Kredyt w Ekstrakoncie: Profil Aktywny, Ambitny, Zdobywcy, Kredyt w Koncie: Private Banking, Elite

Kredyt w Ekstrakoncie: Profil Aktywny, Ambitny, Zdobywcy, Kredyt w Koncie: Private Banking, Elite

Produkt w bieżącej ofercie

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla klientów indywidualnych, zwana inaczej Tabelą opłat i prowizji. Obowiązuje od dnia 01.07.2023 r.

Stawka
1

Udzielenie kredytu

0 zł

2

Udzielenie kredytu za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile)

0 zł

3

Podwyższenie kwoty kredytu (od kwoty podwyższenia)

0 zł

4

Podwyższenie kwoty kredytu (od kwoty podwyższenia) za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile)

0 zł

5

Odnowienie (od kwoty odnowienia)

0 zł

6

Zmiana pozostałych warunków umowy na wniosek kredytobiorcy w trybie:

6.1

aneksu do umowy

30 zł

6.2

porozumienia ustalającego nowe warunki spłaty wierzytelności w windykacji (w okresie wypowiedzenia umowy kredytowej)

Dotyczy rachunków płatniczych wymienionych w części 1, rozdział I oraz w części 2, rozdział I, tabela 1, 2, 3, 5.

Czy eTaryfa była dla Ciebie przydatna?
Tak
Nie
Dziękujemy za przesłanie opinii.
Więcej w dziale: Kredyty:
Produkty, które wycofaliśmy z oferty: