Informacja Sprawdź najważniejsze zmiany w Taryfie opłat i prowizji
Karta Podstawowa

Karta Podstawowa

Produkt w bieżącej ofercie

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla klientów indywidualnych. Obowiązuje od dnia 17.01.2019 r.

Stawka

Obsługa karty debetowej:

1

Opłata miesięczna za kartę

Bez opłat

2

Wygenerowanie nowego PIN na wniosek Posiadacza w formie papierowej w placówce Santander Bank Polska S.A.

Bez opłat

3

Przewalutowanie transakcji dokonanej w walucie innej niż waluta rachunku (naliczana od wartości transakcji po przewalutowaniu na walutę rachunku):

3a

w kraju

Bez opłat

3b

w krajach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego

2,80%

Transakcje gotówkowe

4.

Wypłata gotówki w bankomatach sieci Santander Bank Polska S.A.

Bez opłat

5

Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju

5a

pierwsze 5 wypłat w miesiącu

Bez opłat

5b

6 i każda następna wypłata w miesiącu

5,00 zł

6

Wypłata gotówki w terminalach w kraju

bez opłat

7

Wypłata gotówki w ramach usługi cash back

1,50 zł

8

Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych

3% min. 10 zł

9

Wpłata gotówki we wpłatomatach sieci Santander Bank Polska S.A.

Bez opłat

Transakcje bezgotówkowe

10

Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych

Bez opłat

11

Prowizja za transakcje typu Quasi cash (z wyłączeniem pkt. 12)

Bez opłat

12

Prowizja za transakcje typu Quasi cash –transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych

4% min. 10,00 zł

Wydanie karty płatniczej

13

Opłata za wznowienie karty debetowej

Bez opłat

Inne czynności związane z kartą debetową

14

Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych

7,00 zł

15

Sprawdzenie dostępnych środków w bankomacie lub wygenerowanie miniwyciagu (listy 10 ostatnich transakcji) w bankomatach

2,00 zł

Więcej w dziale: Debetowe karty płatnicze i inne instrumenty płatnicze do rachunków płatniczych:
Zobacz podobne produkty wycofane z oferty: