Informacja Sprawdź najważniejsze zmiany w Taryfie opłat i prowizji
Visa Silver “Akcja Pajacyk”, MasterCard Silver

Visa Silver “Akcja Pajacyk”, MasterCard Silver

Produkt w bieżącej ofercie

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla klientów indywidualnych. Obowiązuje od dnia 12.11.2018 r.

1

Opłata roczna za kartę w pierwszym roku

Przypis 8

Usługa ta stanowi „obsługę karty kredytowej” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.

1.1

karta główna

90,00 zł

Przypis

Opłata nie jest pobierana pod warunkiem dokonania (i nieodwołania) minimum 10 transakcji (z wyjątkiem przelewów z rachunku karty kredytowej) w ciągu 3 miesięcy od dnia podjęcia pozytywnej decyzji o wydaniu karty.

1.2

karta dodatkowa

-

2

Opłata miesięczna za kartę w pierwszym roku

Przypis 8

Usługa ta stanowi „obsługę karty kredytowej” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.

2.1

karta główna

-

2.2

karta dodatkowa

-

2.3

karta mobilna

-

3

Opłata miesięczna za kartę w kolejnych latach

Przypis 8

Usługa ta stanowi „obsługę karty kredytowej” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.

3.1

karta główna

7,50 zł

Przypis

Opłata nie jest pobierana pod warunkiem dokonania (i nieodwołania) w poprzednim miesięcznym cyklu rozliczeniowym minimum 10 transakcji wykonanych daną kartą (z wyjątkiem przelewów z rachunku karty kredytowej)

3.2

karta dodatkowa

Bez opłat

3.3

karta mobilna

-

4

Wypłata gotówki w kraju i za granicą

Przypis 6

Usługa ta stanowi usługę „wypłaty gotówki” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.

4%; min 10,00 zł

5

Dokonanie transakcji bezgotówkowej w punktach oznaczonych jako: kasyna, kasyna internetowe, gry losowe, zakłady bukmacherskie, loterie i totalizatory

4%; min 10,00 zł

6

Przewalutowanie transakcji zagranicznej dokonanej w walucie innej niż PLN (naliczana od wartości transakcji po przewalutowaniu na walutę Konta Karty)

Przypis 8

Usługa ta stanowi „obsługę karty kredytowej” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.

2,8%

7

Przelew z rachunku karty kredytowej złożony za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile) – od kwoty przelewu

Przypis 1Przypis 5

Złożenie dyspozycji pierwszego przelewu w dniu złożenia wniosku o kartę kredytową jest bezpłatne (pod warunkiem otrzymania pozytywnej decyzji kredytowej).

Usługa ta stanowi usługę „polecenia przelewu” lub „polecenia przelewu wewnętrznego” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.

4%; min 10,00 zł

8

Zmiana typu karty na wniosek klienta

9,00 zł

9

Zestawienie operacji

9a

dla karty głównej

Bez opłat

9b

dla karty dodatkowej

Przypis 7

Usługa ta stanowi usługę „sporządzenia zestawienia transakcji płatniczych” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych w odniesieniu do zestawienia operacji dla karty dodatkowej.

2,00 zł

9c

dla karty mobilnej

Przypis 7

Usługa ta stanowi usługę „sporządzenia zestawienia transakcji płatniczych” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych w odniesieniu do zestawienia operacji dla karty dodatkowej.

10

Uruchomienie usługi Ratio

1%; min 5,00 zł

11

Usługa Priority Pass

11a

Karta główna

11b

Karta dodatkowa

12

Sprawdzenie w bankomacie kwoty dostępnych środków

Bez opłat

13

Zmiana daty generowania zestawień operacji

20,00 zł

14

Opłata za wznowienie karty

Przypis 4

Usługa ta stanowi usługę „wydania karty płatniczej” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.

15,00 zł

Przypisy

Przypis

Złożenie dyspozycji pierwszego przelewu w dniu złożenia wniosku o kartę kredytową jest bezpłatne (pod warunkiem otrzymania pozytywnej decyzji kredytowej).

Przypis

Usługa ta stanowi usługę „wydania karty płatniczej” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.

Przypis

Usługa ta stanowi usługę „polecenia przelewu” lub „polecenia przelewu wewnętrznego” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.

Przypis

Usługa ta stanowi usługę „wypłaty gotówki” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.

Przypis

Usługa ta stanowi usługę „sporządzenia zestawienia transakcji płatniczych” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych w odniesieniu do zestawienia operacji dla karty dodatkowej.

Przypis

Usługa ta stanowi „obsługę karty kredytowej” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.

Niektóre spośród wymienionych w niniejszej tabeli usług odpowiadają usługom reprezentatywnym związanym z rachunkiem płatniczym, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym („Wykaz Usług Reprezentatywnych”). Zgodnie z wymogiem zawartym w art. 32d ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, usługi te zostały każdorazowo zidentyfikowane w treści niniejszej tabeli za pomocą przypisów dolnych, zawierających informację o klasyfikacji danej usługi jako usługi reprezentatywnej dokonanej na podstawie Wykazu Usług Reprezentatywnych.

Więcej w dziale: Karty kredytowe:
Zobacz podobne produkty wycofane z oferty: