Kredyty hipoteczne

Kredyty hipoteczne

Produkt w bieżącej ofercie

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla klientów indywidualnych, zwana inaczej Tabelą opłat i prowizji. Obowiązuje od dnia 22.06.2024 r.

Stawka
1

Udzielenie kredytu (od kwoty kredytu/pożyczki, z wyłączeniem części tej kwoty przeznaczonej na opłacenie prowizji za udzielenie kredytu/pożyczki – w przypadku kredytowania prowizji)

1.1

kredyt mieszkaniowy, pożyczka hipoteczna

maks. 3 %

1.2

kredyt mieszkaniowy z przeznaczeniem na zakup nieruchomości na rynku pierwotnym od developera lub spółdzielni mieszkaniowej skredytowanej kredytem komercyjnym w naszym banku

3,50%

1.3

Kredyt mieszkaniowy Mieszkanie dla Młodych

maks. 3 %

2

Spłata całości lub części kredytu przed terminem (od kwoty wcześniejszej spłaty) Dotyczy kredytu mieszkaniowego, konsolidacyjnego, pożyczki hipotecznej,

0 zł lub wysokość stawki określona w umowie

3

Zmiana stałej stopy procentowej na zmienną (od kwoty pozostałej do spłaty) kredytu mieszkaniowego, konsolidacyjnego, pożyczki hipotecznej.

3% lub wysokość stawki określona w umowie

4

Udzielenie promesy do kredytu hipotecznego. Jeżeli klient uzyskał kredyt, a wcześniej korzystał z promesy kredytowej to kwota zapłaconej przez klienta opłaty za udzielenie promesy jest zwracana na konto osobiste klienta w naszym banku

200,00 zł

4

Przewalutowanie kredytu (od kwoty podlegającej przewalutowaniu) Prowizji nie pobiera się w przypadku przewalutowania kredytu mieszkaniowego, konsolidacyjnego, pożyczki hipotecznej, z waluty obcej na złote polskie

1%

5

Zmiana pozostałych warunków umowy na wniosek kredytobiorcy w trybie:

5.1

aneksu w zakresie szczegółowych zasad określania sposobów i terminów ustalania kursu wymiany walut oraz dokonywania spłat rat kapitałowo-odsetkowych i przedterminowej spłaty pełnej lub częściowej kwoty kredytu bezpośrednio w walucie kredytu

0 zł

5.2

aneksu w zakresie zwiększenia kwoty hipoteki w związku z objęciem zabezpieczeniem tą hipoteką nowej wierzytelności naszego banku

0 zł

5.3

aneksu do umowy lub umowy ugody – pozostałe przypadki nie wymienione w pkt 6a i 6b

200 zł

5.4

porozumienia ustalającego nowe warunki spłaty wierzytelności w windykacji (w okresie wypowiedzenia umowy kredytowej)

100 zł

Czy eTaryfa była dla Ciebie przydatna?
Tak
Nie
Dziękujemy za przesłanie opinii.
Więcej w dziale: Kredyty:
Produkty, które wycofaliśmy z oferty: