Ubezpieczenia do kredytów hipotecznych wymienionych w części 1 w rozdziale VI

Produkt wycofany z oferty

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla klientów indywidualnych, zwana inaczej Tabelą opłat i prowizji. Obowiązuje od dnia 01.07.2023 r.

Stawka
10

Ubezpieczenie lokali i domów mieszkalnych Klientów naszego banku - LOCUM - w przypadku przystąpienia do ubezpieczenia od 2.01.2012 r. do 29.03.2015 r. - opłata roczna, liczona od wartości nieruchomości

 

UWAGA: Ubezpieczenie dostępne dla wszystkich klientów pozostających z Santander Bank Polska S.A. w stałym stosunku prawnym w zakresie świadczonych czynności bankowych

10.1

Ubezpieczenie Nieruchomości lub Nieruchomości w budowie - opłata roczna, naliczana jako iloczyn sumy ubezpieczenia i podanej poniżej odpowiedniej Stawki

10.1.1

ubezpieczenie Nieruchomości

0,08%

10.1.2

ubezpieczenie Nieruchomości w budowie

0,2%

10.2

Ubezpieczenie Ruchomości, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym oraz ubezpieczenie Home Assistance (dostępne w trzech wariantach, w zależności od wysokości sum ubezpieczenia)

10.2.1

I Wariant

120 zł

10.2.2

II Wariant

250 zł

10.2.3

III Wariant

380 zł

11

Ubezpieczenie Hipoteka+ - opłata miesięczna za udostępnienie ubezpieczenia

11.1

Pakiet Życie 18+ (dostępny dla klientów którzy ukończyli 18 lat i w dniu przystąpienia nie rozpoczęli 48 roku życia)

0,04% Podstawy opłaty (ryzyko śmierci – 0,038% + ryzyko Całkowitej niezdolności do pracy – 0,002%)

11.2

Pakiet Życie 48+ (dostępny dla klientów, którzy ukończyli 48 lat i w dniu przystąpienia nie rozpoczęli 64 roku życia)

0,17% Podstawy opłaty (ryzyko śmierci – 0,158% + ryzyko Całkowitej niezdolności do pracy – 0,012%)

11.3

Pakiet Praca

4,2% Podstawy opłaty (ryzyko Utraty pracy - 3,287%+ ryzyko Czasowej niezdolności do pracy – 0,913%)

Czy eTaryfa była dla Ciebie przydatna?
Tak
Nie
Dziękujemy za przesłanie opinii.
Więcej w dziale: Ubezpieczenia niebędące w ofercie:
Zobacz podobne produkty aktualnie w ofercie: