Informacja Sprawdź najważniejsze zmiany w Taryfie opłat i prowizji
Karta Dopasowana Mastercard/Visa

Karta Dopasowana Mastercard/Visa

Produkt w bieżącej ofercie

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla klientów indywidualnych. Obowiązuje od dnia 17.01.2019 r.

Wiek posiadacza / użytkownika karty – do 26 lat

 Przypis

Wiek posiadacza/ użytkownika weryfikowany jest:

  • w przypadku opłaty za kartę – w miesiącu, którego dotyczy opłata
  • w przypadku opłaty za wznowienie karty – w miesiącu, w którym karta traci ważność
  • w przypadku pozostałych opłat - w dniu wskazanym w Taryfie jako dzień pobrania opłaty

Osiągnięcie określonego wieku w okresach wskazanych powyżej skutkuje pobraniem opłaty w wysokości obowiązującej dla nowego przedziału wiekowego.

Wiek posiadacza / użytkownika karty – ukończone 26 lat

 Przypis

Wiek posiadacza/ użytkownika weryfikowany jest:

  • w przypadku opłaty za kartę – w miesiącu, którego dotyczy opłata
  • w przypadku opłaty za wznowienie karty – w miesiącu, w którym karta traci ważność
  • w przypadku pozostałych opłat - w dniu wskazanym w Taryfie jako dzień pobrania opłaty

Osiągnięcie określonego wieku w okresach wskazanych powyżej skutkuje pobraniem opłaty w wysokości obowiązującej dla nowego przedziału wiekowego.

Obsługa karty debetowej

1

Opłata miesięczna za kartę, stała obowiązująca w dniu zawarcia umowy o kartę, z zastrzeżeniem pkt 2-3 lub

3,00 zł

3,00 zł

2

Opłata miesięczna za kartę uzależniona od ilości transakcji:

2a

pobierana w przypadku dokonania (i nieodwołania) w miesiącu kalendarzowym, którego dotyczy opłata co najmniej 5 transakcji bezgotówkowych kartą (z wyłączeniem transakcji typu Quasi Cash)

Przypis 1

Do warunku zwolnienia z opłaty za kartę Dopasowaną Mastercard/Visa wliczane są również transakcje dokonane kartami „MasterCard Mobile debetowa/Visa-Mobile debetowa”

Bez opłat

Bez opłat

2b

pobierana w przypadku niedokonania w miesiącu kalendarzowym, którego opłata dotyczy co najmniej 5 transakcji bezgotówkowych kartą (z wyłączeniem transakcji typu Quasi Cash)

Przypis 1

Do warunku zwolnienia z opłaty za kartę Dopasowaną Mastercard/Visa wliczane są również transakcje dokonane kartami „MasterCard Mobile debetowa/Visa-Mobile debetowa”

5,00 zł

5,00 zł

3

Wygenerowanie nowego PIN na wniosek Posiadacza w formie papierowej w Placówce Santander Bank Polska S.A.

7,00 zł

7,00 zł

4

Przewalutowanie transakcji dokonanej w walucie innej niż waluta rachunku (naliczana od wartości transakcji po przewalutowaniu na walutę rachunku)

2,8%

2,8%

Transakcje gotówkowe

5

Wypłata gotówki w bankomatach sieci Santander Bank Polska S.A.

Bez opłat

Bez opłat

6

Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach i terminalach w kraju, poza pakietem

Bez opłat

5,00 zł

6a

w ramach usługi cash back

Bez opłat

1,50 zł

7

Pakiet wypłat gotówki w bankomatach w Polsce obejmuje również wypłaty gotówki w terminalach i w ramach usługi cash back, miesięcznie

Bez opłat

7,00 zł

8

Wypłata gotówki w bankomatach i terminalach za granicą (z wyłączeniem pkt 10), poza pakietem

Bez opłat

10,00 zł

9

Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych

Bez opłat

10,00 zł

10

Pakiet wielowalutowy, miesięcznie Obejmuje:

  • wypłaty gotówki w bankomatach za granicą,
  • możliwość połączenia / odłączenia konta w EUR/ USD/ GBP
 Przypis

Po połączeniu karty z rachunkiem walutowym transakcje wykonane w walucie rachunku są rozliczane w ciężar tego rachunku, zgodnie z postanowieniami Regulaminu debetowych kart płatniczych dla klientów indywidualnych, rozdział III, § 8 Pakiety.

Bez opłat

9,00 zł

11

Wpłata gotówki we wpłatomatach sieci Santander Bank Polska S.A.

Bez opłat

Bez opłat

Transakcje bezgotówkowe

12

Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych

Bez opłat

Bez opłat

13

Prowizja za transakcje typu Quasi cash (z wyłączeniem pkt 14)

4% min. 10,00 zł

4% min. 10,00 zł

14

Prowizja za transakcje typu Quasi cash - transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych

4% min. 10,00 zł

4% min. 10,00 zł

Wydanie karty płatniczej

15

Opłata za wznowienie karty debetowej

Bez opłat

15,00 zł

Inne czynności związane z kartą debetową

16

Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych

7,00 zł

7,00 zł

17

Sprawdzenie dostępnych środków w bankomacie lub wygenerowanie miniwyciagu (listy 10 ostatnich transakcji) w bankomatach

2,00 zł

2,00 zł

Przypisy

Przypis

Do warunku zwolnienia z opłaty za kartę Dopasowaną Mastercard/Visa wliczane są również transakcje dokonane kartami „MasterCard Mobile debetowa/Visa-Mobile debetowa”

Więcej w dziale: Debetowe karty płatnicze i inne instrumenty płatnicze do rachunków płatniczych:
Zobacz podobne produkty wycofane z oferty: