Karty: Dopasowana Mastercard, Dopasowana Visa

Produkt w bieżącej ofercie

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla klientów indywidualnych, zwana inaczej Tabelą opłat i prowizji. Obowiązuje od dnia 01.07.2022 r.

Wiek posiadacza / użytkownika karty – do 26 lat

1) Wiek Posiadacza/ Użytkownika weryfikowany jest:

 • w przypadku opłaty za kartę – w miesiącu, którego dotyczy opłata
 • w przypadku opłaty za wznowienie karty – w miesiącu, w którym karta traci ważność
 • w przypadku pozostałych opłat - w dniu wskazanym w Taryfie jako dzień pobrania opłaty

Osiągnięcie określonego wieku w okresach wskazanych powyżej skutkuje pobraniem opłaty w wysokości obowiązującej dla nowego przedziału wiekowego.

Wiek posiadacza / użytkownika karty – ukończone 26 lat

1) Wiek Posiadacza/ Użytkownika weryfikowany jest:

 • w przypadku opłaty za kartę – w miesiącu, którego dotyczy opłata
 • w przypadku opłaty za wznowienie karty – w miesiącu, w którym karta traci ważność
 • w przypadku pozostałych opłat - w dniu wskazanym w Taryfie jako dzień pobrania opłaty

Osiągnięcie określonego wieku w okresach wskazanych powyżej skutkuje pobraniem opłaty w wysokości obowiązującej dla nowego przedziału wiekowego.

Obsługa karty debetowej

1

Opłata miesięczna za kart

2) Do spełnienia warunku zwolnienia z opłaty miesięcznej za kartę uwzględniamy:

 • w przypadku wpływów – sumę wpływów (przelewów, wpłat, itp.), z wyjątkiem odsetek wynikających z oprocentowania konta oraz nagród z tytułu sprzedaży premiowej prowadzonej przez nasz bank,
 • w przypadku płatności kartą - transakcje bezgotówkowe, które wykonasz kartą (i nie odwołasz ich), z wyłączeniem transakcji typu Quasi Cash,
 • w przypadku płatności BLIK - płatności z konta, do którego została wydana karta, za towary lub usługi w sklepach stacjonarnych, punktach usługowych lub sklepach internetowych, autoryzowane kodem BLIK lub czekiem BLIK lub w formie BLIKA zbliżeniowego,
 • transakcje wykonane kartą mobilną (MasterCard Mobile debetowa lub Visa-Mobile debetowa) tej samej organizacji płatniczej, do tego samego rachunku i dla tego samego użytkownika, co karta, której dotyczy zwolnienie.

8 zł/0 zł

 

Warunek zwolnienia z opłaty:

 • co najmniej 1 płatność kartą lub płatność BLIK, w miesiącu, którego dotyczy opłata
Porada
Zamknij

Podpowiadamy, jak płacić mniej

Jeśli wykonasz co najmniej 1 płatność kartą lub płatność BLIK w miesiącu opłata miesięczna za kartę wyniesie 0 zł. W przeciwnym razie opłata miesięczna za tę kartę wyniesie 8 zł.

8 zł/0 zł

 

Warunek zwolnienia z opłaty:

 • wpływy na konto, do którego została wydana karta, co najmniej 500 zł oraz co najmniej 1 płatność kartą lub płatność BLIK, w miesiącu, którego dotyczy opłata
Porada
Zamknij

Podpowiadamy, jak płacić mniej

Jeśli zapewnisz wpływy co najmniej 500 zł i wykonasz co najmniej 1 płatność kartą lub płatność BLIK w miesiącu opłata miesięczna za kartę wyniesie 0 zł. W przeciwnym razie opłata miesięczna za tę kartę wyniesie 8 zł.

2

Wygenerowanie nowego PIN na wniosek Posiadacza w formie papierowej w Placówce naszego banku

7 zł

7 zł

3

Przewalutowanie transakcji wykonanej w walucie innej niż waluta rachunku (naliczana od wartości transakcji po przewalutowaniu na walutę rachunku)

2,8%

2,8%

Transakcje gotówkowe

4

Wypłata gotówki w bankomatach sieci naszego banku

0 zł

0 zł

5

Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach i terminalach w kraju, poza pakietem

0 zł

5 zł

5a

w ramach usługi cash back

0 zł

1,50 zł

6

Pakiet bankomatowy, miesięcznie. Obejmuje wypłaty gotówki w bankomatach i terminalach w Polsce (w tym usługa cash back) i za granicą

0 zł

7 zł

Porada
Zamknij

Podpowiadamy, jak płacić mniej

Jeśli często wyplacasz gotówkę, wybierz pakiet bankomatowy za 7 zł miesięcznie i w ramach jednej opłaty abonamentowej:

 • wypłacaj gotówkę ze wszystkich bankomatów w Polsce,
 • wypłacaj gotówkę z terminali w sklepach w całej Polsce (usługa Cashback),
 • wypłacaj gotówkę z bankomatów za granicą, bez opłat za pojedyncze wypłaty.

Dzięki temu nie ponosisz opłat za pojedyncze wypłaty:

 • 1,50 zł z terminala w sklepie w Polsce (usługa Cashback)
 • 5 zł z obcych bankomatów w Polsce i za granicą w EUR
 • 10 zł z bankomatu za granicą w walucie innej niż EUR
7

Wypłata gotówki w bankomatach i terminalach za granicą (z wyłączeniem pkt 6), poza pakietem

0 zł

10 zł

8

Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych:

8.1

w EUR

0 zł

5 zł

8.2

w walucie innej niż EUR

0 zł

10 zł

9

Wpłata gotówki we wpłatomatach sieci naszego banku

0 zł

0 zł

Transakcje bezgotówkowe

10

Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych

0 zł

0 zł

11

Prowizja za transakcje typu Quasi cash (z wyłączeniem pkt 12)

4% min. 10 zł

4% min. 10 zł

12

Prowizja za transakcje typu Quasi cash - transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych

4% min. 10 zł

4% min. 10 zł

Wydanie karty płatniczej

13

Opłata za wznowienie karty debetowej

0 zł

15 zł

Inne czynności związane z kartą debetową

14

Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych

7 zł

7 zł

15

Sprawdzenie dostępnych środków w bankomacie lub wygenerowanie miniwyciagu (listy 10 ostatnich transakcji) w bankomatach

2 zł

2 zł

16

Połączenie/ odłączenie kont walutowych

3) Po połączeniu karty z rachunkiem walutowym (dotyczy rachunków, co do których udostępniono taką funkcjonalność - zgodnie z informacją na stronie www.santander.pl) transakcje wykonane w walucie rachunku są rozliczane w ciężar tego rachunku, zgodnie z postanowieniami "Regulaminu debetowych kart płatniczych dla klientów indywidualnych", rozdział VII "Jak posiadacz może połączyć kartę ze swoimi kontami walutowymi."

0 zł

0 zł

Przypisy

Wiek Posiadacza/ Użytkownika weryfikowany jest:

 • w przypadku opłaty za kartę – w miesiącu, którego dotyczy opłata
 • w przypadku opłaty za wznowienie karty – w miesiącu, w którym karta traci ważność
 • w przypadku pozostałych opłat - w dniu wskazanym w Taryfie jako dzień pobrania opłaty

Osiągnięcie określonego wieku w okresach wskazanych powyżej skutkuje pobraniem opłaty w wysokości obowiązującej dla nowego przedziału wiekowego.

Do spełnienia warunku zwolnienia z opłaty miesięcznej za kartę uwzględniamy:

 • w przypadku wpływów – sumę wpływów (przelewów, wpłat, itp.), z wyjątkiem odsetek wynikających z oprocentowania konta oraz nagród z tytułu sprzedaży premiowej prowadzonej przez nasz bank,
 • w przypadku płatności kartą - transakcje bezgotówkowe, które wykonasz kartą (i nie odwołasz ich), z wyłączeniem transakcji typu Quasi Cash,
 • w przypadku płatności BLIK - płatności z konta, do którego została wydana karta, za towary lub usługi w sklepach stacjonarnych, punktach usługowych lub sklepach internetowych, autoryzowane kodem BLIK lub czekiem BLIK lub w formie BLIKA zbliżeniowego,
 • transakcje wykonane kartą mobilną (MasterCard Mobile debetowa lub Visa-Mobile debetowa) tej samej organizacji płatniczej, do tego samego rachunku i dla tego samego użytkownika, co karta, której dotyczy zwolnienie.

Po połączeniu karty z rachunkiem walutowym (dotyczy rachunków, co do których udostępniono taką funkcjonalność - zgodnie z informacją na stronie www.santander.pl) transakcje wykonane w walucie rachunku są rozliczane w ciężar tego rachunku, zgodnie z postanowieniami "Regulaminu debetowych kart płatniczych dla klientów indywidualnych", rozdział VII "Jak posiadacz może połączyć kartę ze swoimi kontami walutowymi."

Czy eTaryfa była dla Ciebie przydatna?
Tak
Nie
Dziękujemy za przesłanie opinii.
Więcej w dziale: Debetowe karty płatnicze i inne instrumenty płatnicze do rachunków płatniczych:
Produkty, które wycofaliśmy z oferty: