Konto<30

Produkt wycofany z oferty

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla klientów indywidualnych. Obowiązuje od dnia 14.08.2019 r.

Stawka
1

Prowadzenie rachunku płatniczego (miesięcznie)

1.1

wpływ w danym miesiącu w wysokości 1000 zł i więcej

0 zł

1.2

wpływ w danym miesiącu poniżej 1000 zł

1.2.1

wiek Posiadacza: do 26 lat

0 zł

1.2.2

wiek Posiadacza (w przypadku rachunku wspólnego, przynajmniej jednego ze współposiadaczy): ukończone 26 lat w miesiącu, którego dotyczy opłata

7 zł

2

Polecenie przelewu wewnętrznego (na rachunek w Santander Bank Polska S.A.)

2.1

na rachunek obcy

2.1.1

złożone za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile)

0 zł

2.1.2

złożone w placówce Santander Bank Polska S.A.

8 zł

2.1.3

Przelew24

0,50 zł

2.2

na rachunek własny

0 zł

3

Polecenie przelewu na rachunek (prowadzony przez dostawcę innego niż Santander Bank Polska S.A. – przelew krajowy w złotych)

3.1

Przelew ELIXIR

3.1.1

złożone za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile)

0 zł

3.1.2

złożony w placówce Santander Bank Polska S.A.

8 zł

3.2

przelew Express ELIXIR lub przelew BlueCash

5 zł

3.3

przelew SORBNET

35 zł

4

Zlecenie stałe

4.1

na rachunek w Santander Bank Polska S.A.

0 zł

4.2

na rachunek prowadzony przez dostawcę innego niż Santander Bank Polska S.A.

0,50 zł

5

Polecenie zapłaty

0,50 zł

6

Wypłata gotówki

6.1

w placówce Santander Bank Polska S.A.

0 zł

6.2

w bankomacie, autoryzowana kodem BLIK

6.2.1

w bankomacie sieci Santander Bank Polska S.A.

0 zł

6.2.2

w bankomacie nie należącym do sieci Santander Bank Polska S.A.

0 zł

7.

Wpłata gotówki w placówce Santander Bank Polska S.A. przez posiadacza rachunku

0 zł

8.

Wyciąg z rachunku

8.1

eWyciąg wysyłany na Skrzynkę odbiorczą klientom posiadającym usługę bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile)

0 zł

8.2

wysyłany listem zwykłym raz w miesiącu lub rzadziej

0 zł

8.3

wysyłany listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu lub po każdej zmianie salda

5 zł

8.4

duplikat wyciągu

5 zł

9.

Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych – sporządzenie historii obrotów na rachunku (za każdy rozpoczęty miesiąc)

9.1

klienta posiadającego usługę bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile)

10 zł

9.2

klienta nie posiadającego usługi bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile), gdy historia dotyczy poprzedniego miesiąca kalendarzowego

0 zł

9.3

klienta nie posiadającego usługi bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile) gdy historia dotyczy miesiąca innego niż poprzedni miesiąc kalendarzowy

10 zł

Więcej w dziale: Rachunki bankowe i pakiety niebędące w ofercie:
Zobacz podobne produkty aktualnie w ofercie: