Konto

Konto<20

Produkt wycofany z oferty

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla klientów indywidualnych. Obowiązuje od dnia 02.03.2020 r.

Stawka
1

Prowadzenie rachunku płatniczego (miesięcznie)

1.1

wpływ w danym miesiącu w wysokości 2000 zł – 9999,99 zł

0 zł

Przypis 1

1) Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia.

1.2

wpływ w danym miesiącu w wysokości 1000 zł – 1999,99 zł

0 zł

Przypis 1

1) Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia.

1.3

wpływ w danym miesiącu poniżej 1000 zł

0 zł

Przypis 1

1) Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia.

2

Polecenie przelewu wewnętrznego (na rachunek w Santander Bank Polska S.A.)

2.1

na rachunek obcy

2.1.1

złożone za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile)

0 zł

Przypis 1

1) Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia.

2.1.2

złożone w placówce Santander Bank Polska S.A.

0 zł

Przypis 1

1) Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia.

2.1.3

Przelew24

0 zł

Przypis 1

1) Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia.

2.2

na rachunek własny

0 zł

Przypis 1

1) Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia.

3

Polecenie przelewu (na rachunek prowadzony przez dostawcę innego niż Santander Bank Polska S.A. – przelew krajowy w złotych)

3.1

przelew ELIXIR

3.1.1

złożone za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile)

0 zł

Przypis 1

1) Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia.

3.1.2

złożony w placówce Santander Bank Polska S.A.

0 zł

Przypis 1

1) Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia.

3.2

przelew Express ELIXIR lub przelew BlueCash

0 zł

Przypis 1

1) Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia.

3.3

przelew SORBNET

0 zł

Przypis 1

1) Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia.

4

Zlecenia płatnicze w EUR do i z krajów EOG innych niż Polska

Przypis 2

2) Opłaty za czynności w obrocie dewizowym inne niż określone w pkt 4 Tabeli 1 znajdują się w Części 1. Produkty i usługi będące w bieżącej ofercie, w Rozdziale VII Czynności w obrocie dewizowym niniejszej Taryfy.

4.1

polecenie przelewu SEPA oraz polecenie przelewu – przelew zagraniczny, inny niż polecenie przelewu SEPA, w trybie zwykłym oraz w trybie ekspresowym

4.1.1

złożony za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej (Santander internet/ mobile)

0 zł

Przypis 1

1) Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia.

4.1.2

złożony w placówce Santander Bank Polska S.A.

0 zł

Przypis 1

1) Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia.

4.2

uznanie rachunku w Santander Bank Polska S.A.

0 zł

Przypis 1

1) Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia.

5

Zlecenie stałe

5.1

na rachunek w Santander Bank Polska S.A.

0 zł

Przypis 1

1) Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia.

5.2

na rachunek prowadzony przez dostawcę innego niż Santander Bank Polska S.A.

0 zł

Przypis 1

1) Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia.

6

Polecenie zapłaty

0 zł

Przypis 1

1) Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia.

7

Wypłata gotówki

7.1

w placówce Santander Bank Polska S.A.

0 zł

Przypis 1

1) Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia.

7.2

w bankomacie, autoryzowana kodem BLIK

7.2.1

w bankomacie sieci Santander Bank Polska S.A.

0 zł

Przypis 1

1) Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia.

7.2.2

w bankomacie nie należącym do sieci Santander Bank Polska S.A.

0 zł

Przypis 1

1) Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia.

8

Wpłata gotówki w placówce Santander Bank Polska S.A. przez posiadacza rachunku

0 zł

Przypis 1

1) Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia.

9

Wyciąg z rachunku

Przypis 1

1) Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia.

9.1

eWyciąg wysyłany na Skrzynkę odbiorczą klientom posiadającym usługę bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile)

0 zł

Przypis 1

1) Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia.

9.2

wysyłany listem zwykłym raz w miesiącu lub rzadziej

0 zł

Przypis 1

1) Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia.

9.3

wysyłany listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu lub po każdej zmianie salda

0 zł

Przypis 1

1) Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia.

9.4

duplikat wyciągu

0 zł

Przypis 1

1) Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia.

10

Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych – sporządzenie historii obrotów na rachunku (za każdy rozpoczęty miesiąc)

10.1

klienta posiadającego usługę bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile)

0 zł

Przypis 1

1) Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia.

10.2

klienta nie posiadającego usługi bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile), gdy historia dotyczy poprzedniego miesiąca kalendarzowego

0 zł

Przypis 1

1) Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia.

10.3

klienta nie posiadającego usługi bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile), gdy historia dotyczy miesiąca innego niż poprzedni miesiąc kalendarzowy

0 zł

Przypis 1

1) Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia.

Przypisy

Przypis

Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia.

Przypis

Opłaty za czynności w obrocie dewizowym inne niż określone w pkt 4 Tabeli 1 znajdują się w Części 1. Produkty i usługi będące w bieżącej ofercie, w Rozdziale VII Czynności w obrocie dewizowym niniejszej Taryfy.

Czy eTaryfa była dla Ciebie przydatna?
Tak
Nie
Dziękujemy za przesłanie opinii.
Więcej w dziale: Rachunki bankowe i pakiety niebędące w ofercie:
Zobacz podobne produkty aktualnie w ofercie: