Visa Platinum

Visa Platinum

Produkt w bieżącej ofercie

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla klientów indywidualnych. Obowiązuje od dnia 01.04.2021 r.

Stawka
1

Opłata roczna za kartę w pierwszym roku

9) Usługa ta stanowi „obsługę karty kredytowej” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.

1.1

karta główna

500 zł

14) Dotyczy kart, dla których została podjęta pozytywna decyzja o ich wydaniu do 30.11.2020 r.

Opłata z pkt 1.1. nie jest pobierana pod warunkiem wykonania (i nieodwołania) minimum 10 transakcji daną kartą w ciągu 3 miesięcy od dnia podjęcia pozytywnej decyzji o wydaniu karty.

Porada
Zamknij

Podpowiadamy, jak płacić mniej

Jeśli wykonasz tą kartą co najmniej 10 transakcji w w ciągu 3 miesięcy od dnia podjęcia pozytywnej decyzji o wydaniu karty opłata roczna w pierwszym roku wyniesie 0 zł. W przeciwnym razie opłata wyniesie 500 zł.

1.2

karta dodatkowa

0 zł

2

Opłata miesięczna za kartę w pierwszym roku

9) Usługa ta stanowi „obsługę karty kredytowej” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.

2.1

karta główna

42,00 zł

15) Dotyczy kart, dla których została podjęta pozytywna decyzja o ich wydaniu od 1.12.2020 r.

2.2

karta dodatkowa

0 zł

3

Opłata roczna za kartę w kolejnych latach

9) Usługa ta stanowi „obsługę karty kredytowej” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.

3.1

karta główna

-

3.2

karta dodatkowa

-

4

Opłata miesięczna za kartę w kolejnych latach

9) Usługa ta stanowi „obsługę karty kredytowej” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.

4.1

karta główna

42 zł

 

Opłata z pkt 2.1 i 4.1 nie jest pobierana pod warunkiem wykonania (i nieodwołania) w poprzednim miesięcznym cyklu rozliczeniowym minimum 10 transakcji daną kartą.

Porada
Zamknij

Podpowiadamy, jak płacić mniej

Jeśli wykonasz tą kartą co najmniej 10 transakcji w poprzednim miesięcznym cyklu rozliczeniowym opłata za korzystanie z tek karty kredytowej, może wynosić 0 zł. W przeciwnym razie opłata miesięczna wyniesie 42 zł.

4.2

karta dodatkowa

0 zł

5

Wypłata gotówki w kraju i za granicą

7) Usługa ta stanowi usługę „wypłaty gotówki” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.

4%; min 10 zł

6

Wykonanie transakcji bezgotówkowej w punktach oznaczonych jako: kasyna, kasyna internetowe, gry losowe, zakłady bukmacherskie, loterie i totalizatory

4%; min 10 zł

7

Przewalutowanie transakcji zagranicznej wykonanej w walucie innej niż PLN (naliczana od wartości transakcji po przewalutowaniu na walutę Konta Karty)

9) Usługa ta stanowi „obsługę karty kredytowej” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.

2,0%

8

Przelew z rachunku karty kredytowej złożony za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile) – od kwoty przelewu

2) Złożenie dyspozycji pierwszego przelewu w dniu złożenia wniosku o kartę kredytową (Fast Cash) jest bezpłatne (pod warunkiem otrzymania pozytywnej decyzji kredytowej).

6) Usługa ta stanowi usługę „polecenia przelewu” lub „polecenia przelewu wewnętrznego” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.

4%; min 10 zł

9

Zmiana typu karty na wniosek klienta

9 zł

10

Zestawienie operacji

10.1

dla karty głównej

0 zł

10.2

dla karty dodatkowej

8) Usługa ta stanowi usługę „sporządzenia zestawienia transakcji płatniczych” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych w odniesieniu do zestawienia operacji dla karty dodatkowej.

0 zł

11

Uruchomienie usługi Ratio

1%; min 5 zł

12

Wejście do salonów lotniskowych Priority Pass

12.1

Karta główna

125 zł

3) Opłata za wejście do saloniku lotniskowego, pobierana każdorazowo za wizytę od każdej osoby. Zwolnione z opłaty są cztery pierwsze wejścia w danym roku kalendarzowym.

12.2

Karta dodatkowa

125 zł

4) Opłata za wejście do saloniku lotniskowego, pobierana każdorazowo za wizytę od każdej osoby.

13

Wejście do saloników lotniskowych Lounge Key

13.1

Karta główna

13.2

Karta dodatkowa

14

Sprawdzenie w bankomacie kwoty dostępnych środków

0 zł

15

Zmiana daty generowania zestawień operacji

20 zł

16

Opłata za wznowienie karty

5) Usługa ta stanowi usługę „wydania karty płatniczej” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.

15 zł

17

Awaryjne wydanie gotówki za granicą

18

Awaryjne wydanie karty za granicą

Przypisy

Złożenie dyspozycji pierwszego przelewu w dniu złożenia wniosku o kartę kredytową (Fast Cash) jest bezpłatne (pod warunkiem otrzymania pozytywnej decyzji kredytowej).

Opłata za wejście do saloniku lotniskowego, pobierana każdorazowo za wizytę od każdej osoby. Zwolnione z opłaty są cztery pierwsze wejścia w danym roku kalendarzowym.

Opłata za wejście do saloniku lotniskowego, pobierana każdorazowo za wizytę od każdej osoby.

Usługa ta stanowi usługę „wydania karty płatniczej” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.

Usługa ta stanowi usługę „polecenia przelewu” lub „polecenia przelewu wewnętrznego” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.

Usługa ta stanowi usługę „wypłaty gotówki” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.

Usługa ta stanowi usługę „sporządzenia zestawienia transakcji płatniczych” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych w odniesieniu do zestawienia operacji dla karty dodatkowej.

Usługa ta stanowi „obsługę karty kredytowej” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.

Dotyczy kart, dla których została podjęta pozytywna decyzja o ich wydaniu do 30.11.2020 r.

Dotyczy kart, dla których została podjęta pozytywna decyzja o ich wydaniu od 1.12.2020 r.

Niektóre spośród wymienionych w niniejszej tabeli usług odpowiadają usługom reprezentatywnym związanym z rachunkiem płatniczym, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym („Wykaz Usług Reprezentatywnych”). Zgodnie z wymogiem zawartym w art. 32d ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, usługi te zostały każdorazowo zidentyfikowane w treści niniejszej tabeli za pomocą przypisów dolnych, zawierających informację o klasyfikacji danej usługi jako usługi reprezentatywnej dokonanej na podstawie Wykazu Usług Reprezentatywnych).

Od kart mobilnych: Visa-Mobile kredytowa/MasterCard Mobile kredytowa13) wydanych do kart głównych wymienionych w poniższej Tabeli opłata roczna i opłata miesięczna nie jest pobierana, a wysokość pozostałych opłat i prowizji jest analogiczna jak dla karty głównej (o ile dana funkcjonalność jest dostępna dla karty mobilnej).

Czy eTaryfa była dla Ciebie przydatna?
Tak
Nie
Dziękujemy za przesłanie opinii.
Więcej w dziale: Karty kredytowe:
Produkty, które wycofaliśmy z oferty: