20. Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia. Opłaty za zlecenia płatnicze w EUR do i z krajów EOG innych niż Polska znajdują się w Części 1. Produkty i usługi będące w bieżącej ofercie, w Rozdziale I Rachunki płatnicze-konta osobiste oraz Rozdziale IV Rachunki płatnicze – Konta oszczędnościowe a także w Części 2. Usługi wycofane z oferty, w Rozdziale I Rachunki płatnicze-konta osobiste i pakiety niebędące w ofercie oraz Rozdziale IV Rachunki płatnicze – Konta oszczędnościowe niebędące w ofercie.

30 zł

2.3

Wydanie kopii komunikatu dotyczącego zlecenia płatniczego, na podstawie którego nastąpiło uznanie rachunku w naszym banku

15 zł

1) Opłaty i prowizje nie dotyczą Konta<20. Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia. Opłaty za zlecenia płatnicze w EUR do i z krajów EOG innych niż Polska znajdują się w Części 1. Produkty i usługi będące w bieżącej ofercie, w Rozdziale I Rachunki płatnicze-konta osobiste oraz Rozdziale IV Rachunki płatnicze – Konta oszczędnościowe a także w Części 2. Usługi wycofane z oferty, w Rozdziale I Rachunki płatnicze-konta osobiste i pakiety niebędące w ofercie oraz Rozdziale IV Rachunki płatnicze – Konta oszczędnościowe niebędące w ofercie.

15 zł

Przypisy

Opłaty i prowizje nie dotyczą Konta<20. Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia. Opłaty za zlecenia płatnicze w EUR do i z krajów EOG innych niż Polska znajdują się w Części 1. Produkty i usługi będące w bieżącej ofercie, w Rozdziale I Rachunki płatnicze-konta osobiste oraz Rozdziale IV Rachunki płatnicze – Konta oszczędnościowe a także w Części 2. Usługi wycofane z oferty, w Rozdziale I Rachunki płatnicze-konta osobiste i pakiety niebędące w ofercie oraz Rozdziale IV Rachunki płatnicze – Konta oszczędnościowe niebędące w ofercie.

Stawki nie dotyczą rachunków określonych w Części 2. Usługi wycofane z oferty, w Rozdziale I Rachunki płatnicze-konta osobiste i pakiety niebędące w ofercie, w Tabelach 5 i 6. Stawki dla tych rachunków znajdują się w Części 2. Usługi wycofane z oferty, w Rozdziale VIII Czynności w obrocie dewizowym.

Klienci, którzy przed dniem połączenia Kredyt Banku S.A. z naszym bankiem byli Klientami byłego Kredyt Banku S.A. i którzy wskazali rachunek bankowy do spłat kredytów/pożyczek przed dniem 27.10.2014 r. – nie dotyczą ich opłaty wskazane w pkt 2 niniejszego rozdziału w przypadku uznania rachunku wskazanego w umowie kredytu/pożyczki lub w aneksie do umowy jako rachunek, z którego dokonywana jest spłata kredytu/pożyczki. Zasada ta obowiązuje do zakończenia umowy kredytu/pożyczki.

Czy eTaryfa była dla Ciebie przydatna?
Tak
Nie
Dziękujemy za przesłanie opinii.