Karty: Dopasowana Mastercard, Dopasowana Visa - do konta innego niż Konto Santander Max

Karty: Dopasowana Mastercard, Dopasowana Visa - do konta innego niż Konto Santander Max

Produkt w bieżącej ofercie

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla klientów indywidualnych, zwana inaczej Tabelą opłat i prowizji. Obowiązuje od dnia 01.07.2023 r.

Wiek posiadacza karty – ukończone 7 lat do 13 lat

1) Wiek Posiadacza/ Użytkownika weryfikowany jest:

 • w przypadku opłaty za kartę – w miesiącu, którego dotyczy opłata
 • w przypadku opłaty za wznowienie karty – w miesiącu, w którym karta traci ważność
 • w przypadku pozostałych opłat - w dniu wskazanym w Taryfie jako dzień pobrania opłaty

Osiągnięcie określonego wieku w okresach wskazanych powyżej skutkuje pobraniem opłaty w wysokości obowiązującej dla nowego przedziału wiekowego.

4) O dacie wprowadzenia do oferty karty dla osoby małoletniej, która skończyła 7 lat i nie skończyła 13 lat, poinformujemy na www.santander.pl w zakładce Karty.

Wiek posiadacza / użytkownika karty – ukończone 13 lat do 26 lat

1) Wiek Posiadacza/ Użytkownika weryfikowany jest:

 • w przypadku opłaty za kartę – w miesiącu, którego dotyczy opłata
 • w przypadku opłaty za wznowienie karty – w miesiącu, w którym karta traci ważność
 • w przypadku pozostałych opłat - w dniu wskazanym w Taryfie jako dzień pobrania opłaty

Osiągnięcie określonego wieku w okresach wskazanych powyżej skutkuje pobraniem opłaty w wysokości obowiązującej dla nowego przedziału wiekowego.

Wiek posiadacza / użytkownika karty – ukończone 26 lat

1) Wiek Posiadacza/ Użytkownika weryfikowany jest:

 • w przypadku opłaty za kartę – w miesiącu, którego dotyczy opłata
 • w przypadku opłaty za wznowienie karty – w miesiącu, w którym karta traci ważność
 • w przypadku pozostałych opłat - w dniu wskazanym w Taryfie jako dzień pobrania opłaty

Osiągnięcie określonego wieku w okresach wskazanych powyżej skutkuje pobraniem opłaty w wysokości obowiązującej dla nowego przedziału wiekowego.

Obsługa karty debetowej

1

Opłata miesięczna za kart

2) Do spełnienia warunku zwolnienia z opłaty miesięcznej za Kartę Dopasowaną uwzględniamy transakcje wykonane w miesiącu, którego dotyczy opłata:

 • w przypadku płatności kartą - transakcje bezgotówkowe, które wykonasz kartą (i nie odwołasz ich), z wyłączeniem transakcji typu Quasi Cash; gdy karta jest połączona z kontem w walucie obcej, to kwotę płatności, która obciążyła konto w walucie obcej, na potrzeby sprawdzenia spełnienia warunku przeliczymy na złote wg średniego kursu NBP z dnia płatności,
 • w przypadku płatności BLIK - płatności z konta, do którego została wydana karta, za towary lub usługi w sklepach stacjonarnych, punktach usługowych lub sklepach internetowych, autoryzowane kodem BLIK lub czekiem BLIK lub w formie BLIKA zbliżeniowego,
 • transakcje wykonane kartą mobilną (MasterCard Mobile debetowa lub Visa-Mobile debetowa) tej samej organizacji płatniczej, do tego samego rachunku i dla tego samego użytkownika, co karta, której dotyczy zwolnienie

0 zł

9 zł/0 zł

 

Warunek zwolnienia z opłaty:

 • co najmniej 1 płatność kartą lub płatność BLIK
Porada
Zamknij

Podpowiadamy, jak płacić mniej

Jeśli wykonasz co najmniej 1 płatność kartą lub płatność BLIK w miesiącu opłata miesięczna za kartę wyniesie 0 zł. W przeciwnym razie opłata miesięczna za tę kartę wyniesie 9 zł.

9 zł/0 zł

 

Warunek zwolnienia z opłaty:

 • płatności kartą lub BLIKIEM na łączną kwotę co najmniej 300 zł (sumujemy płatności kartą i BLIKIEM)
Porada
Zamknij

Podpowiadamy, jak płacić mniej

Jeśli zapłacisz BLIKIEM i kartą łacznie 300 zł opłata miesięczna za kartę wyniesie 0 zł. W przeciwnym razie opłata miesięczna za tę kartę wyniesie 9 zł.

2

Wygenerowanie nowego PIN na wniosek Posiadacza w formie papierowej w Placówce naszego banku

0 zł

7 zł

7 zł

3

Przewalutowanie transakcji wykonanej w walucie innej niż waluta rachunku (naliczana od wartości transakcji po przewalutowaniu na walutę rachunku)

2,8%

2,8%

2,8%

Transakcje gotówkowe

4

Wypłata gotówki w bankomatach sieci naszego banku

0 zł

0 zł

0 zł

5

Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach i terminalach w kraju, poza pakietem

0 zł

0 zł

3 zł

5.1

w ramach usługi cash back

0 zł

0 zł

1,50 zł

6

Pakiet bankomatowy, miesięcznie. Obejmuje wypłaty gotówki w bankomatach i terminalach w Polsce (w tym usługa cash back) i za granicą

0 zł

5 zł

Porada
Zamknij

Podpowiadamy, jak płacić mniej

Jeśli często wyplacasz gotówkę, wybierz pakiet bankomatowy za 5 zł miesięcznie i w ramach jednej opłaty abonamentowej:

 • wypłacaj gotówkę ze wszystkich bankomatów w Polsce,
 • wypłacaj gotówkę z terminali w sklepach w całej Polsce (usługa Cashback),
 • wypłacaj gotówkę z bankomatów za granicą, bez opłat za pojedyncze wypłaty.

Dzięki temu nie ponosisz opłat za pojedyncze wypłaty:

 • 1,50 zł z terminala w sklepie w Polsce (usługa Cashback)
 • 3 zł z obcych bankomatów w Polsce i za granicą w EUR
 • 10 zł z bankomatu za granicą w walucie innej niż EUR
7

Wypłata gotówki w bankomatach i terminalach za granicą (z wyłączeniem pkt 8), poza pakietem

0 zł

0 zł

10 zł

8

Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych:

8.1

w EUR

0 zł

0 zł

3 zł

8.2

w walucie innej niż EUR

0 zł

0 zł

10 zł

9

Wpłata gotówki we wpłatomatach sieci naszego banku

0 zł

0 zł

0 zł

Transakcje bezgotówkowe

10

Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych

0 zł

0 zł

0 zł

11

Prowizja za transakcje typu Quasi cash (z wyłączeniem pkt 12)

4% min. 10 zł

4% min. 10 zł

4% min. 10 zł

12

Prowizja za transakcje typu Quasi cash - transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych

4% min. 10 zł

4% min. 10 zł

4% min. 10 zł

Wydanie karty płatniczej

13

Opłata za wznowienie karty debetowej

0 zł

0 zł

15 zł

Inne czynności związane z kartą debetową

14

Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych

0 zł

7 zł

7 zł

15

Sprawdzenie dostępnych środków w bankomacie lub wygenerowanie miniwyciagu (listy 10 ostatnich transakcji) w bankomatach

0 zł

2 zł

2 zł

16

Połączenie/ odłączenie kont walutowych

3) Po połączeniu karty z rachunkiem walutowym (dotyczy rachunków, co do których udostępniono taką funkcjonalność - zgodnie z informacją na stronie www.santander.pl) transakcje wykonane w walucie rachunku są rozliczane w ciężar tego rachunku, zgodnie z postanowieniami "Regulaminu debetowych kart płatniczych dla klientów indywidualnych", rozdział VII "Jak posiadacz może połączyć kartę ze swoimi kontami walutowymi."

0 zł

0 zł

0 zł

Przypisy

Wiek Posiadacza/ Użytkownika weryfikowany jest:

 • w przypadku opłaty za kartę – w miesiącu, którego dotyczy opłata
 • w przypadku opłaty za wznowienie karty – w miesiącu, w którym karta traci ważność
 • w przypadku pozostałych opłat - w dniu wskazanym w Taryfie jako dzień pobrania opłaty

Osiągnięcie określonego wieku w okresach wskazanych powyżej skutkuje pobraniem opłaty w wysokości obowiązującej dla nowego przedziału wiekowego.

Do spełnienia warunku zwolnienia z opłaty miesięcznej za Kartę Dopasowaną uwzględniamy transakcje wykonane w miesiącu, którego dotyczy opłata:

 • w przypadku płatności kartą - transakcje bezgotówkowe, które wykonasz kartą (i nie odwołasz ich), z wyłączeniem transakcji typu Quasi Cash; gdy karta jest połączona z kontem w walucie obcej, to kwotę płatności, która obciążyła konto w walucie obcej, na potrzeby sprawdzenia spełnienia warunku przeliczymy na złote wg średniego kursu NBP z dnia płatności,
 • w przypadku płatności BLIK - płatności z konta, do którego została wydana karta, za towary lub usługi w sklepach stacjonarnych, punktach usługowych lub sklepach internetowych, autoryzowane kodem BLIK lub czekiem BLIK lub w formie BLIKA zbliżeniowego,
 • transakcje wykonane kartą mobilną (MasterCard Mobile debetowa lub Visa-Mobile debetowa) tej samej organizacji płatniczej, do tego samego rachunku i dla tego samego użytkownika, co karta, której dotyczy zwolnienie

Po połączeniu karty z rachunkiem walutowym (dotyczy rachunków, co do których udostępniono taką funkcjonalność - zgodnie z informacją na stronie www.santander.pl) transakcje wykonane w walucie rachunku są rozliczane w ciężar tego rachunku, zgodnie z postanowieniami "Regulaminu debetowych kart płatniczych dla klientów indywidualnych", rozdział VII "Jak posiadacz może połączyć kartę ze swoimi kontami walutowymi."

O dacie wprowadzenia do oferty karty dla osoby małoletniej, która skończyła 7 lat i nie skończyła 13 lat, poinformujemy na www.santander.pl w zakładce Karty.

Czy eTaryfa była dla Ciebie przydatna?
Tak
Nie
Dziękujemy za przesłanie opinii.
Więcej w dziale: Debetowe karty płatnicze i inne instrumenty płatnicze do rachunków płatniczych:
Produkty, które wycofaliśmy z oferty: