Ekstrakonto Profil Spokojny

Produkt wycofany z oferty

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla klientów indywidualnych. Obowiązuje od dnia 14.08.2019 r.

Stawka
1

Opłata miesięczna za pakiet

15 zł

1.2

W ramach opłaty za pakiet brak opłat i prowizji za następujące usługi:

  • Ekstrakonto Rachunek Podstawowy - prowadzenie rachunku płatniczego
  • 3 polecenia przelewu - przelew ELIXIR - złożone za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile).
  • Dostęp do usług Santander online
  • Karta płatnicza do rachunku Visa Vento z pakietem usług dodatkowych
Przypis 1

przelew krajowy w złotych

Przypisy

Przypis

przelew krajowy w złotych

  1. Polecania przelewów – przelew Elixir zliczane są od 1-go do ostatniego dnia danego miesiąca na Ekstrakoncie Rachunek Podstawowy, wchodzącym w skład pakietu. Niewykorzystane operacje nie przechodzą na kolejny miesiąc.
  2. Karta kredytowa: dotyczy 1 karty głównej i 1 karty dodatkowej (wydanie, obsługa karty).
  3. Kredyt w rachunku płatniczym – Limit kredytowy w koncie osobistym: prowizja za udzielenie kredytu, odnowienie, podwyższenie kwoty limitu.
  4. Pakiet usług dodatkowych do kart debetowych: pod warunkiem wyrażenia zgody na objęcie ochroną ubezpieczeniową
  5. Za produkty i usługi nie ujęte w danym pakiecie lub po przekroczeniu limitów transakcji pobierane są opłaty i prowizje jak dla Ekstrakonta Rachunek Podstawowy (wymienione w Tabeli 5). Za pozostałe produkty i usługi, opłaty i prowizje pobierane są zgodnie z niniejszą Taryfą.
Więcej w dziale: Rachunki bankowe i pakiety niebędące w ofercie:
Zobacz podobne produkty aktualnie w ofercie: