Informacja Sprawdź najważniejsze zmiany w Taryfie opłat i prowizji
MasterCard walutowa w EUR / GBP/ USD stawki w walucie karty

MasterCard walutowa w EUR / GBP/ USD stawki w walucie karty

Produkt w bieżącej ofercie

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla klientów indywidualnych. Obowiązuje od dnia 17.01.2019 r.

Stawka

Obsługa karty debetowej

1

Opłata miesięczna za kartę

2

Opłata roczna za kartę

10

3

Wygenerowanie nowego numeru PIN na wniosek Posiadacza w formie papierowej w placówce Santander Bank Polska S.A.

2

4

Przewalutowanie transakcji dokonanej w walucie innej niż waluta rachunku (naliczana od wartości transakcji po przewalutowaniu na walutę rachunku)

2,8%

Transakcje gotówkowe

5

Wypłata gotówki:

5a

w bankomatach sieci Santander Bank Polska S.A.

0,25

5b

w bankomatach i terminalach poza siecią Santander Bank Polska S.A. w kraju i zagranicą (z wyłączeniem pkt 6)

2,50

5c

w ramach usługi cash back

6

Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych

2,5

7

Pakiet wielowalutowy, miesięcznie Obejmuje:

  • wypłaty gotówki w bankomatach za granicą,
  • możliwość połączenia / odłączenia konta w EUR/ USD/ GBP
 Przypis

Po połączeniu karty z rachunkiem walutowym transakcje wykonane w walucie rachunku są rozliczane w ciężar tego rachunku, zgodnie z postanowieniami Regulaminu debetowych kart płatniczych dla klientów indywidualnych, rozdział III, § 8 Pakiety.

8

Wpłata gotówki we wpłatomatach sieci Santander Bank Polska S.A.

Transakcje bezgotówkowe

9

Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych

Bez opłat

10

Prowizja za transakcje typu Quasi cash (z wyłączeniem pkt 11)

4% min. 2,50

11

Prowizja za transakcje typu Quasi cash – transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych

4% min. 2,50

Wydanie karty płatniczej

12

Opłata za wznowienie karty debetowej

3

Inne czynności związane z kartą debetową

13

Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych

2

14

Sprawdzenie dostępnych środków lub wygenerowanie miniwyciągu (listy 10 ostatnich transakcji) w bankomatach

0,5

15

Usługa Lounge Key

-

16

Awaryjne wydanie gotówki za granicą

-

17

Awaryjne wydanie karty za granicą

-

Więcej w dziale: Debetowe karty płatnicze i inne instrumenty płatnicze do rachunków płatniczych:
Zobacz podobne produkty wycofane z oferty: