Karta wydana do konta Elite

Produkt wycofany z oferty

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla klientów indywidualnych, zwana inaczej Tabelą opłat i prowizji. Obowiązuje od dnia 22.06.2024 r.

Stawka

Karta VISA Electron EMV / World Mastercard

6) W przypadku zamiany konta na konto z bieżącej oferty, taryfa dla karty pozostaje bez zmian.

1.1

Wznowienie karty na kolejny okres

1) Usługa ta stanowi usługę „wydanie karty płatniczej” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.

0 zł

1.2

Obsługa karty Opłata pobierana w przypadku niewykonania przez Klienta przy użyciu karty transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min. 700 zł w ciągu miesiąca kalendarzowego.

4) Usługa ta stanowi usługę „obsługi karty debetowej” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.

0 zł

1.3

Wypłata gotówki:

  • w bankomatach sieci naszego banku
  • w bankomatach sieci EURONET (na terenie Polski)
  • w ramach usługi cash back
  • w sieci bankomatów grupy Deutsche Bank na świecie, Bank of America (Stany Zjednoczone], Scotiabank [Kanada, Chile, Meksyk], BNP Paribas [Francja], Westpac [Australia, Nowa Zelandia], Barclays [Wielka Brytania, Kenia, Mauritius, Tanzania, Zimbabwe]

0 zł

w bankomatach innych banków i oddziałach tych banków w Polsce

0 zł

w bankomatach innych banków i oddziałach tych banków zagranicą

0 zł

1.4

Wpłata gotówki we wpłatomatach sieci naszego banku

0 zł

1.5

Przewalutowanie transakcji wykonanych w walucie innej niż PLN kartą Visa Electron. Prowizja zwiększa kwotę obciążenia rachunku.

4) Usługa ta stanowi usługę „obsługi karty debetowej” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.

3%

1.6

Sprawdzenie dostępnych środków w bankomatach

3) Usługa ta stanowi usługę „wpłaty gotówki” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.

5 zł

Karta MasterCard Debit Standard

6) W przypadku zamiany konta na konto z bieżącej oferty, taryfa dla karty pozostaje bez zmian.

2.1

Wznowienie karty na kolejny okres

1) Usługa ta stanowi usługę „wydanie karty płatniczej” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.

0 zł

2.2

Obsługa karty Opłata pobierana w przypadku niewykonania przez Klienta przy użyciu karty transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min. 500 zł w ciągu miesiąca kalendarzowego.

4) Usługa ta stanowi usługę „obsługi karty debetowej” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.

0 zł

2.3

Wypłata gotówki

  • w bankomatach sieci naszego banku
  • w bankomatach sieci EURONET (na terenie Polski)
  • w ramach usługi cash back
  • w sieci bankomatów grupy Deutsche Bank na świecie, Bank of America (Stany Zjednoczone], Scotiabank [Kanada, Chile, Meksyk], BNP Paribas [Francja], Westpac [Australia, Nowa Zelandia], Barclays [Wielka Brytania, Kenia, Mauritius, Tanzania, Zimbabwe]

2) Usługa ta stanowi usługę „wypłaty gotówki” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych, usługa ta może stanowić również usługę „Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych” w przypadku jeżeli wypłata gotówki będzie wykonana w Europejskim Obszarze Gospodarczym (obejmuje kraje Unii Europejskie oraz Islandię, Liechtenstein i Norwegię) z wyłączeniem Polski .

0 zł

w bankomatach innych banków i oddziałach tych banków w Polsce

0 zł

w bankomatach innych banków i oddziałach tych banków zagranicą

0 zł

2.4

Wpłata gotówki we wpłatomatach sieci naszego banku

3) Usługa ta stanowi usługę „wpłaty gotówki” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.

0 zł

2.5

Sprawdzenie dostępnych środków w bankomatach

5 zł

Przypisy

Usługa ta stanowi usługę „wydanie karty płatniczej” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.

Usługa ta stanowi usługę „wypłaty gotówki” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych, usługa ta może stanowić również usługę „Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych” w przypadku jeżeli wypłata gotówki będzie wykonana w Europejskim Obszarze Gospodarczym (obejmuje kraje Unii Europejskie oraz Islandię, Liechtenstein i Norwegię) z wyłączeniem Polski .

Usługa ta stanowi usługę „wpłaty gotówki” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.

Usługa ta stanowi usługę „obsługi karty debetowej” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.

W przypadku zamiany konta na konto z bieżącej oferty, taryfa dla karty pozostaje bez zmian.

Niektóre spośród wymienionych w niniejszej tabeli usług odpowiadają usługom reprezentatywnym związanym z rachunkiem płatniczym, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym („Wykaz Usług Reprezentatywnych”). Zgodnie z wymogiem zawartym w art. 32d ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, usługi te zostały każdorazowo zidentyfikowane w treści niniejszej tabeli za pomocą przypisów dolnych, zawierających informację o klasyfikacji danej usługi jako usługi reprezentatywnej dokonanej na podstawie Wykazu Usług Reprezentatywnych.

Czy eTaryfa była dla Ciebie przydatna?
Tak
Nie
Dziękujemy za przesłanie opinii.
Więcej w dziale: Karty płatnicze do rachunków / inne instrumenty płatnicze do rachunków niebędące w ofercie:
Zobacz podobne produkty aktualnie w ofercie: