Ekstrakonto Profil Spokojny

Produkt wycofany z oferty

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla klientów indywidualnych, zwana inaczej Tabelą opłat i prowizji. Obowiązuje od dnia 01.07.2023 r.

Stawka
1

Opłata miesięczna za pakiet

15 zł

1.2

W ramach opłaty za pakiet brak opłat i prowizji za następujące usługi:

  • Ekstrakonto Rachunek Podstawowy – prowadzenie rachunku płatniczego
  • 3 polecenia przelewu – przelew Elixir1) – złożone za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej (Santander internet/ mobile)
  • 3 zlecenia płatnicze w EUR do krajów EOG innych niż Polska – złożone za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej (Santander internet/ mobile) spośród: polecenia przelewu SEPA, przelewu zagranicznego, innego niż polecenie przelewu SEPA, w trybie zwykłym oraz w trybie ekspresowym
  • dostęp do usług Santander online
  • Karta płatnicza do rachunku Visa Vento z pakietem usług dodatkowych

1) przelew krajowy w złotych

Przypisy

przelew krajowy w złotych

  1. Polecenia przelewów Elixir oraz zlecenia płatnicze w EUR do krajów EOG innych niż Polska, które wchodzą w skład pakietu, zliczane są od 1-go do ostatniego dnia danego miesiąca na Ekstrakoncie Rachunek Podstawowy. Niewykorzystane operacje nie przechodzą na kolejny miesiąc.
  2. Karta kredytowa: dotyczy 1 karty głównej i 1 karty dodatkowej (wydanie, obsługa karty).
  3. Kredyt w rachunku płatniczym – Limit kredytowy w koncie osobistym: prowizja za udzielenie kredytu, odnowienie, podwyższenie kwoty limitu.
  4. Pakiet usług dodatkowych do kart debetowych: pod warunkiem wyrażenia zgody na objęcie ochroną ubezpieczeniową.
  5. Za produkty i usługi nie ujęte w danym pakiecie lub po przekroczeniu limitów transakcji pobierane są opłaty i prowizje jak dla Ekstrakonta Rachunek Podstawowy (wymienione w Tabeli 5). Za pozostałe produkty i usługi, opłaty i prowizje pobierane są zgodnie z Taryfą.
Czy eTaryfa była dla Ciebie przydatna?
Tak
Nie
Dziękujemy za przesłanie opinii.
Więcej w dziale: Rachunki bankowe i pakiety niebędące w ofercie:
Zobacz podobne produkty aktualnie w ofercie: