Visa Private Banking (do 14.12.2019 r. Visa Elite)

Produkt w bieżącej ofercie

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla klientów indywidualnych, zwana inaczej Tabelą opłat i prowizji. Obowiązuje od dnia 01.07.2023 r.

Stawka

Obsługa karty debetowej

1

Opłata miesięczna za kartę

0 zł

2

Wygenerowanie nowego numeru PIN na wniosek Posiadacza w formie papierowej w placówce naszego banku

0 zł

3

Przewalutowanie transakcji wykonanej w walucie innej niż waluta rachunku (naliczana od wartości transakcji po przewalutowaniu na walutę rachunku)

0 zł

Transakcje gotówkowe

4

Wypłata gotówki:

4.1

w bankomatach sieci naszego banku

0 zł

4.2

w bankomatach i terminalach poza siecią naszegoo banku w kraju i zagranicą (z wyłączeniem pkt 5)

0 zł

4.3

w ramach usługi cash back

0 zł

5

Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych

0 zł

6

Wpłata gotówki we wpłatomatach sieci naszego banku

0 zł

Transakcje bezgotówkowe

7

Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych

0 zł

8

Prowizja za transakcje typu Quasi cash (z wyłączeniem pkt 9)

4% min. 10 zł

9

Prowizja za transakcje typu Quasi cash – transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych

4% min. 10 zł

Wydanie karty płatniczej

10

Opłata za wznowienie karty debetowej

0 zł

Inne czynności związane z kartą debetową

11

Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych

0 zł

12

Sprawdzenie dostępnych środków lub wygenerowanie miniwyciągu (listy 10 ostatnich transakcji) w bankomatach

0 zł

13

Wejście do salonów lotniskowych Lounge Key

125 zł

2) Opłata za wejście do salonu lotniskowego, pobierana każdorazowo za wizytę od każdej osoby. Rachunek obciążany jest opłatą do końca miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym skorzystano z wejścia do salonu lotniskowego.

14

Awaryjne wydanie gotówki za granicą

700 zł

15

Awaryjne wydanie karty za granicą

700 zł

16

Połączenie/ odłączenie kont walutowych

1) Po połączeniu karty z rachunkiem walutowym (dotyczy rachunków, co do których udostępniono taką funkcjonalność - zgodnie z informacją na stronie www.santander.pl) transakcje wykonane w walucie rachunku są rozliczane w ciężar tego rachunku, zgodnie z postanowieniami "Regulaminu debetowych kart płatniczych dla klientów indywidualnych", rozdział VII - "Jak posiadacz może połączyć kartę ze swoimi kontami walutowymi"

0 zł

Przypisy

Po połączeniu karty z rachunkiem walutowym (dotyczy rachunków, co do których udostępniono taką funkcjonalność - zgodnie z informacją na stronie www.santander.pl) transakcje wykonane w walucie rachunku są rozliczane w ciężar tego rachunku, zgodnie z postanowieniami "Regulaminu debetowych kart płatniczych dla klientów indywidualnych", rozdział VII - "Jak posiadacz może połączyć kartę ze swoimi kontami walutowymi"

Opłata za wejście do salonu lotniskowego, pobierana każdorazowo za wizytę od każdej osoby. Rachunek obciążany jest opłatą do końca miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym skorzystano z wejścia do salonu lotniskowego.

Czy eTaryfa była dla Ciebie przydatna?
Tak
Nie
Dziękujemy za przesłanie opinii.
Więcej w dziale: Debetowe karty płatnicze i inne instrumenty płatnicze do rachunków płatniczych:
Produkty, które wycofaliśmy z oferty: