Informacja Sprawdź najważniejsze zmiany w Taryfie opłat i prowizji

Ubezpieczenia dla posiadaczy kredytów i pożyczek hipotecznych wymienionych w części 2, rozdział V. Produkty dostępne dla wniosków o kredyt lub pożyczkę hipoteczną złożonych do 31.03.2013r.

Produkt wycofany z oferty

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla klientów indywidualnych. Obowiązuje od dnia 17.01.2019 r.

Stawka
13

Ubezpieczenie grupowe nieruchomości w TUiR „WARTA” S.A. – opłata roczna

 Przypis

Dla klientów przystępujących do umowy ubezpieczenia na podstawie deklaracji ubezpieczeniowych złożonych do 06.05.2012 r. opłata za ubezpieczenie wynosi 0,08 % sumy ubezpieczenia i jest płatna jednorazowo za każdy rozpoczęty rok ochrony ubezpieczeniowej. Dla klientów przystępujących do umowy ubezpieczenia na podstawie deklaracji ubezpieczeniowych złożonych od 07.05.2012 r. opłata za ubezpieczenie wynosi: za pierwszy 36-miesięczny okres ubezpieczenia: 0,24% sumy ubezpieczenia i jest płatna rocznie w trzech równych ratach; za każdy kolejny 12-miesięczny okres ubezpieczenia: 0,08% sumy ubezpieczenia i jest płatna jednorazowo za każdy rozpoczęty rok ochrony ubezpieczeniowej.

0,08% sumy ubezpieczenia

14

Ubezpieczenie na życie kredytobiorców posiadających kredyt mieszkaniowy, pożyczkę hipoteczną lub kredyt konsolidacyjny hipoteczny (TUnŻ "WARTA" S.A.) - opłata miesięczna, płatna w dniu spłaty raty kredytu

0,029% aktualnego zadłużenia

15

Ubezpieczenie od utraty pracy / upadłości kredytobiorców posiadających kredyt mieszkaniowy, pożyczkę hipoteczną lub kredyt konsolidacyjny hipoteczny (TUiR "WARTA" S.A.) – opłata miesięczna, płatna w dniu spłaty raty kredytu

0,0665% aktualnego zadłużenia

Więcej w dziale: Ubezpieczenia niebędące w ofercie:
Zobacz podobne produkty aktualnie w ofercie: