Kredyt gotówkowy z opcją przeznaczenia środków na zakup kotła gazowego albo podgrzewacza wody zasilanego paliwem gazowym sieciowym zrealizowanego we współpracy z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A.

Produkt wycofany z oferty

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla klientów indywidualnych, zwana inaczej Tabelą opłat i prowizji. Obowiązuje od dnia 01.07.2023 r.

Stawka
1

Spłata całości lub części kredytu przed terminem (od kwoty wcześniejszej spłaty) o stopie stałej

1.1

udzielony od dnia 18.12.2011 r. w kwocie mniejszej lub równej 255.550 zł

0

1.2

udzielony od dnia 18.12.2011 r. w kwocie powyżej 255.550 zł

2

Zmiana pozostałych warunków umowy na wniosek kredytobiorcy w trybie:

2.1

aneksu do umowy

30 zł

2.2

porozumienia ustalającego nowe warunki spłaty wierzytelności w windykacji (w okresie wypowiedzenia umowy kredytowej)

0 zł

Czy eTaryfa była dla Ciebie przydatna?
Tak
Nie
Dziękujemy za przesłanie opinii.
Więcej w dziale: Kredyty i pożyczki niebędące w ofercie:
Zobacz podobne produkty aktualnie w ofercie: