Rachunek spłat

Produkt wycofany z oferty

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla klientów indywidualnych, zwana inaczej Tabelą opłat i prowizji. Obowiązuje od dnia 22.06.2024 r.

Stawka
1

Prowadzenie rachunku płatniczego (miesięcznie)

0 zł

2

Wypłata gotówki w placówce naszego banku

2.1

Wypłata gotówki w placówce naszego banku – pierwsza w miesiącu kalendarzowym

0 zł

2.2

Wypłata gotówki w placówce naszego banku – każda kolejna w miesiącu kalendarzowym

10 zł

3

Polecenie przelewu wewnętrznego (na rachunek w naszym banku – nie dotyczy przelewów na rachunki lokat terminowych)

3.1

złożone w placówce naszego banku – pierwszy w miesiącu kalendarzowym

0 zł

3.2

złożone w placówce naszego banku – każdy kolejny w miesiącu kalendarzowym

10 zł

4

Polecenie przelewu (na rachunek prowadzony przez dostawcę innego niż nasz bank – przelew krajowy w złotych)

4.1

przelew Elixir

4.1.1

złożony w placówce naszego banku – pierwszy w miesiącu kalendarzowym

0 zł

4.1.2

złożony w placówce naszego banku – każdy kolejny w miesiącu kalendarzowym

10 zł

4.2

przelew SORBNET

35 zł

5

Zlecenia płatnicze w EUR do i z krajów EOG innych niż Polska

1) Opłaty za czynności w obrocie dewizowym inne niż określone w pkt 5 Tabeli 4 znajdują się w Części 1. Produkty i usługi będące w bieżącej ofercie, w Rozdziale VII Czynności w obrocie dewizowym niniejszej Taryfy.

5.1

polecenie przelewu SEPA oraz polecenie przelewu – przelew zagraniczny, inny niż polecenie przelewu SEPA, w trybie zwykłym oraz w trybie ekspresowym

5.1.1

złożony w placówce naszego banku – pierwszy w miesiącu kalendarzowym

0 zł

5.1.2

złożony w placówce naszego banku – każdy kolejny w miesiącu kalendarzowym

10 zł

5.2

uznanie rachunku wnaszym banku

0 zł

6

Zlecenie stałe, Polecenie zapłaty

10 zł

7

Wyciąg z rachunku

7.1

wysyłany listem zwykłym raz w miesiącu lub rzadziej

0 zł

7.2

wysyłany listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu lub po każdej zmianie salda

5 zł

7.3

odbierany w placówce naszego banku (dotyczy dyspozycji przyjętych do dnia 26.10.2014 r.)

0 zł

7.4

duplikat wyciągu

5 zł

8

Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych – sporządzenie historii obrotów na rachunku (za każdy rozpoczęty miesiąc)

8.1

historia dotyczy poprzedniego miesiąca kalendarzowego

0 zł

8.2

historia dotyczy miesiąca innego niż poprzedni miesiąc kalendarzowy

10 zł

Przypisy

Opłaty za czynności w obrocie dewizowym inne niż określone w pkt 5 Tabeli 4 znajdują się w Części 1. Produkty i usługi będące w bieżącej ofercie, w Rozdziale VII Czynności w obrocie dewizowym niniejszej Taryfy.

Czy eTaryfa była dla Ciebie przydatna?
Tak
Nie
Dziękujemy za przesłanie opinii.
Więcej w dziale: Rachunki bankowe i pakiety niebędące w ofercie:
Zobacz podobne produkty aktualnie w ofercie: