MasterCard World Elite

MasterCard World Elite

Karta Mastercard World Elite jest dostępna wyłącznie na zaproszenie Banku.

Produkt w bieżącej ofercie

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla klientów indywidualnych. Obowiązuje od dnia 02.03.2020 r.

Stawka

1

Opłata roczna za kartę w pierwszym roku

Przypis 9

9) Usługa ta stanowi „obsługę karty kredytowej” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.

1.1

karta główna

1.500 zł

 Przypis

Opłata z pkt. 1.1 i 3.1 nie jest pobierana pod warunkiem wykonania (i nieodwołania) płatności bezgotówkowych na kwotę minimum 90 000 zł:

  • w ciągu 12 miesięcy od dnia podjęcia pozytywnej decyzji o wydaniu karty (dotyczy pkt 1.1),
  • w ciągu kolejnych 12 miesięcy liczonych od zakończenia miesiąca kalendarzowego, w którym przypada rocznica wydania karty (dotyczy pkt 3.1).

Do warunku zwolnienia z opłaty wliczane są również transakcje wykonane kartami dodatkowymi oraz "MasterCard Mobile kredytowa/Visa-Mobile kredytowa"

1.2

karta dodatkowa

0 zł

2

Opłata miesięczna za kartę w pierwszym roku

Przypis 9

9) Usługa ta stanowi „obsługę karty kredytowej” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.

2.1

karta główna

-

2.2

karta dodatkowa

-

3

Opłata roczna za kartę w kolejnych latach

Przypis 9

9) Usługa ta stanowi „obsługę karty kredytowej” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.

3.1

karta główna

1.500 zł

 Przypis

Opłata z pkt. 1.1 i 2.1 nie jest pobierana pod warunkiem wykonania (i nieodwołania) płatności bezgotówkowych na kwotę minimum 90000,00 zł (z wyjątkiem przelewów z rachunku karty kredytowej):

  • w ciągu 12 miesięcy od dnia podjęcia pozytywnej decyzji o wydaniu karty (dotyczy pkt 1.1),
  • w ciągu kolejnych 12 miesięcy liczonych od zakończenia miesiąca kalendarzowego, w którym przypada rocznica wydania karty (dotyczy pkt 2.1).
3.2

karta dodatkowa

0 zł

4

Opłata miesięczna za kartę w kolejnych latach

Przypis 9

9) Usługa ta stanowi „obsługę karty kredytowej” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.

4.1

karta główna

-

4.2

karta dodatkowa

-

5

Wypłata gotówki w kraju i za granicą

Przypis 7

7) Usługa ta stanowi usługę „wypłaty gotówki” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.

0 zł

6

Wykonanie transakcji bezgotówkowej w punktach oznaczonych jako: kasyna, kasyna internetowe, gry losowe, zakłady bukmacherskie, loterie i totalizatory

4%; min 10 zł

7

Przewalutowanie transakcji zagranicznej wykonanej w walucie innej niż PLN (naliczana od wartości transakcji po przewalutowaniu na walutę Konta Karty)

Przypis 9

9) Usługa ta stanowi „obsługę karty kredytowej” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.

0 zł

8

Przelew z rachunku karty kredytowej złożony za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile) – od kwoty przelewu

Przypis 2Przypis 6

2) Złożenie dyspozycji pierwszego przelewu w dniu złożenia wniosku o kartę kredytową jest bezpłatne (pod warunkiem otrzymania pozytywnej decyzji kredytowej).

6) Usługa ta stanowi usługę „polecenia przelewu” lub „polecenia przelewu wewnętrznego” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.

4%; min 10 zł

9

Zmiana typu karty na wniosek klienta

10

Zestawienie operacji

10a

dla karty głównej

0 zł

10b

dla karty dodatkowej

Przypis 8

8) Usługa ta stanowi usługę „sporządzenia zestawienia transakcji płatniczych” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych w odniesieniu do zestawienia operacji dla karty dodatkowej.

0 zł

11

Uruchomienie usługi Ratio

1%; min 5 zł

12

Wejście do salonów lotniskowych Priority Pass

12a

Karta główna

12b

Karta dodatkowa

13

Wejście do saloników lotniskowych Lounge Key

13.1

Karta główna

125 zł

Przypis 10

10) Opłata za wejście do saloniku lotniskowego, pobierana każdorazowo za wizytę od każdej osoby, w tym również gości Posiadacza. Zwolnionych z opłaty jest 20 pierwszych wejść liczonych od każdej osoby, w tym również gości Posiadacza w danym roku kalendarzowym. Rachunek karty kredytowej obciążany jest opłatą w miesiącu kalendarzowym następującym po miesiącu, w którym miało miejsce wejście do saloniku lotniskowego.

13.2

Karta dodatkowa

125 zł

Przypis 11

11) Opłata za wejście do saloniku lotniskowego, pobierana każdorazowo za wizytę od każdej osoby w tym również gości Użytkownika. Zwolnione z opłaty są 4 pierwsze wejścia liczone od każdej osoby, w tym również gości Użytkownika, w danym roku kalendarzowym Rachunek karty kredytowej obciążany jest opłatą w miesiącu kalendarzowym następującym po miesiącu, w którym miało miejsce wejście do saloniku lotniskowego.

14

Sprawdzenie w bankomacie kwoty dostępnych środków

0 zł

15

Zmiana daty generowania zestawień operacji

0 zł

16

Opłata za wznowienie karty

Przypis 5

5) Usługa ta stanowi usługę „wydania karty płatniczej” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.

0 zł

17

Awaryjne wydanie gotówki za granicą

700 zł

18

Awaryjne wydanie karty za granicą

700 zł

Przypisy

Przypis

Złożenie dyspozycji pierwszego przelewu w dniu złożenia wniosku o kartę kredytową jest bezpłatne (pod warunkiem otrzymania pozytywnej decyzji kredytowej).

Przypis

Usługa ta stanowi usługę „wydania karty płatniczej” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.

Przypis

Usługa ta stanowi usługę „polecenia przelewu” lub „polecenia przelewu wewnętrznego” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.

Przypis

Usługa ta stanowi usługę „wypłaty gotówki” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.

Przypis

Usługa ta stanowi usługę „sporządzenia zestawienia transakcji płatniczych” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych w odniesieniu do zestawienia operacji dla karty dodatkowej.

Przypis

Usługa ta stanowi „obsługę karty kredytowej” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.

Przypis

Opłata za wejście do saloniku lotniskowego, pobierana każdorazowo za wizytę od każdej osoby, w tym również gości Posiadacza. Zwolnionych z opłaty jest 20 pierwszych wejść liczonych od każdej osoby, w tym również gości Posiadacza w danym roku kalendarzowym. Rachunek karty kredytowej obciążany jest opłatą w miesiącu kalendarzowym następującym po miesiącu, w którym miało miejsce wejście do saloniku lotniskowego.

Przypis

Opłata za wejście do saloniku lotniskowego, pobierana każdorazowo za wizytę od każdej osoby w tym również gości Użytkownika. Zwolnione z opłaty są 4 pierwsze wejścia liczone od każdej osoby, w tym również gości Użytkownika, w danym roku kalendarzowym Rachunek karty kredytowej obciążany jest opłatą w miesiącu kalendarzowym następującym po miesiącu, w którym miało miejsce wejście do saloniku lotniskowego.

Niektóre spośród wymienionych w niniejszej tabeli usług odpowiadają usługom reprezentatywnym związanym z rachunkiem płatniczym, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym („Wykaz Usług Reprezentatywnych”). Zgodnie z wymogiem zawartym w art. 32d ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, usługi te zostały każdorazowo zidentyfikowane w treści niniejszej tabeli za pomocą przypisów dolnych, zawierających informację o klasyfikacji danej usługi jako usługi reprezentatywnej dokonanej na podstawie Wykazu Usług Reprezentatywnych. Do wszystkich kart głównych wymienionych w poniższej Tabeli klient może zawrzeć umowę o wydanie odpowiedniej karty mobilnej: Visa-Mobile kredytowa/MasterCard Mobile kredytowa. Opłata roczna i opłata miesięczna za te karty nie jest pobierana, a wysokość pozostałych opłat i prowizji jest analogiczna jak dla karty głównej (o ile dana funkcjonalność jest dostępna dla karty mobilnej).

Czy eTaryfa była dla Ciebie przydatna?
Tak
Nie
Dziękujemy za przesłanie opinii.
Więcej w dziale: Karty kredytowe:
Produkty, które wycofaliśmy z oferty: