MasterCard walutowa w EUR / GBP/ USD stawki w walucie karty

MasterCard walutowa w EUR / GBP/ USD stawki w walucie karty

Produkt w bieżącej ofercie

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla klientów indywidualnych. Obowiązuje od dnia 14.08.2019 r.

Stawka

Obsługa karty debetowej

1

Opłata miesięczna za kartę

0,8

Przypis 2

Opłata jest pobierana od 1.09.2019 r.

2

Opłata roczna za kartę

10

Przypis 3

W związku ze zmianą częstotliwości pobierania opłat z rocznej na miesięczną, niniejsza opłata jest pobierana do 31.08.2019 r. Opłata roczna pobrana za karty od 1.09.2018 r. zostanie proporcjonalnie zwrócona na rachunek płatniczy, do którego wydana jest karta, do 30.09.2019 r. Od 1.09.2019 r. będzie pobierana opłata w trybie miesięcznym

3

Wygenerowanie nowego numeru PIN na wniosek Posiadacza w formie papierowej w placówce Santander Bank Polska S.A.

2

4

Przewalutowanie transakcji wykonanej w walucie innej niż waluta rachunku (naliczana od wartości transakcji po przewalutowaniu na walutę rachunku)

2,8%

Transakcje gotówkowe

5

Wypłata gotówki:

5a

w bankomatach sieci Santander Bank Polska S.A.

0,25

5b

w bankomatach i terminalach poza siecią Santander Bank Polska S.A. w kraju i zagranicą (z wyłączeniem pkt 6)

2,50

5c

w ramach usługi cash back

6

Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych

2,5

7

Pakiet wielowalutowy, miesięcznie Obejmuje:

  • wypłaty gotówki w bankomatach za granicą,
  • możliwość połączenia / odłączenia konta w EUR/ USD/ GBP
 Przypis

Po połączeniu karty z rachunkiem walutowym transakcje wykonane w walucie rachunku są rozliczane w ciężar tego rachunku, zgodnie z postanowieniami Regulaminu debetowych kart płatniczych dla klientów indywidualnych, rozdział III, § 7 Pakiety.

8

Wpłata gotówki we wpłatomatach sieci Santander Bank Polska S.A.

Transakcje bezgotówkowe

9

Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych

0 zł

10

Prowizja za transakcje typu Quasi cash (z wyłączeniem pkt 11)

4% min. 2,50

11

Prowizja za transakcje typu Quasi cash – transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych

4% min. 2,50

Wydanie karty płatniczej

12

Opłata za wznowienie karty debetowej

3

Inne czynności związane z kartą debetową

13

Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych

2

14

Sprawdzenie dostępnych środków lub wygenerowanie miniwyciągu (listy 10 ostatnich transakcji) w bankomatach

0,5

15

Wejście do salonów lotniskowych Lounge Key

-

16

Awaryjne wydanie gotówki za granicą

-

17

Awaryjne wydanie karty za granicą

-

Przypisy

Przypis

Opłata jest pobierana od 1.09.2019 r.

Przypis

W związku ze zmianą częstotliwości pobierania opłat z rocznej na miesięczną, niniejsza opłata jest pobierana do 31.08.2019 r. Opłata roczna pobrana za karty od 1.09.2018 r. zostanie proporcjonalnie zwrócona na rachunek płatniczy, do którego wydana jest karta, do 30.09.2019 r. Od 1.09.2019 r. będzie pobierana opłata w trybie miesięcznym

Więcej w dziale: Debetowe karty płatnicze i inne instrumenty płatnicze do rachunków płatniczych:
Zobacz podobne produkty wycofane z oferty: