Kredyt w Koncie Select, Koncie 24 VIP

Kredyt w Koncie Select, Koncie 24 VIP

Produkt w bieżącej ofercie

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla klientów indywidualnych. Obowiązuje od dnia 02.03.2020 r.

Stawka
1

Udzielenie kredytu

0,5%; min 50 zł

2

Udzielenie kredytu za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile)

0 zł

3

Podwyższenie kwoty kredytu (od kwoty podwyższenia)

0,5%; min 50 zł

4

Podwyższenie kwoty kredytu (od kwoty podwyższenia) za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile)

0 zł

5

Odnowienie (od kwoty odnowienia)

1%, min 50 zł

6

Zmiana pozostałych warunków umowy na wniosek kredytobiorcy w trybie:

6a

aneksu do umowy

30 zł

6b

porozumienia ustalającego nowe warunki spłaty wierzytelności w windykacji (w okresie wypowiedzenia umowy kredytowej)

0 zł

Dotyczy rachunków płatniczych wymienionych w części 1, rozdział I oraz w części 2, rozdział I, tabela 1, 2, 3, 4, 5, 8.

Czy eTaryfa była dla Ciebie przydatna?
Tak
Nie
Dziękujemy za przesłanie opinii.
Więcej w dziale: Kredyty:
Produkty, które wycofaliśmy z oferty: