Informacja Sprawdź najważniejsze zmiany w Taryfie opłat i prowizji

Konto walutowe NET

Produkt wycofany z oferty

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla klientów indywidualnych. Obowiązuje od dnia 12.11.2018 r.

1

Prowadzenie rachunku płatniczego (miesięcznie)

8,00 zł

2

Polecenie przelewu wewnętrznego (na rachunek w Santander Bank Polska S.A.)

2.1

na rachunek obcy

2.1.1

złożone za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile)

Bez opłat

2.1.2

złożone w placówce Santander Bank Polska S.A.

10,00 zł

2.2

na rachunek własny

Bez opłat

3

Polecenie przelewu (na rachunek prowadzony przez dostawcę innego niż Santander Bank Polska S.A. - przelew krajowy w złotych)

3.1

przelew ELIXIR złożony w placówce Santander Bank Polska S.A.

10,00 zł

3.2

przelew SORBNET

3.2.1

dla kwot od 1 mln zł

20,00 zł

3.2.2

dla kwot poniżej 1 mln zł

40,00 zł

4

Wypłata gotówki w placówce Santander Bank Polska S.A.

Bez opłat

5

Wpłata gotówki w placówce Santander Bank Polska S.A. przez posiadacza rachunku

Bez opłat

6

Wyciąg z rachunku

6.1

eWyciąg wysyłany na Skrzynkę odbiorczą klientom posiadającym usługę bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile)

Bez opłat

6.2

wysyłany listem zwykłym raz w miesiącu lub rzadziej

Bez opłat

6.3

wysyłany listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu lub po każdej zmianie salda

3,00 zł

6.4

odbierany w placówce Santander Bank Polska S.A. (dotyczy dyspozycji przyjętych do dnia 9.11.2018 r.)

Bez opłat

6.5

duplikat wyciągu

5,00 zł

7

Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych - historii obrotów na rachunku (za każde rozpoczęte 12 miesięcy)

7.1

klienta posiadającego usługę bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile)

20,00 zł

7.2

klienta nie posiadającego usługi bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile), gdy historia dotyczy poprzedniego miesiąca kalendarzowego

Bez opłat

7.3

klienta nie posiadającego usługi bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile), gdy historia dotyczy miesiąca innego niż poprzedni miesiąc kalendarzowy

20,00 zł

Więcej w dziale: Rachunki bankowe i pakiety niebędące w ofercie:
Zobacz podobne produkty aktualnie w ofercie: