Rachunek spłat

Produkt wycofany z oferty

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla klientów indywidualnych. Obowiązuje od dnia 14.08.2019 r.

Stawka
1

Prowadzenie rachunku płatniczego (miesięcznie)

0 zł

2.1

Wypłata gotówki w placówce Santander Bank Polska S.A. – pierwsza w miesiącu kalendarzowym

0 zł

2.2

Wypłata gotówki w placówce Santander Bank Polska S.A. – każda kolejna w miesiącu kalendarzowym

10 zł

3

Polecenie przelewu wewnętrznego (na rachunek w Santander Bank Polska S.A. – nie dotyczy przelewów na rachunki lokat terminowych)

3.1

złożone w placówce Santander Bank Polska S.A. – pierwszy w miesiącu kalendarzowym

0 zł

3.2

złożone w placówce Santander Bank Polska S.A. – każdy kolejny w miesiącu kalendarzowym

10 zł

4

Polecenie przelewu (na rachunek prowadzony przez dostawcę innego niż Santander Bank Polska S.A. – przelew krajowy w złotych)

4.1

przelew ELIXIR

4.1.1

złożony w placówce Santander Bank Polska S.A. – pierwszy w miesiącu kalendarzowym

0 zł

4.1.2

złożony w placówce Santander Bank Polska S.A. – każdy kolejny w miesiącu kalendarzowym

10 zł

4.2

przelew SORBNET

35 zł

5

Zlecenie stałe, Polecenie zapłaty

10 zł

6

Wyciąg z rachunku

6.1

wysyłany listem zwykłym raz w miesiącu lub rzadziej

0 zł

6.2

wysyłany listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu lub po każdej zmianie salda

5 zł

6.3

odbierany w placówce Santander Bank Polska S.A. (dotyczy dyspozycji przyjętych do dnia 26.10.2014 r.)

0 zł

6.4

duplikat wyciągu

5 zł

7

Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych – sporządzenie historii obrotów na rachunku (za każdy rozpoczęty miesiąc)

7.1

historia dotyczy poprzedniego miesiąca kalendarzowego

0 zł

7.2

historia dotyczy miesiąca innego niż poprzedni miesiąc kalendarzowy

10 zł

Więcej w dziale: Rachunki bankowe i pakiety niebędące w ofercie:
Zobacz podobne produkty aktualnie w ofercie: