Kredyt studencki z dopłatami z Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich

Produkt wycofany z oferty

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla klientów indywidualnych, zwana inaczej Tabelą opłat i prowizji. Obowiązuje od dnia 01.07.2023 r.

Stawka
1

Wcześniejsza spłata kredytu - jednorazowo od kwoty spłaty, w momencie spłaty

1%; min. 10 zł

 

Prowizji nie pobiera się w następujących przypadkach: kredytów udzielanych przed 19.09.2002r., a zamiar wcześniejszej spłaty kredytu został zgłoszony Bankowi co najmniej z 30-dniowym wyprzedzeniem; kredytów udzielonych od 19.09.2002r. do 28.09.2003r., gdy kwota udzielonego kredytu jest niższa niż 5.000 zł; kredytów udzielanych od 29.09.2003r.

2

Zmiana warunków umowy kredytu na wniosek Klienta - jednorazowo, w dniu podpisania aneksu

30 zł

Czy eTaryfa była dla Ciebie przydatna?
Tak
Nie
Dziękujemy za przesłanie opinii.
Więcej w dziale: Kredyty i pożyczki niebędące w ofercie:
Zobacz podobne produkty aktualnie w ofercie: