Karta Podstawowa

Produkt w bieżącej ofercie

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla klientów indywidualnych, zwana inaczej Tabelą opłat i prowizji. Obowiązuje od dnia 01.07.2023 r.

Stawka

Obsługa karty debetowej:

1

Opłata miesięczna za kartę

0 zł

2

Wygenerowanie nowego PIN na wniosek Posiadacza w formie papierowej w placówce Santander Bank Polska S.A.

0 zł

3

Przewalutowanie transakcji wykonanej w walucie innej niż waluta rachunku (naliczana od wartości transakcji po przewalutowaniu na walutę rachunku):

3.1

w kraju

0 zł

3.2

w pozostałych krajach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego

2,8%

Transakcje gotówkowe

4.

Wypłata gotówki w bankomatach sieci naszego banku

0 zł

5

Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju

2:24 AM

pierwsze 5 wypłat w miesiącu

0 zł

5.2

6 i każda następna wypłata w miesiącu

5 zł

6

Wypłata gotówki w terminalach w kraju

0 zł

7

Wypłata gotówki w ramach usługi cash back

1,50 zł

8

Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych w EUR:

8.1

pierwsze 5 wypłat w miesiącu

0 zł

8.2
  1. i każda następna wypłata w miesiącu

5 zł

9

Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych w walucie innej niż EUR

3% min. 10 zł

10

Wpłata gotówki we wpłatomatach sieci naszego banku

0 zł

Transakcje bezgotówkowe

11

Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych

0 zł

12

Prowizja za transakcje typu Quasi cash (z wyłączeniem pkt. 13)

0 zł

13

Prowizja za transakcje typu Quasi cash –transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych

0 zł

Wydanie karty płatniczej

14

Opłata za wznowienie karty debetowej

0 zł

Inne czynności związane z kartą debetową

15

Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych

7 zł

16

Sprawdzenie dostępnych środków w bankomacie lub wygenerowanie miniwyciagu (listy 10 ostatnich transakcji) w bankomatach

2 zł

Czy eTaryfa była dla Ciebie przydatna?
Tak
Nie
Dziękujemy za przesłanie opinii.
Więcej w dziale: Debetowe karty płatnicze i inne instrumenty płatnicze do rachunków płatniczych:
Produkty, które wycofaliśmy z oferty: