Informacja Sprawdź najważniejsze zmiany w Taryfie opłat i prowizji
Konto<20

Konto<20

Produkt wycofany z oferty

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla klientów indywidualnych. Obowiązuje od dnia 12.11.2018 r.

1

Prowadzenie rachunku płatniczego (miesięcznie)

1.1

wpływ w danym miesiącu w wysokości 2000,00 zł – 9999,99 zł

Bez opłat

Przypis 1

Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia.

1.2

wpływ w danym miesiącu w wysokości 1000,00 zł – 1999,99 zł

Bez opłat

Przypis 1

Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia.

1.3

wpływ w danym miesiącu poniżej 1000,00 zł

Bez opłat

Przypis 1

Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia.

2

Polecenie przelewu wewnętrznego (na rachunek w Santander Bank Polska S.A.)

2.1

na rachunek obcy

2.1.1

złożone za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile)

Bez opłat

Przypis 1

Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia.

2.1.2

złożone w placówce Santander Bank Polska S.A.

Bez opłat

Przypis 1

Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia.

2.1.3

Przelew24

Bez opłat

Przypis 1

Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia.

2.2

na rachunek własny

Bez opłat

Przypis 1

Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia.

3

Polecenie przelewu (na rachunek prowadzony przez dostawcę innego niż Santander Bank Polska S.A. – przelew krajowy w złotych)

3.1

przelew ELIXIR

3.1.1

złożone za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile)

Bez opłat

Przypis 1

Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia.

3.1.2

złożony w placówce Santander Bank Polska S.A.

Bez opłat

Przypis 1

Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia.

3.2

przelew Express ELIXIR lub przelew BlueCash

Bez opłat

Przypis 1

Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia.

3.4

przelew w systemie SORBNET

Bez opłat

Przypis 1

Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia.

4

Zlecenie stałe

4.1.1

na rachunek w Santander Bank Polska S.A.

Bez opłat

Przypis 1

Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia.

4.1.2

na rachunek prowadzony przez dostawcę innego niż Santander Bank Polska S.A.

Bez opłat

Przypis 1

Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia.

5

Polecenie zapłaty

Bez opłat

Przypis 1

Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia.

6

Wypłata gotówki

6.1

w placówce Santander Bank Polska S.A.

Bez opłat

Przypis 1

Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia.

6.2

w bankomacie, autoryzowana kodem BLIK

6.2.1

w bankomacie sieci Santander Bank Polska S.A.

Bez opłat

Przypis 1

Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia.

6.2.2

w bankomacie nie należącym do sieci Santander Bank Polska S.A.

Bez opłat

Przypis 1

Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia.

7

Wpłata gotówki w placówce Santander Bank Polska S.A. przez posiadacza rachunku

Bez opłat

Przypis 1

Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia.

8

Wyciąg z rachunku

Przypis 1

Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia.

8.1

eWyciąg wysyłany na Skrzynkę odbiorczą klientom posiadającym usługę bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile)

Bez opłat

Przypis 1

Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia.

8.2

wysyłany listem zwykłym raz w miesiącu lub rzadziej

Bez opłat

Przypis 1

Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia.

8.3

wysyłany listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu lub po każdej zmianie salda

Bez opłat

Przypis 1

Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia.

8.4

duplikat wyciągu

Bez opłat

Przypis 1

Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia.

9

Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych – sporządzenie historii obrotów na rachunku (za każdy rozpoczęty miesiąc)

9.1

klienta posiadającego usługę bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile)

Bez opłat

Przypis 1

Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia.

9.2

klienta nie posiadającego usługi bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile), gdy historia dotyczy poprzedniego miesiąca kalendarzowego

Bez opłat

Przypis 1

Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia.

9.3

klienta nie posiadającego usługi bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile), gdy historia dotyczy miesiąca innego niż poprzedni miesiąc kalendarzowy

Bez opłat

Przypis 1

Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia.

Przypisy

Przypis

Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia.

Więcej w dziale: Rachunki bankowe i pakiety niebędące w ofercie:
Zobacz podobne produkty aktualnie w ofercie: