Kredyt gotówkowy na spłatę zadłużeń w Santander Bank Polska S.A. (restrukturyzacja)

Produkt w bieżącej ofercie

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla klientów indywidualnych. Obowiązuje od dnia 15.12.2019 r.

Stawka
1

Udzielenie kredytu

50 zł

2

Spłata całości lub części kredytu o stopie stałej przed terminem (od kwoty wcześniejszej spłaty) udzielony do dnia 17.12.2011 r. w kwocie powyżej 80000 zł

4%; min. 16 zł

3

Zmiana pozostałych warunków umowy na wniosek kredytobiorcy w trybie:

3a

aneksu do umowy

30 zł

3b

porozumienia ustalającego nowe warunki spłaty wierzytelności w windykacji (w okresie wypowiedzenia umowy kredytowej)

0 zł

Więcej w dziale: Kredyty:
Zobacz podobne produkty wycofane z oferty: