Ubezpieczenia dla posiadaczy rachunków bankowych w złotych i innych walutach

Produkt wycofany z oferty

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla klientów indywidualnych. Obowiązuje od dnia 02.03.2020 r.

Stawka
5

Ubezpieczenie Opiekun Rodziny – opłata za udostępnienia ubezpieczenia pobierana z częstotliwością wskazaną poniżej.

 Przypis

Opłata naliczana jako iloczyn sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego i podanej poniżej odpowiedniej Stawki. Wysokość opłaty zależna jest od wieku klienta w dniu przystąpienia do ubezpieczenia oraz częstotliwości jej pobierania.

5.1

Dla klientów, którzy ukończyli 18 lat i w dniu przystąpienia do ubezpieczenia nie ukończyli 26. roku życia

a

Opłata miesięczna

0,068%

b

Opłata kwartalna

0,204%

c

Opłata półroczna

0,408%

d

Opłata roczna

0,680%

5.2

Dla klientów, którzy ukończyli 26. rok życia i w dniu przystąpienia do ubezpieczenia nie ukończyli 31. roku życia

a

Opłata miesięczna

0,077%

b

Opłata kwartalna

0,231%

c

Opłata półroczna

0,462%

d

Opłata roczna

0,765%

5.3

Dla klientów, którzy ukończyli 31. rok życia i w dniu przystąpienia do ubezpieczenia nie ukończyli 36. roku życia

a

Opłata miesięczna

0,088%

b

Opłata kwartalna

0,264%

c

Opłata półroczna

0,528%

d

Opłata roczna

0,875%

5.4

Dla klientów, którzy ukończyli 36. rok życia i w dniu przystąpienia do ubezpieczenia nie ukończyli 41. roku życia

a

Opłata miesięczna

0,105%

b

Opłata kwartalna

0,315%

c

Opłata półroczna

0,630%

d

Opłata roczna

1,050%

5.5

Dla klientów, którzy ukończyli 41. rok życia i w dniu przystąpienia do ubezpieczenia nie ukończyli 46. roku życia

a

Opłata miesięczna

0,130%

b

Opłata kwartalna

0,390%

c

Opłata półroczna

0,780%

d

Opłata roczna

1,300%

5.6

Dla klientów, którzy ukończyli 46. rok życia i w dniu przystąpienia do ubezpieczenia nie ukończyli 51. roku życia

a

Opłata miesięczna

0,190%

b

Opłata kwartalna

0,570%

c

Opłata półroczna

1,140%

d

Opłata roczna

1,900%

5.7

Dla klientów, którzy ukończyli 51. rok życia i w dniu przystąpienia do ubezpieczenia nie ukończyli 55. roku życia

a

Opłata miesięczna

0,290%

b

Opłata kwartalna

0,870%

c

Opłata półroczna

1,740%

d

Opłata roczna

2,900%

Czy eTaryfa była dla Ciebie przydatna?
Tak
Nie
Dziękujemy za przesłanie opinii.
Więcej w dziale: Ubezpieczenia niebędące w ofercie:
Zobacz podobne produkty aktualnie w ofercie: