Karta Dopasowana Mastercard/Visa

Karta Dopasowana Mastercard/Visa

Produkt w bieżącej ofercie

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla klientów indywidualnych. Obowiązuje od dnia 01.04.2021 r.

Wiek posiadacza / użytkownika karty – do 26 lat

1) Wiek posiadacza/ użytkownika weryfikowany jest:

 • w przypadku opłaty za kartę – w miesiącu, którego dotyczy opłata
 • w przypadku opłaty za wznowienie karty – w miesiącu, w którym karta traci ważność
 • w przypadku pozostałych opłat - w dniu wskazanym w Taryfie jako dzień pobrania opłaty

Osiągnięcie określonego wieku w okresach wskazanych powyżej skutkuje pobraniem opłaty w wysokości obowiązującej dla nowego przedziału wiekowego.

Wiek posiadacza / użytkownika karty – ukończone 26 lat

1) Wiek posiadacza/ użytkownika weryfikowany jest:

 • w przypadku opłaty za kartę – w miesiącu, którego dotyczy opłata
 • w przypadku opłaty za wznowienie karty – w miesiącu, w którym karta traci ważność
 • w przypadku pozostałych opłat - w dniu wskazanym w Taryfie jako dzień pobrania opłaty

Osiągnięcie określonego wieku w okresach wskazanych powyżej skutkuje pobraniem opłaty w wysokości obowiązującej dla nowego przedziału wiekowego.

Obsługa karty debetowej

1

Opłata miesięczna za kart

2) Do spełnienia warunku zwolnienia z opłaty miesięcznej za kartę uwzględniamy:

 • w przypadku wpływów – wpływy inne niż odsetki od salda z tytułu oprocentowania konta oraz nagród z tytułu sprzedaży premiowej prowadzonej przez nasz bank,
 • w przypadku płatności kartą - transakcje bezgotówkowe, które wykonasz kartą (i nie odwołasz ich), z wyłączeniem transakcji typu Quasi Cash,
 • w przypadku płatności BLIK - płatności z konta, do którego została wydana karta, za towary lub usługi w sklepach stacjonarnych, punktach usługowych lub sklepach internetowych, wymagające autoryzacji z wykorzystaniem kodu BLIK lub czeku BLIK,
 • transakcje wykonane kartą mobilną (MasterCard Mobile debetowa lub Visa-Mobile debetowa) tej samej organizacji płatniczej, do tego samego rachunku i dla tego samego użytkownika, co karta, której dotyczy zwolnienie.

8 zł/0 zł

 

Warunek zwolnienia z opłaty:

 • co najmniej: 1 płatność kartą lub płatność BLIK, w miesiącu, którego dotyczy opłata
Porada
Zamknij

Podpowiadamy, jak płacić mniej

Jeśli wykonasz co najmniej 1 płatność kartą lub płatność BLIK w miesiącu opłata miesięczna za kartę wyniesie 0 zł. W przeciwnym razie opłata miesięczna za tę kartę wyniesie 8 zł.

8 zł/0 zł

 

Warunek zwolnienia z opłaty:

 • wpływ na konto, do którego została wydana karta, co najmniej 500 zł oraz co najmniej: 1 płatność kartą lub płatność BLIK, w miesiącu, którego dotyczy opłata
Porada
Zamknij

Podpowiadamy, jak płacić mniej

Jeśli zapewnisz wpływ co najmniej 500 zł i wykonasz co najmniej 1 płatność kartą lub płatność BLIK w miesiącu opłata miesięczna za kartę wyniesie 0 zł. W przeciwnym razie opłata miesięczna za tę kartę wyniesie 8 zł.

2

Wygenerowanie nowego PIN na wniosek Posiadacza w formie papierowej w Placówce naszego banku

7 zł

7 zł

3

Przewalutowanie transakcji wykonanej w walucie innej niż waluta rachunku (naliczana od wartości transakcji po przewalutowaniu na walutę rachunku)

2,8%

2,8%

Transakcje gotówkowe

4

Wypłata gotówki w bankomatach sieci naszego banku

0 zł

0 zł

5

Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach i terminalach w kraju, poza pakietem

0 zł

5 zł

5a

w ramach usługi cash back

0 zł

1,50 zł

6

Pakiet bankomatowy, miesięcznie. Obejmuje wypłaty gotówki w bankomatach i terminalach w Polsce (w tym usługa cash back) i za granicą

0 zł

7 zł

Porada
Zamknij

Podpowiadamy, jak płacić mniej

Jeśli często wyplacasz gotówkę, wybierz pakiet bankomatowy za 7 zł miesięcznie i w ramach jednej opłaty abonamentowej:

 • wypłacaj gotówkę ze wszystkich bankomatów w Polsce,
 • wypłacaj gotówkę z terminali w sklepach w całej Polsce (usługa Cashback),
 • wypłacaj gotówkę z bankomatów za granicą, bez opłat za pojedyncze wypłaty.

Dzięki temu nie ponosisz opłat za pojedyncze wypłaty:

 • 1,50 zł z terminala w sklepie w Polsce (usługa Cashback)
 • 5 zł z obcych bankomatów w Polsce i za granicą w EUR
 • 10 zł z bankomatu za granicą w walucie innej niż EUR
7

Wypłata gotówki w bankomatach i terminalach za granicą (z wyłączeniem pkt 6), poza pakietem

0 zł

10 zł

8

Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych:

8.1

w EUR

0 zł

5 zł

8.2

w walucie innej niż EUR

0 zł

10 zł

9

Wpłata gotówki we wpłatomatach sieci naszego banku

0 zł

0 zł

Transakcje bezgotówkowe

10

Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych

0 zł

0 zł

11

Prowizja za transakcje typu Quasi cash (z wyłączeniem pkt 12)

4% min. 10 zł

4% min. 10 zł

12

Prowizja za transakcje typu Quasi cash - transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych

4% min. 10 zł

4% min. 10 zł

Wydanie karty płatniczej

13

Opłata za wznowienie karty debetowej

0 zł

15 zł

Inne czynności związane z kartą debetową

14

Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych

7 zł

7 zł

15

Sprawdzenie dostępnych środków w bankomacie lub wygenerowanie miniwyciagu (listy 10 ostatnich transakcji) w bankomatach

2 zł

2 zł

16

Możliwość połączenia/ odłączenia kont walutowych

3) Po połączeniu karty z rachunkiem walutowym (dotyczy rachunków, co do których udostępniono taką funkcjonalność - zgodnie z informacją na stronie www.santander.pl) transakcje wykonane w walucie rachunku są rozliczane w ciężar tego rachunku, zgodnie z postanowieniami Regulaminu debetowych kart płatniczych dla klientów indywidualnych, rozdział III, § 7 Pakiet bankomatowy i łączenie kart z kontami walutowymi.

0 zł

0 zł

Przypisy

Wiek posiadacza/ użytkownika weryfikowany jest:

 • w przypadku opłaty za kartę – w miesiącu, którego dotyczy opłata
 • w przypadku opłaty za wznowienie karty – w miesiącu, w którym karta traci ważność
 • w przypadku pozostałych opłat - w dniu wskazanym w Taryfie jako dzień pobrania opłaty

Osiągnięcie określonego wieku w okresach wskazanych powyżej skutkuje pobraniem opłaty w wysokości obowiązującej dla nowego przedziału wiekowego.

Do spełnienia warunku zwolnienia z opłaty miesięcznej za kartę uwzględniamy:

 • w przypadku wpływów – wpływy inne niż odsetki od salda z tytułu oprocentowania konta oraz nagród z tytułu sprzedaży premiowej prowadzonej przez nasz bank,
 • w przypadku płatności kartą - transakcje bezgotówkowe, które wykonasz kartą (i nie odwołasz ich), z wyłączeniem transakcji typu Quasi Cash,
 • w przypadku płatności BLIK - płatności z konta, do którego została wydana karta, za towary lub usługi w sklepach stacjonarnych, punktach usługowych lub sklepach internetowych, wymagające autoryzacji z wykorzystaniem kodu BLIK lub czeku BLIK,
 • transakcje wykonane kartą mobilną (MasterCard Mobile debetowa lub Visa-Mobile debetowa) tej samej organizacji płatniczej, do tego samego rachunku i dla tego samego użytkownika, co karta, której dotyczy zwolnienie.

Po połączeniu karty z rachunkiem walutowym (dotyczy rachunków, co do których udostępniono taką funkcjonalność - zgodnie z informacją na stronie www.santander.pl) transakcje wykonane w walucie rachunku są rozliczane w ciężar tego rachunku, zgodnie z postanowieniami Regulaminu debetowych kart płatniczych dla klientów indywidualnych, rozdział III, § 7 Pakiet bankomatowy i łączenie kart z kontami walutowymi.

Czy eTaryfa była dla Ciebie przydatna?
Tak
Nie
Dziękujemy za przesłanie opinii.
Więcej w dziale: Debetowe karty płatnicze i inne instrumenty płatnicze do rachunków płatniczych:
Produkty, które wycofaliśmy z oferty: