Informacja Sprawdź najważniejsze zmiany w Taryfie opłat i prowizji

Ubezpieczenia dla posiadaczy kart kredytowych wymienionych w części 1, rozdział V oraz w części 2, rozdział III

Produkt wycofany z oferty

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla klientów indywidualnych. Obowiązuje od dnia 17.01.2019 r.

Stawka
17

Ubezpieczenie „Bezpieczne Pieniądze Komfort" - opłata miesięczna

17a

Silver, Visa Classic Electronic, MasterCard PayPass oraz kart wydawanych we współpracy z innym podmiotem

3,75 zł

17b

Gold , World MasterCard

5,60 zł

18

Pakiet „Twoje Bezpieczeństwo” - opłata miesięczna

18a

dla Posiadaczy, którzy po raz pierwszy przystąpili do ubezpieczenia za miesiąc kalendarzowy, w którym przypada dzień objęcia ochroną ubezpieczeniową oraz dwa kolejne miesiące kalendarzowe, a dla pozostałych Posiadaczy za miesiąc kalendarzowy, w którym przypada dzień objęcia ochroną ubezpieczeniową

Bez opłat

18b

w pozostałych przypadkach

0,49%

18b

Pakiet „Assistance Gold” dla kart Gold

Bez opłat

18b

Ubezpieczenie „Podróżne Gold” dla kart Gold

Bez opłat

Więcej w dziale: Ubezpieczenia niebędące w ofercie:
Zobacz podobne produkty aktualnie w ofercie: