Informacja Sprawdź najważniejsze zmiany w Taryfie opłat i prowizji
Karta bankomatowa / karta bankomatowa Visa

Karta bankomatowa / karta bankomatowa Visa

Produkt wycofany z oferty

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla klientów indywidualnych. Obowiązuje od dnia 12.11.2018 r.

Obsługa karty debetowej

1

Opłata miesięczna za kartę:

Bez opłat

1a

pobierana w przypadku dokonania (i nieodwołania) w miesiącu kalendarzowym, którego dotyczy opłata, co najmniej 5 transakcji bezgotówkowych kartą (z wyłączeniem transakcji typu Quasi Cash)

1b

pobierana w przypadku niedokonania w miesiącu kalendarzowym, którego opłata dotyczy, co najmniej 5 transakcji bezgotówkowych kartą (z wyłączeniem transakcji typu Quasi Cash)

2

Wygenerowanie nowego numeru PIN na wniosek Posiadacza w formie papierowej w Placówce Santander Bank Polska S.A.

7,00 zł

3

Przewalutowanie transakcji dokonanej w walucie innej niż waluta rachunku (naliczana od wartości transakcji po przewalutowaniu na walutę rachunku)

Transakcje gotówkowe

4

Wypłata gotówki:

4a

w bankomatach sieci Santander Bank Polska S.A.

Bez opłat

4b

w bankomatach i terminalach poza siecią Santander Bank Polska S.A. w kraju i zagranicą (z wyłączeniem pkt 5)

4c

w ramach usługi cash back

5

Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych

6

Wpłata gotówki we wpłatomatach sieci Santander Bank Polska S.A.

Bez opłat

Transakcje bezgotówkowe

7

Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych

8

Prowizja za transakcje typu Quasi cash (z wyłączeniem pkt 9)

9

Prowizja za transakcje typu Quasi cash – transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych

Wydanie karty płatniczej

10

Opłata za wznowienie karty debetowej, w tym za wznowienie na kartę z aktualnej oferty Banku

Bez opłat

Inne czynności związane z kartą debetową

11

Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych

7,00 zł

12

Sprawdzenie dostępnych środków lub wygenerowanie miniwyciągu (listy 10 ostatnich transakcji) w bankomatach

2,00 zł

Więcej w dziale: Karty płatnicze do rachunków / inne instrumenty płatnicze do rachunków niebędące w ofercie:
Zobacz podobne produkty aktualnie w ofercie: