MasterCard Mobile debetowa / Visa-Mobile debetowa

MasterCard Mobile debetowa / Visa-Mobile debetowa

Produkt w bieżącej ofercie

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla klientów indywidualnych. Obowiązuje od dnia 02.03.2020 r.

Stawka

Obsługa karty debetowej

1

Opłata miesięczna za kartę

0 zł

2

Wygenerowanie nowego numeru PIN na wniosek Posiadacza w formie papierowej w placówce Santander Bank Polska S.A.

7 zł

3

Przewalutowanie transakcji wykonanej w walucie innej niż waluta rachunku (naliczana od wartości transakcji po przewalutowaniu na walutę rachunku)

2,8%

Transakcje gotówkowe

4

Wypłata gotówki:

4a

w bankomatach sieci Santander Bank Polska S.A.

0 zł

4b

w bankomatach i terminalach poza siecią Santander Bank Polska S.A. w kraju i zagranicą (z wyłączeniem pkt 6)

4%

4c

w ramach usługi cash back

5

Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych

4%

6

Pakiet wielowalutowy, miesięcznie obejmuje:

  • wypłaty gotówki w bankomatach i terminalach za granicą,
  • możliwość połączenia / odłączenia konta w EUR/ USD/ GBP*, co umożliwia rozliczenie transakcji w ciężar tych kont
 Przypis

Po połączeniu karty z rachunkiem walutowym transakcje wykonane w walucie rachunku są rozliczane w ciężar tego rachunku, zgodnie z postanowieniami Regulaminu debetowych kart płatniczych dla klientów indywidualnych, rozdział III, § 7 Pakiety.

7

Wpłata gotówki we wpłatomatach sieci Santander Bank Polska S.A.

0 zł

Transakcje bezgotówkowe

8

Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych

0 zł

9

Prowizja za transakcje typu Quasi cash (z wyłączeniem pkt 10)

4% min. 10 zł

10

Prowizja za transakcje typu Quasi cash – transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych

4% min. 10 zł

Wydanie karty płatniczej

11

Opłata za wznowienie karty debetowej

Inne czynności związane z kartą debetową

12

Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych

7 zł

13

Sprawdzenie dostępnych środków lub wygenerowanie miniwyciągu (listy 10 ostatnich transakcji) w bankomatach

2 zł

14

Wejście do salonów lotniskowych Lounge Key

-

15

Awaryjne wydanie gotówki za granicą

-

16

Awaryjne wydanie karty za granicą

-

Czy eTaryfa była dla Ciebie przydatna?
Tak
Nie
Dziękujemy za przesłanie opinii.
Więcej w dziale: Debetowe karty płatnicze i inne instrumenty płatnicze do rachunków płatniczych:
Produkty, które wycofaliśmy z oferty: