Ubezpieczenia dla posiadaczy rachunków bankowych w złotych i innych walutach

Produkt wycofany z oferty

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla klientów indywidualnych, zwana inaczej Tabelą opłat i prowizji. Obowiązuje od dnia 01.07.2023 r.

Stawka
4

Ubezpieczenie Opiekun Rodziny – opłata za udostępnienia ubezpieczenia pobierana z częstotliwością wskazaną poniżej.

 

Opłata naliczana jako iloczyn sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego i podanej poniżej odpowiedniej Stawki. Wysokość opłaty zależna jest od wieku klienta w dniu przystąpienia do ubezpieczenia oraz częstotliwości jej pobierania.

4.1

Dla klientów, którzy ukończyli 18 lat i w dniu przystąpienia do ubezpieczenia nie ukończyli 26. roku życia

4.1.1

Opłata miesięczna

0,068%

4.1.2

Opłata kwartalna

0,204%

4.1.3

Opłata półroczna

0,408%

4.1.4

Opłata roczna

0,680%

4.2

Dla klientów, którzy ukończyli 26. rok życia i w dniu przystąpienia do ubezpieczenia nie ukończyli 31. roku życia

4.2.1

Opłata miesięczna

0,077%

4.2.2

Opłata kwartalna

0,231%

4.2.3

Opłata półroczna

0,462%

4.2.4

Opłata roczna

0,765%

4.3

Dla klientów, którzy ukończyli 31. rok życia i w dniu przystąpienia do ubezpieczenia nie ukończyli 36. roku życia

4.3.1

Opłata miesięczna

0,088%

4.3.2

Opłata kwartalna

0,264%

4.3.3

Opłata półroczna

0,528%

4.3.4

Opłata roczna

0,875%

4.4

Dla klientów, którzy ukończyli 36. rok życia i w dniu przystąpienia do ubezpieczenia nie ukończyli 41. roku życia

4.4.1

Opłata miesięczna

0,105%

4.4.2

Opłata kwartalna

0,315%

4.4.3

Opłata półroczna

0,630%

4.4.4

Opłata roczna

1,050%

4.5

Dla klientów, którzy ukończyli 41. rok życia i w dniu przystąpienia do ubezpieczenia nie ukończyli 46. roku życia

4.5.1

Opłata miesięczna

0,130%

4.5.2

Opłata kwartalna

0,390%

4.5.3

Opłata półroczna

0,780%

4.5.4

Opłata roczna

1,300%

4.6

Dla klientów, którzy ukończyli 46. rok życia i w dniu przystąpienia do ubezpieczenia nie ukończyli 51. roku życia

4.6.1

Opłata miesięczna

0,190%

4.6.2

Opłata kwartalna

0,570%

4.6.3

Opłata półroczna

1,140%

4.6.4

Opłata roczna

1,900%

4.7

Dla klientów, którzy ukończyli 51. rok życia i w dniu przystąpienia do ubezpieczenia nie ukończyli 55. roku życia

4.7.1

Opłata miesięczna

0,290%

4.7.2

Opłata kwartalna

0,870%

4.7.3

Opłata półroczna

1,740%

4.7.4

Opłata roczna

2,900%

Czy eTaryfa była dla Ciebie przydatna?
Tak
Nie
Dziękujemy za przesłanie opinii.
Więcej w dziale: Ubezpieczenia niebędące w ofercie:
Zobacz podobne produkty aktualnie w ofercie: