MasterCard

MasterCard <20

Produkt wycofany z oferty

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla klientów indywidualnych. Obowiązuje od dnia 02.03.2020 r.

Stawka

Obsługa karty debetowej

1

Opłata miesięczna za kartę:

0 zł

1a

pobierana w przypadku wykonania (i nieodwołania) w miesiącu kalendarzowym, którego dotyczy opłata, co najmniej 5 transakcji bezgotówkowych kartą (z wyłączeniem transakcji typu Quasi Cash)

1b

pobierana w przypadku niewykonania w miesiącu kalendarzowym, którego opłata dotyczy, co najmniej 5 transakcji bezgotówkowych kartą (z wyłączeniem transakcji typu Quasi Cash)

2

Wygenerowanie nowego numeru PIN na wniosek Posiadacza w formie papierowej w Placówce Santander Bank Polska S.A.

0 zł

Przypis 1

1) Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla posiadacza Karty MasterCard <20 do ukończenia przez niego 20 roku życia.

3

Przewalutowanie transakcji wykonanej w walucie innej niż waluta rachunku (naliczana od wartości transakcji po przewalutowaniu na walutę rachunku)

0 zł

Przypis 1

1) Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla posiadacza Karty MasterCard <20 do ukończenia przez niego 20 roku życia.

Transakcje gotówkowe

4

Wypłata gotówki:

4a

w bankomatach sieci Santander Bank Polska S.A.

0 zł

Przypis 1

1) Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla posiadacza Karty MasterCard <20 do ukończenia przez niego 20 roku życia.

4b

w bankomatach i terminalach poza siecią Santander Bank Polska S.A. w kraju i zagranicą (z wyłączeniem pkt 5)

0 zł

Przypis 1

1) Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla posiadacza Karty MasterCard <20 do ukończenia przez niego 20 roku życia.

4c

w ramach usługi cash back

0 zł

Przypis 1

1) Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla posiadacza Karty MasterCard <20 do ukończenia przez niego 20 roku życia.

5

Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych

5a

w EUR

0 zł

Przypis 1

1) Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla posiadacza Karty MasterCard <20 do ukończenia przez niego 20 roku życia.

5b

w walucie innej niż EUR

0 zł

Przypis 1

1) Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla posiadacza Karty MasterCard <20 do ukończenia przez niego 20 roku życia.

6

Wpłata gotówki we wpłatomatach sieci Santander Bank Polska S.A.

0 zł

Przypis 1

1) Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla posiadacza Karty MasterCard <20 do ukończenia przez niego 20 roku życia.

Transakcje bezgotówkowe

7

Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych

0 zł

8

Prowizja za transakcje typu Quasi cash (z wyłączeniem pkt 9)

0 zł

Przypis 1

1) Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla posiadacza Karty MasterCard <20 do ukończenia przez niego 20 roku życia.

9

Prowizja za transakcje typu Quasi cash – transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych

0 zł

Przypis 1

1) Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla posiadacza Karty MasterCard <20 do ukończenia przez niego 20 roku życia.

Wydanie karty płatniczej

10

Opłata za wznowienie karty debetowej, w tym za wznowienie na kartę z aktualnej oferty Banku

0 zł

Przypis 1

1) Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla posiadacza Karty MasterCard <20 do ukończenia przez niego 20 roku życia.

Inne czynności związane z kartą debetową

11

Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych

0 zł

Przypis 1

1) Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla posiadacza Karty MasterCard <20 do ukończenia przez niego 20 roku życia.

12

Sprawdzenie dostępnych środków lub wygenerowanie miniwyciągu (listy 10 ostatnich transakcji) w bankomatach

0 zł

Przypis 1

1) Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla posiadacza Karty MasterCard <20 do ukończenia przez niego 20 roku życia.

Przypisy

Przypis

Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla posiadacza Karty MasterCard <20 do ukończenia przez niego 20 roku życia.

Czy eTaryfa była dla Ciebie przydatna?
Tak
Nie
Dziękujemy za przesłanie opinii.
Więcej w dziale: Karty płatnicze do rachunków / inne instrumenty płatnicze do rachunków niebędące w ofercie:
Zobacz podobne produkty aktualnie w ofercie: