Visa Private Banking (do 14.12.2019 r. Visa  Elite)

Visa Private Banking (do 14.12.2019 r. Visa Elite)

Produkt w bieżącej ofercie

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla klientów indywidualnych. Obowiązuje od dnia 02.03.2020 r.

Stawka

Obsługa karty debetowej

1

Opłata miesięczna za kartę

0 zł

2

Wygenerowanie nowego numeru PIN na wniosek Posiadacza w formie papierowej w placówce Santander Bank Polska S.A.

0 zł

3

Przewalutowanie transakcji wykonanej w walucie innej niż waluta rachunku (naliczana od wartości transakcji po przewalutowaniu na walutę rachunku)

2,8%

Transakcje gotówkowe

4

Wypłata gotówki:

4a

w bankomatach sieci Santander Bank Polska S.A.

0 zł

4b

w bankomatach i terminalach poza siecią Santander Bank Polska S.A. w kraju i zagranicą (z wyłączeniem pkt 6)

0 zł

4c

w ramach usługi cash back

0 zł

5

Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych

0 zł

6

Pakiet wielowalutowy, miesięcznie obejmuje:

  • wypłaty gotówki w bankomatach i terminalach za granicą,
  • możliwość połączenia / odłączenia konta w EUR/ USD/ GBP*, co umożliwia rozliczenie transakcji w ciężar tych kont
 Przypis

Po połączeniu karty z rachunkiem walutowym transakcje wykonane w walucie rachunku są rozliczane w ciężar tego rachunku, zgodnie z postanowieniami Regulaminu debetowych kart płatniczych dla klientów indywidualnych, rozdział III, § 7 Pakiety.

0 zł

7

Wpłata gotówki we wpłatomatach sieci Santander Bank Polska S.A.

0 zł

Transakcje bezgotówkowe

8

Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych

0 zł

9

Prowizja za transakcje typu Quasi cash (z wyłączeniem pkt 10)

4% min. 10 zł

10

Prowizja za transakcje typu Quasi cash – transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych

4% min. 10 zł

Wydanie karty płatniczej

11

Opłata za wznowienie karty debetowej

0 zł

Inne czynności związane z kartą debetową

12

Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych

0 zł

13

Sprawdzenie dostępnych środków lub wygenerowanie miniwyciągu (listy 10 ostatnich transakcji) w bankomatach

0 zł

14

Wejście do salonów lotniskowych Lounge Key

125 zł

Przypis 1

1) Opłata za wejście do salonu lotniskowego, pobierana każdorazowo za wizytę od każdej osoby. Rachunek obciążany jest opłatą do końca miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym skorzystano z wejścia do salonu lotniskowego

15

Awaryjne wydanie gotówki za granicą

700 zł

16

Awaryjne wydanie karty za granicą

700 zł

Przypisy

Przypis

Opłata za wejście do salonu lotniskowego, pobierana każdorazowo za wizytę od każdej osoby. Rachunek obciążany jest opłatą do końca miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym skorzystano z wejścia do salonu lotniskowego

Czy eTaryfa była dla Ciebie przydatna?
Tak
Nie
Dziękujemy za przesłanie opinii.
Więcej w dziale: Debetowe karty płatnicze i inne instrumenty płatnicze do rachunków płatniczych:
Produkty, które wycofaliśmy z oferty: