Informacja Sprawdź najważniejsze zmiany w Taryfie opłat i prowizji

Ubezpieczenia dla posiadaczy rachunków bankowych w złotych

Produkt wycofany z oferty

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla klientów indywidualnych. Obowiązuje od dnia 17.01.2019 r.

Stawka
1

Pakiet ubezpieczeń „Na obcasach” – opłata miesięczna za udostępnienie ubezpieczenia

 Przypis

Posiadacz Konta na Obcasach po raz pierwszy objęty ochroną ubezpieczeniową nie ponosi opłaty za ubezpieczenie przez pierwsze 6 miesięcy od dnia objęcia ochroną ubezpieczeniową.

5,00 zł

2

Ubezpieczenie „Ochrona Płatności” – opłata miesięczna za udostępnienie ubezpieczenia

2a

Wariant Standard

12,00 zł

2b

Wariant Premium

20,00 zł

2c

Wariant Prestiż

27,00 zł

3

Ubezpieczenie „Dla Bliskich” – opłata miesięczna za udostępnienie ubezpieczenia Sprzedaż produktu poza oddziałami Santander Bank Polska S.A. – kanały bezpośrednie (telefon)

3.1

Zakres podstawowy:

3.1a

PAKIET 1 Wariant I

18,00 zł

3.1b

PAKIET 1 Wariant II

36,00 zł

3.2
3.2a

PAKIET 2 Wariant I

33,00 zł

3.2b

PAKIET 2 Wariant II

66,00 zł

3.3

Zakres rozszerzony:

3.3a

PAKIET 1 Wariant II

36,00 zł

3.3b

PAKIET 2 Wariant II

66,00 zł

4

Ubezpieczenie Medical Assistance do Konta Aktywni 50+

bez opłat

Więcej w dziale: Ubezpieczenia niebędące w ofercie:
Zobacz podobne produkty aktualnie w ofercie: