Ekstrakonto Profit

Produkt wycofany z oferty

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla klientów indywidualnych. Obowiązuje od dnia 02.03.2020 r.

Stawka
1

Prowadzenie rachunku płatniczego (miesięcznie)

9,99 zł

1.1

saldo równe 20 podstawowym jednostkom monetarnym waluty rachunku albo wyższe

Przypis 1

1) Opłata uzależniona od średniego miesięcznego salda rachunku. Dla potrzeb niniejszej Taryfy wartość średniego miesięcznego salda rachunku oblicza się jako sumę sald rachunku na koniec każdego dnia (z uwzględnieniem sald ujemnych) w okresie od ostatniego dnia poprzedniego miesiąca kalendarzowego do przedostatniego dnia bieżącego miesiąca kalendarzowego włącznie, podzieloną przez odpowiednią liczbę dni.

1.2

saldo poniżej 20 podstawowych jednostek monetarnych waluty rachunku

Przypis 1

1) Opłata uzależniona od średniego miesięcznego salda rachunku. Dla potrzeb niniejszej Taryfy wartość średniego miesięcznego salda rachunku oblicza się jako sumę sald rachunku na koniec każdego dnia (z uwzględnieniem sald ujemnych) w okresie od ostatniego dnia poprzedniego miesiąca kalendarzowego do przedostatniego dnia bieżącego miesiąca kalendarzowego włącznie, podzieloną przez odpowiednią liczbę dni.

2

Polecenie przelewu wewnętrznego (na rachunek w Santander Bank Polska S.A.)

2.1

na rachunek obcy

2.1.1

złożone za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile)

0 zł

2.1.2

złożone w placówce Santander Bank Polska S.A.

8 zł

2.1.3

Przelew24

0,50 zł

2.2

na rachunek własny

0 zł

3

Polecenie przelewu (na rachunek prowadzony przez dostawcę innego niż Santander Bank Polska S.A.– przelew krajowy w złotych)

3.1

przelew ELIXIR

3.1.1

złożone za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile)

0,50 zł

3.1.2

złożony w placówce Santander Bank Polska S.A.

8 zł

3.2

przelew Express ELIXIR lub przelew BlueCash

5 zł

3.3

przelew SORBNET

35 zł

4

Zlecenia płatnicze w EUR do i z krajów EOG innych niż Polska

Przypis 3

3) Opłaty za czynności w obrocie dewizowym inne niż określone w pkt 4 Tabeli 4 znajdują się w Części 1. Produkty i usługi będące w bieżącej ofercie, w Rozdziale VII Czynności w obrocie dewizowym niniejszej Taryfy.

4.1

polecenie przelewu SEPA oraz polecenie przelewu – przelew zagraniczny, inny niż polecenie przelewu SEPA, w trybie zwykłym oraz w trybie ekspresowym

4.1.1

złożone za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej (Santander internet/ mobile)

0,50 zł

4.1.2

złożone w placówce Santander Bank Polska S.A.

8 zł

4.2

uznanie rachunku w Santander Bank Polska S.A.

0 zł

5

Zlecenie stałe

5.1

na rachunek w Santander Bank Polska S.A.

0 zł

5.2

na rachunek prowadzony prowadzony przez dostawcę innego niż Santander Bank Polska S.A.

0,50 zł

6

Polecenie zapłaty

0 zł

7

Wypłata gotówki

7.1

w placówce Santander Bank Polska S.A.

0 zł

7.2

w bankomacie autoryzowana kodem BLIK

7.2.1

w bankomacie sieci Santander Bank Polska S.A.

0 zł

7.2.2

w bankomacie nie należącym do sieci Santander Bank Polska S.A.

0 zł

8

Wpłata gotówki w placówce Santander Bank Polska S.A. przez posiadacza rachunku

0 zł

9

Wyciąg z rachunku

9.1

eWyciąg wysyłany na Skrzynkę odbiorczą klientom posiadającym usługę bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile)

0 zł

9.2

wysyłany listem zwykłym raz w miesiącu lub rzadziej

0 zł

9.3

wysyłany listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu lub po każdej zmianie salda

5 zł

9.4

odbierany w placówce Santander Bank Polska S.A. (dotyczy dyspozycji przyjętych do dnia 26.10.2014 r.)

0 zł

9.5

duplikat wyciągu

5 zł

10

Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych – sporządzenie historii obrotów na rachunku (za każdy rozpoczęty miesiąc)

10.1

klienta posiadającego usługę bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile)

10 zł

10.2

klienta nie posiadającego usługi bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile), gdy historia dotyczy poprzedniego miesiąca kalendarzowego

0 zł

10.3

klienta nie posiadającego usługi bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile), gdy historia dotyczy miesiąca innego niż poprzedni miesiąc kalendarzowy

10 zł

Przypisy

Przypis

Opłata uzależniona od średniego miesięcznego salda rachunku. Dla potrzeb niniejszej Taryfy wartość średniego miesięcznego salda rachunku oblicza się jako sumę sald rachunku na koniec każdego dnia (z uwzględnieniem sald ujemnych) w okresie od ostatniego dnia poprzedniego miesiąca kalendarzowego do przedostatniego dnia bieżącego miesiąca kalendarzowego włącznie, podzieloną przez odpowiednią liczbę dni.

Przypis

Opłaty za czynności w obrocie dewizowym inne niż określone w pkt 4 Tabeli 4 znajdują się w Części 1. Produkty i usługi będące w bieżącej ofercie, w Rozdziale VII Czynności w obrocie dewizowym niniejszej Taryfy.

Czy eTaryfa była dla Ciebie przydatna?
Tak
Nie
Dziękujemy za przesłanie opinii.
Więcej w dziale: Rachunki bankowe i pakiety niebędące w ofercie:
Zobacz podobne produkty aktualnie w ofercie: