Kredyt gotówkowy

Kredyt gotówkowy

Produkt w bieżącej ofercie

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla klientów indywidualnych. Obowiązuje od dnia 14.08.2019 r.

Stawka
1

Udzielenie kredytu

9,99%; min. 50 zł

2

Spłata całości lub części kredytu przed terminem (od kwoty wcześniejszej spłaty)

2.1

o stopie stałej

2.1a

udzielony do dnia 17.12.2011 r. w kwocie mniejszej lub równej 80.000 zł

0 zł

2.1b

udzielony do dnia 17.12.2011 r. w kwocie powyżej 80.000 zł

4%; min 16 zł

2.1c

udzielony od dnia 18.12.2011 r. w kwocie mniejszej lub równej 255.550 zł

0 zł

2.1d

udzielony od dnia 18.12.2011 r. w kwocie powyżej 255.550 zł

0 zł

2.2

o stopie zmiennej

3

Zmiana pozostałych warunków umowy na wniosek kredytobiorcy w trybie:

3a

aneksu do umowy

30 zł

3b

porozumienia ustalającego nowe warunki spłaty wierzytelności w windykacji (w okresie wypowiedzenia umowy kredytowej)

0 zł

Więcej w dziale: Kredyty:
Zobacz podobne produkty wycofane z oferty: