Karta Dopasowana Mastercard/Visa

Karta Dopasowana Mastercard/Visa

Produkt w bieżącej ofercie

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla klientów indywidualnych. Obowiązuje od dnia 02.03.2020 r.

Wiek posiadacza / użytkownika karty – do 26 lat

 Przypis

Wiek posiadacza/ użytkownika weryfikowany jest:

  • w przypadku opłaty za kartę – w miesiącu, którego dotyczy opłata
  • w przypadku opłaty za wznowienie karty – w miesiącu, w którym karta traci ważność
  • w przypadku pozostałych opłat - w dniu wskazanym w Taryfie jako dzień pobrania opłaty

Osiągnięcie określonego wieku w okresach wskazanych powyżej skutkuje pobraniem opłaty w wysokości obowiązującej dla nowego przedziału wiekowego.

Wiek posiadacza / użytkownika karty – ukończone 26 lat

 Przypis

Wiek posiadacza/ użytkownika weryfikowany jest:

  • w przypadku opłaty za kartę – w miesiącu, którego dotyczy opłata
  • w przypadku opłaty za wznowienie karty – w miesiącu, w którym karta traci ważność
  • w przypadku pozostałych opłat - w dniu wskazanym w Taryfie jako dzień pobrania opłaty

Osiągnięcie określonego wieku w okresach wskazanych powyżej skutkuje pobraniem opłaty w wysokości obowiązującej dla nowego przedziału wiekowego.

Obsługa karty debetowej

1

Opłata miesięczna za kartę, stała obowiązująca w dniu zawarcia umowy o kartę albo opłata określona w pkt. 2 poniżej

3 zł

3 zł

2

Opłata miesięczna za kartę uzależniona od ilości transakcji:

2a

pobierana w przypadku wykonania (i nieodwołania) w miesiącu kalendarzowym, którego dotyczy opłata co najmniej 5 transakcji bezgotówkowych kartą (z wyłączeniem transakcji typu Quasi Cash)

Przypis 1

1) Do warunku zwolnienia z opłaty za kartę Dopasowaną Mastercard i Dopasowaną Visa wliczane są również transakcje wykonane kartą mobilną (MasterCard Mobile debetowa lub Visa-Mobile debetowa), tej samej organizacji płatniczej, do tego samego rachunku i dla tego samego użytkownika, co karta, której dotyczy zwolnienie.

0 zł

0 zł

2b

pobierana w przypadku niewykonania w miesiącu kalendarzowym, którego opłata dotyczy co najmniej 5 transakcji bezgotówkowych kartą (z wyłączeniem transakcji typu Quasi Cash)

Przypis 1

1) Do warunku zwolnienia z opłaty za kartę Dopasowaną Mastercard i Dopasowaną Visa wliczane są również transakcje wykonane kartą mobilną (MasterCard Mobile debetowa lub Visa-Mobile debetowa), tej samej organizacji płatniczej, do tego samego rachunku i dla tego samego użytkownika, co karta, której dotyczy zwolnienie.

5 zł

5 zł

3

Wygenerowanie nowego PIN na wniosek Posiadacza w formie papierowej w Placówce Santander Bank Polska S.A.

7 zł

7 zł

4

Przewalutowanie transakcji wykonanej w walucie innej niż waluta rachunku (naliczana od wartości transakcji po przewalutowaniu na walutę rachunku)

2,8%

2,8%

Transakcje gotówkowe

5

Wypłata gotówki w bankomatach sieci Santander Bank Polska S.A.

0 zł

0 zł

6

Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach i terminalach w kraju, poza pakietem

0 zł

5 zł

6a

w ramach usługi cash back

0 zł

1,50 zł

7

Pakiet wypłat gotówki w bankomatach w Polsce obejmuje również wypłaty gotówki w terminalach i w ramach usługi cash back, miesięcznie

0 zł

7 zł

8

Wypłata gotówki w bankomatach i terminalach za granicą (z wyłączeniem pkt 10), poza pakietem

0 zł

10 zł

9

Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych:

9a

w EUR

0 zł

5 zł

9b

w walucie innej niż EUR

0 zł

10 zł

10

Pakiet wielowalutowy, miesięcznie Obejmuje:

  • wypłaty gotówki w bankomatach i terminalach za granicą,
  • możliwość połączenia / odłączenia konta w EUR/ USD/ GBP, co umożliwia rozliczenie transakcji w ciężar tych kont
 Przypis

Po połączeniu karty z rachunkiem walutowym transakcje wykonane w walucie rachunku są rozliczane w ciężar tego rachunku, zgodnie z postanowieniami Regulaminu debetowych kart płatniczych dla klientów indywidualnych, rozdział III, § 7 Pakiety

0 zł

9 zł

11

Wpłata gotówki we wpłatomatach sieci Santander Bank Polska S.A.

0 zł

0 zł

Transakcje bezgotówkowe

12

Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych

0 zł

0 zł

13

Prowizja za transakcje typu Quasi cash (z wyłączeniem pkt 14)

4% min. 10 zł

4% min. 10 zł

14

Prowizja za transakcje typu Quasi cash - transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych

4% min. 10 zł

4% min. 10 zł

Wydanie karty płatniczej

15

Opłata za wznowienie karty debetowej

0 zł

15 zł

Inne czynności związane z kartą debetową

16

Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych

7 zł

7 zł

17

Sprawdzenie dostępnych środków w bankomacie lub wygenerowanie miniwyciagu (listy 10 ostatnich transakcji) w bankomatach

2 zł

2 zł

Przypisy

Przypis

Do warunku zwolnienia z opłaty za kartę Dopasowaną Mastercard i Dopasowaną Visa wliczane są również transakcje wykonane kartą mobilną (MasterCard Mobile debetowa lub Visa-Mobile debetowa), tej samej organizacji płatniczej, do tego samego rachunku i dla tego samego użytkownika, co karta, której dotyczy zwolnienie.

Czy eTaryfa była dla Ciebie przydatna?
Tak
Nie
Dziękujemy za przesłanie opinii.
Więcej w dziale: Debetowe karty płatnicze i inne instrumenty płatnicze do rachunków płatniczych:
Produkty, które wycofaliśmy z oferty: