Informacja Sprawdź najważniejsze zmiany w Taryfie opłat i prowizji
World MasterCard

World MasterCard

Produkt w bieżącej ofercie

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla klientów indywidualnych. Obowiązuje od dnia 17.01.2019 r.

Stawka
1

Opłata roczna za kartę w pierwszym roku

Przypis 8

Usługa ta stanowi „obsługę karty kredytowej” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.

1.1

karta główna

125,00 zł

 Przypis

Opłata nie jest pobierana pod warunkiem dokonania (i nieodwołania) minimum 10 transakcji (z wyjątkiem przelewów z rachunku karty kredytowej) w ciągu 3 miesięcy od dnia podjęcia pozytywnej decyzji o wydaniu karty.

1.2

karta dodatkowa

-

2

Opłata roczna za kartę w kolejnych latach

Przypis 8

Usługa ta stanowi „obsługę karty kredytowej” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.

2.1

karta główna

-

2.2

karta dodatkowa

-

3

Opłata miesięczna za kartę w pierwszym roku

Przypis 8

Usługa ta stanowi „obsługę karty kredytowej” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.

3.1

karta główna

-

3.2

karta dodatkowa

-

3.3

karta mobilna

-

4

Opłata miesięczna za kartę w kolejnych latach

Przypis 8

Usługa ta stanowi „obsługę karty kredytowej” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.

4.1

karta główna

10,00 zł

 Przypis

Opłata nie jest pobierana pod warunkiem dokonania (i nieodwołania) w poprzednim miesięcznym cyklu rozliczeniowym minimum 10 transakcji wykonanych daną kartą (z wyjątkiem przelewów z rachunku karty kredytowej)

4.2

karta dodatkowa

Bez opłat

4.3

karta mobilna

-

5

Wypłata gotówki w kraju i za granicą

Przypis 6

Usługa ta stanowi usługę „wypłaty gotówki” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.

4%; min 10,00 zł

6

Dokonanie transakcji bezgotówkowej w punktach oznaczonych jako: kasyna, kasyna internetowe, gry losowe, zakłady bukmacherskie, loterie i totalizatory

4%; min 10,00 zł

7

Przewalutowanie transakcji zagranicznej dokonanej w walucie innej niż PLN (naliczana od wartości transakcji po przewalutowaniu na walutę Konta Karty)

Przypis 8

Usługa ta stanowi „obsługę karty kredytowej” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.

Bez opłat

8

Przelew z rachunku karty kredytowej złożony za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile) – od kwoty przelewu

Przypis 1Przypis 5

Złożenie dyspozycji pierwszego przelewu w dniu złożenia wniosku o kartę kredytową jest bezpłatne (pod warunkiem otrzymania pozytywnej decyzji kredytowej).

Usługa ta stanowi usługę „polecenia przelewu” lub „polecenia przelewu wewnętrznego” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.

4%; min 10,00 zł

9

Zmiana typu karty na wniosek klienta

9,00 zł

10

Zestawienie operacji

10a

dla karty głównej

Bez opłat

10b

dla karty dodatkowej

Przypis 7

Usługa ta stanowi usługę „sporządzenia zestawienia transakcji płatniczych” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych w odniesieniu do zestawienia operacji dla karty dodatkowej.

2,00 zł

10c

dla karty mobilnej

Przypis 7

Usługa ta stanowi usługę „sporządzenia zestawienia transakcji płatniczych” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych w odniesieniu do zestawienia operacji dla karty dodatkowej.

11

Uruchomienie usługi Ratio

1%; min 5,00 zł

12

Usługa Priority Pass

12a

Karta główna

12b

Karta dodatkowa

13

Sprawdzenie w bankomacie kwoty dostępnych środków

Bez opłat

14

Zmiana daty generowania zestawień operacji

20,00 zł

15

Opłata za wznowienie karty

Przypis 4

Usługa ta stanowi usługę „wydania karty płatniczej” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.

15,00 zł

16

Wejście do saloników lotniskowych Lounge Key

16.1

Karta główna

16.2

Karta dodatkowa

17

Awaryjne wydanie gotówki za granicą

18

Awaryjne wydanie karty za granicą

Przypisy

Przypis

Złożenie dyspozycji pierwszego przelewu w dniu złożenia wniosku o kartę kredytową jest bezpłatne (pod warunkiem otrzymania pozytywnej decyzji kredytowej).

Przypis

Usługa ta stanowi usługę „wydania karty płatniczej” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.

Przypis

Usługa ta stanowi usługę „polecenia przelewu” lub „polecenia przelewu wewnętrznego” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.

Przypis

Usługa ta stanowi usługę „wypłaty gotówki” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.

Przypis

Usługa ta stanowi usługę „sporządzenia zestawienia transakcji płatniczych” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych w odniesieniu do zestawienia operacji dla karty dodatkowej.

Przypis

Usługa ta stanowi „obsługę karty kredytowej” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.

Niektóre spośród wymienionych w niniejszej tabeli usług odpowiadają usługom reprezentatywnym związanym z rachunkiem płatniczym, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym („Wykaz Usług Reprezentatywnych”). Zgodnie z wymogiem zawartym w art. 32d ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, usługi te zostały każdorazowo zidentyfikowane w treści niniejszej tabeli za pomocą przypisów dolnych, zawierających informację o klasyfikacji danej usługi jako usługi reprezentatywnej dokonanej na podstawie Wykazu Usług Reprezentatywnych.

Więcej w dziale: Karty kredytowe:
Zobacz podobne produkty wycofane z oferty: