Kredyt gotówkowy

Kredyt gotówkowy

Produkt w bieżącej ofercie

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla klientów indywidualnych, zwana inaczej Tabelą opłat i prowizji. Obowiązuje od dnia 01.07.2023 r.

Stawka
1

Udzielenie kredytu

Ustalana indywidualnie w procesie wnioskowania o kredyt

2

Spłata całości lub części kredytu o stopie stałej przed terminem (od kwoty wcześniejszej spłaty) udzielony do dnia 17.12.2011 r. w kwocie powyżej 80000 zł

4%; min. 16 zł

3

Zmiana pozostałych warunków umowy na wniosek kredytobiorcy w trybie:

3.1

aneksu do umowy

30 zł

3.2

porozumienia ustalającego nowe warunki spłaty wierzytelności w windykacji (w okresie wypowiedzenia umowy kredytowej)

0 zł

Czy eTaryfa była dla Ciebie przydatna?
Tak
Nie
Dziękujemy za przesłanie opinii.
Więcej w dziale: Kredyty:
Produkty, które wycofaliśmy z oferty: