Ekstrakonto Concerto

Produkt wycofany z oferty

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla klientów indywidualnych, zwana inaczej Tabelą opłat i prowizji. Obowiązuje od dnia 01.07.2022 r.

Stawka
1

Prowadzenie rachunku płatniczego (miesięcznie)

70 zł/0 zł

3) Opłata nie zostanie pobrana jeżeli w miesiącu kalendarzowym bezpośrednio poprzedzającym miesiąc, za który opłata jest należna, wpływy na rachunek wynosiły co najmniej 7 tys. zł lub stan środków zgromadzonych przez Posiadacza w Santander Bank Polska S.A. na rachunkach oszczędnościowych lokat terminowych, kontach oszczędnościowych lub rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego bezpośrednio poprzedzającego miesiąc, za który opłata jest należna, wynosił co najmniej 200 tys. zł (w przypadku rachunków prowadzonych w walutach obcych przeliczonych wg kursu średniego NBP obowiązującego w tym dniu). Spełnienie warunku w miesiącu, którego dotyczy opłata, oceniamy sprawdzając - w przypadku wpływów na konto, którego dotyczy opłata – wpływy inne niż odsetki od salda z tytułu oprocentowania konta oraz nagród z tytułu sprzedaży premiowej prowadzonej przez nasz bank.

Porada
Zamknij

Podpowiadamy, jak płacić mniej

Jeśli zapewnisz wpływ co najmniej 7000 zł w miesiącu poprzedzającym pobranie się opłaty lub stan Twoich środków zgromadzonych w naszym banku wyniesie co najmniej 200 tys. zł to opłata za prowadzenie konta wyniesie 0 zł. W przeciwnym razie opłata za prowadzenie tego konta wyniesie 70 zł miesięcznie

2

Polecenie przelewu wewnętrznego (na rachunek w naszym banku)

2.1

na rachunek obcy

2.1.1

złożone za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile)

0 zł

2.1.2

złożone w placówce naszego banku

0 zł

2.1.3

Przelew24

0 zł

2.2

na rachunek własny

0 zł

3

Polecenie przelewu (na rachunek prowadzony przez dostawcę innego niż nasz bank – przelew krajowy w złotych)

3.1

przelew ELIXIR

3.1.1

złożone za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile)

0 zł

3.1.2

złożony w placówce naszego banku

0 zł

3.2

przelew Express ELIXIR lub przelew BlueCash

0 zł

3.3

przelew SORBNET

35 zł

4

Zlecenia płatnicze w EUR do i z krajów EOG innych niż Polska

1) Opłaty za czynności w obrocie dewizowym inne niż określone w pkt 4 Tabeli 4 znajdują się w Części 1. Produkty i usługi będące w bieżącej ofercie, w Rozdziale VII Czynności w obrocie dewizowym niniejszej Taryfy.

4.1

polecenie przelewu SEPA oraz polecenie przelewu – przelew zagraniczny, inny niż polecenie przelewu SEPA, w trybie zwykłym oraz w trybie ekspresowym

4.1.1

złożone za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej (Santander internet/ mobile)

0 zł

4.1.2

złożone w placówce naszego banku

0 zł

4.2

uznanie rachunku w naszym banku

0 zł

5

Zlecenie stałe

5.1

na rachunek w naszym banku

0 zł

5.2

na rachunek prowadzony prowadzony przez dostawcę innego niż nasz bank

0 zł

6

Polecenie zapłaty

0 zł

7

Wypłata gotówki

7.1

w placówce naszego banku

0 zł

7.2

w bankomacie autoryzowana kodem BLIK

7.2.1

w bankomacie sieci naszego banku

0 zł

7.2.2

w bankomacie nie należącym do sieci naszego banku

0 zł

8

Wpłata gotówki w placówce naszego banku przez posiadacza rachunku

0 zł

9

Wyciąg z rachunku

9.1

eWyciąg wysyłany na Skrzynkę odbiorczą klientom posiadającym usługę bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile)

0 zł

9.2

wysyłany listem zwykłym raz w miesiącu lub rzadziej

0 zł

9.3

wysyłany listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu lub po każdej zmianie salda

5 zł

9.4

odbierany w placówce naszego banku (dotyczy dyspozycji przyjętych do dnia 26.10.2014r.)

0 zł

9.5

duplikat wyciągu

5 zł

10

Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych – sporządzenie historii obrotów na rachunku (za każdy rozpoczęty miesiąc)

10.1

klienta posiadającego usługę bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile)

10 zł

10.2

klienta nie posiadającego usługi bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile), gdy historia dotyczy poprzedniego miesiąca kalendarzowego

0 zł

10.3

klienta nie posiadającego usługi bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile), gdy historia dotyczy miesiąca innego niż poprzedni miesiąc kalendarzowy

10 zł

Przypisy

Opłaty za czynności w obrocie dewizowym inne niż określone w pkt 4 Tabeli 4 znajdują się w Części 1. Produkty i usługi będące w bieżącej ofercie, w Rozdziale VII Czynności w obrocie dewizowym niniejszej Taryfy.

Opłata nie zostanie pobrana jeżeli w miesiącu kalendarzowym bezpośrednio poprzedzającym miesiąc, za który opłata jest należna, wpływy na rachunek wynosiły co najmniej 7 tys. zł lub stan środków zgromadzonych przez Posiadacza w Santander Bank Polska S.A. na rachunkach oszczędnościowych lokat terminowych, kontach oszczędnościowych lub rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego bezpośrednio poprzedzającego miesiąc, za który opłata jest należna, wynosił co najmniej 200 tys. zł (w przypadku rachunków prowadzonych w walutach obcych przeliczonych wg kursu średniego NBP obowiązującego w tym dniu). Spełnienie warunku w miesiącu, którego dotyczy opłata, oceniamy sprawdzając - w przypadku wpływów na konto, którego dotyczy opłata – wpływy inne niż odsetki od salda z tytułu oprocentowania konta oraz nagród z tytułu sprzedaży premiowej prowadzonej przez nasz bank.

Czy eTaryfa była dla Ciebie przydatna?
Tak
Nie
Dziękujemy za przesłanie opinii.
Więcej w dziale: Rachunki bankowe i pakiety niebędące w ofercie:
Zobacz podobne produkty aktualnie w ofercie: