Konto walutowe Elite

Produkt wycofany z oferty

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla klientów indywidualnych. Obowiązuje od dnia 01.04.2021 r.

Stawka
1

Prowadzenie rachunku płatniczego (miesięcznie)

1) Spełnienie warunku w miesiącu, którego dotyczy opłata, oceniamy sprawdzając - w przypadku średniego salda na koncie w miesiącu, którego dotyczy opłata – sumę sald rachunku na koniec każdego dnia w badanym okresie podzieloną przez odpowiednią liczbę dni, przy czym badamy okres od ostatniego dnia poprzedniego miesiąca do przedostatniego dnia miesiąca, którego dotyczy opłata.

0 zł

2

Polecenie przelewu wewnętrznego (na rachunek w naszym banku)

2.1

na rachunek obcy

2.1.1

złożone za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile)

0 zł

2.1.2

złożone w placówce naszego banku

0 zł

2.2

na rachunek własny

0 zł

3

Polecenie przelewu (na rachunek prowadzony przez dostawcę innego niż nasz bank - przelew krajowy w złotych)

3.1

przelew ELIXIR

3.1.1

złożony za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej (Santander internet/ mobile)

0 zł

3.1.2

złożony w placówce naszego banku

0 zł

3.2

przelew SORBNET

3.2.1

dla kwot od 1 mln zł

0 zł

3.2.2

dla kwot poniżej 1 mln zł

0 zł

4

Zlecenia płatnicze w EUR do i z krajów EOG innych niż Polska

2) Opłaty za czynności w obrocie dewizowym inne niż określone w pkt 4 Tabeli 6 znajdują się – dla kont: Konto walutowe NET, Konto walutowe Invest, Konto walutowe FRANK, Konto walutowe Elite w Części 2. Usługi wycofane z oferty, w Rozdziale VIII Czynności w obrocie dewizowym niniejszej Taryfy, a dla Rachunku a’vista w walutach obcych w Części 1. Produkty i usługi będące w bieżącej ofercie, w Rozdziale VII Czynności w obrocie dewizowym niniejszej Taryfy.

4.1

polecenie przelewu SEPA oraz polecenie przelewu – przelew zagraniczny, inny niż polecenie przelewu SEPA, w trybie zwykłym oraz w trybie ekspresowym

4.1.1

złożone za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej (Santander internet/ mobile)

0 zł

4.1.2

złożone w placówce naszego banku

0 zł

4.2

uznanie rachunku w naszym banku

0 zł

5

Wypłata gotówki w placówce naszego banku

0 zł

6

Wpłata gotówki w placówce naszego banku przez posiadacza rachunku

0 zł

7

Wyciąg z rachunku

7.1

eWyciąg wysyłany na Skrzynkę odbiorczą klientom posiadającym usługę bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile)

0 zł

7.2

wysyłany listem zwykłym raz w miesiącu lub rzadziej

0 zł

7.3

wysyłany listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu lub po każdej zmianie salda

0 zł

7.4

odbierany w placówce naszego banku (dotyczy dyspozycji przyjętych do dnia 9.11.2018 r.)

5) Dla kont: Konto walutowe NET, Konto walutowe Invest, Konto walutowe FRANK, Konto walutowe Elite dotyczy dyspozycji przyjętych do dnia 9.11.2018 r., a dla Rachunku a’vista w walutach obcych dotyczy dyspozycji przyjętych do dnia 26.10.2014 r.)

0 zł

7.5

duplikat wyciągu

0 zł

8

Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych - historii obrotów na rachunku (za każde rozpoczęte 12 miesięcy)

8.1

klienta posiadającego usługę bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile)

0 zł

3) Za każde rozpoczęte 12 miesięcy.

8.2

klienta nie posiadającego usługi bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile), gdy historia dotyczy poprzedniego miesiąca kalendarzowego

0 zł

8.3

klienta nie posiadającego usługi bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile), gdy historia dotyczy miesiąca innego niż poprzedni miesiąc kalendarzowy

0 zł

3) Za każde rozpoczęte 12 miesięcy.

Przypisy

Spełnienie warunku w miesiącu, którego dotyczy opłata, oceniamy sprawdzając - w przypadku średniego salda na koncie w miesiącu, którego dotyczy opłata – sumę sald rachunku na koniec każdego dnia w badanym okresie podzieloną przez odpowiednią liczbę dni, przy czym badamy okres od ostatniego dnia poprzedniego miesiąca do przedostatniego dnia miesiąca, którego dotyczy opłata.

Opłaty za czynności w obrocie dewizowym inne niż określone w pkt 4 Tabeli 6 znajdują się – dla kont: Konto walutowe NET, Konto walutowe Invest, Konto walutowe FRANK, Konto walutowe Elite w Części 2. Usługi wycofane z oferty, w Rozdziale VIII Czynności w obrocie dewizowym niniejszej Taryfy, a dla Rachunku a’vista w walutach obcych w Części 1. Produkty i usługi będące w bieżącej ofercie, w Rozdziale VII Czynności w obrocie dewizowym niniejszej Taryfy.

Za każde rozpoczęte 12 miesięcy.

Dla kont: Konto walutowe NET, Konto walutowe Invest, Konto walutowe FRANK, Konto walutowe Elite dotyczy dyspozycji przyjętych do dnia 9.11.2018 r., a dla Rachunku a’vista w walutach obcych dotyczy dyspozycji przyjętych do dnia 26.10.2014 r.)

Czy eTaryfa była dla Ciebie przydatna?
Tak
Nie
Dziękujemy za przesłanie opinii.
Więcej w dziale: Rachunki bankowe i pakiety niebędące w ofercie:
Zobacz podobne produkty aktualnie w ofercie: