Informacja Sprawdź najważniejsze zmiany w Taryfie opłat i prowizji

Kredyt studencki z dopłatami BGK

Produkt wycofany z oferty

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla klientów indywidualnych. Obowiązuje od dnia 17.01.2019 r.

Stawka
1

Zmiana pozostałych warunków umowy na wniosek kredytobiorcy w formie:

1a

aneksu do umowy

30,00 zł

1b

porozumienia ustalającego nowe warunki spłaty wierzytelności w windykacji (po wypowiedzeniu umowy kredytowej)

Bez opłat

Więcej w dziale: Kredyty i pożyczki niebędące w ofercie:
Zobacz podobne produkty aktualnie w ofercie: