MasterCard walutowa w EUR / GBP/ USD stawki w walucie karty

Produkt w bieżącej ofercie

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla klientów indywidualnych, zwana inaczej Tabelą opłat i prowizji. Obowiązuje od dnia 01.07.2023 r.

Stawka

Obsługa karty debetowej

1

Opłata miesięczna za kartę

0,8

2

Wygenerowanie nowego numeru PIN na wniosek Posiadacza w formie papierowej w placówce naszego banku

2

3

Przewalutowanie transakcji wykonanej w walucie innej niż waluta rachunku (naliczana od wartości transakcji po przewalutowaniu na walutę rachunku)

2,8%

Transakcje gotówkowe

4

Wypłata gotówki:

4.1

w bankomatach sieci naszego banku

0,25

4.2

w bankomatach i terminalach poza siecią naszegoo banku w kraju i zagranicą (z wyłączeniem pkt 5)

2,50

4.3

w ramach usługi cash back

5

Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych

2,5

6

Wpłata gotówki we wpłatomatach sieci naszego banku

Transakcje bezgotówkowe

7

Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych

0 zł

8

Prowizja za transakcje typu Quasi cash (z wyłączeniem pkt 9)

4% min. 2,50

9

Prowizja za transakcje typu Quasi cash – transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych

4% min. 2,50

Wydanie karty płatniczej

10

Opłata za wznowienie karty debetowej

3

Inne czynności związane z kartą debetową

11

Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych

2

12

Sprawdzenie dostępnych środków lub wygenerowanie miniwyciągu (listy 10 ostatnich transakcji) w bankomatach

0,5

13

Wejście do salonów lotniskowych Lounge Key

-

14

Awaryjne wydanie gotówki za granicą

-

15

Awaryjne wydanie karty za granicą

-

16

Połączenie/ odłączenie kont walutowych

1) Po połączeniu karty z rachunkiem walutowym (dotyczy rachunków, co do których udostępniono taką funkcjonalność - zgodnie z informacją na stronie www.santander.pl) transakcje wykonane w walucie rachunku są rozliczane w ciężar tego rachunku, zgodnie z postanowieniami "Regulaminu debetowych kart płatniczych dla klientów indywidualnych", rozdział VII - "Jak posiadacz może połączyć kartę ze swoimi kontami walutowymi"

-

Przypisy

Po połączeniu karty z rachunkiem walutowym (dotyczy rachunków, co do których udostępniono taką funkcjonalność - zgodnie z informacją na stronie www.santander.pl) transakcje wykonane w walucie rachunku są rozliczane w ciężar tego rachunku, zgodnie z postanowieniami "Regulaminu debetowych kart płatniczych dla klientów indywidualnych", rozdział VII - "Jak posiadacz może połączyć kartę ze swoimi kontami walutowymi"

Czy eTaryfa była dla Ciebie przydatna?
Tak
Nie
Dziękujemy za przesłanie opinii.
Więcej w dziale: Debetowe karty płatnicze i inne instrumenty płatnicze do rachunków płatniczych:
Produkty, które wycofaliśmy z oferty: