MasterCard World Elite[[12]]

MasterCard World Elite12)

12) Karta Mastercard World Elite jest dostępna wyłącznie na zaproszenie Banku.

Produkt w bieżącej ofercie

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla klientów indywidualnych, zwana inaczej Tabelą opłat i prowizji. Obowiązuje od dnia 01.07.2023 r.

Stawka

1

Opłata roczna za kartę

9) Usługa ta stanowi „obsługę karty kredytowej” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.

1.1

karta główna

1.500 zł

 

Opłata z pkt 1.1 nie jest pobierana pod warunkiem wykonania (i nieodwołania) transakcji na łączną kwotę minimum 90 000 zł:

  • w ciągu 12 miesięcy od dnia podjęcia pozytywnej decyzji o wydaniu karty(dotyczy opłaty w pierwszym roku),

  • w ciągu każdych kolejnych 12 miesięcy liczonych od miesiąca kalendarzowego po miesiącu, w którym przypadają rocznice wydania karty (dotyczy opłat za kartę w kolejnych latach).

Porada
Zamknij

Podpowiadamy, jak płacić mniej

Bądź aktywny i nie płać. Wystraczy, że wykonasz tą kartą transakcje na kwotę minimum 90 000 zl a opłata roczna, może wynieść 0 zł. W przeciwnym razie opłata roczna w pierwszym roku korzystania z karty wyniesie 1500 zł.

1.2

karta dodatkowa

0 zł

2

Opłata miesięczna za kartę

9) Usługa ta stanowi „obsługę karty kredytowej” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.

2.1

karta główna

-

2.2

karta dodatkowa

-

3

Wypłata gotówki w kraju i za granicą

7) Usługa ta stanowi usługę „wypłaty gotówki” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.

0 zł

4

Wykonanie transakcji bezgotówkowej w punktach oznaczonych jako: kasyna, kasyna internetowe, gry losowe, zakłady bukmacherskie, loterie i totalizatory

4%; min 10 zł

5

Przewalutowanie transakcji zagranicznej wykonanej w walucie innej niż PLN (naliczana od wartości transakcji po przewalutowaniu na walutę Konta Karty)

9) Usługa ta stanowi „obsługę karty kredytowej” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.

0%

6

Przelew z rachunku karty kredytowej złożony za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile) – od kwoty przelewu

2) Złożenie dyspozycji pierwszego przelewu w dniu złożenia wniosku o kartę kredytową (Fast Cash) jest bezpłatne (pod warunkiem otrzymania pozytywnej decyzji kredytowej).

6) Usługa ta stanowi usługę „polecenia przelewu” lub „polecenia przelewu wewnętrznego” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.

4%; min 10 zł

7

Zmiana typu karty na wniosek klienta

8

Zestawienie operacji

8.1

dla karty głównej

0 zł

8.2

dla karty dodatkowej

8) Usługa ta stanowi usługę „sporządzenia zestawienia transakcji płatniczych” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych w odniesieniu do zestawienia operacji dla karty dodatkowej.

0 zł

9

Uruchomienie usługi Ratio

0 zł

10

Wejście do salonów lotniskowych Priority Pass

10.1

Karta główna

10.2

Karta dodatkowa

11

Wejście do saloników lotniskowych Lounge Key

11.1

Karta główna

125 zł

10) Opłata za wejście do saloniku lotniskowego, pobierana każdorazowo za wizytę od każdej osoby, w tym również gości Posiadacza. Zwolnionych z opłaty jest 20 pierwszych wejść liczonych od każdej osoby, w tym również gości Posiadacza w danym roku kalendarzowym. Rachunek karty kredytowej obciążany jest opłatą w miesiącu kalendarzowym następującym po miesiącu, w którym miało miejsce wejście do saloniku lotniskowego.

11.2

Karta dodatkowa

125 zł

11) Opłata za wejście do saloniku lotniskowego, pobierana każdorazowo za wizytę od każdej osoby w tym również gości Użytkownika. Zwolnione z opłaty są 4 pierwsze wejścia liczone od każdej osoby, w tym również gości Użytkownika, w danym roku kalendarzowym Rachunek karty kredytowej obciążany jest opłatą w miesiącu kalendarzowym następującym po miesiącu, w którym miało miejsce wejście do saloniku lotniskowego.

12

Sprawdzenie w bankomacie kwoty dostępnych środków

0 zł

13

Zmiana daty generowania zestawień operacji

0 zł

14

Opłata za wznowienie karty

5) Usługa ta stanowi usługę „wydania karty płatniczej” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.

0 zł

Przypisy

Złożenie dyspozycji pierwszego przelewu w dniu złożenia wniosku o kartę kredytową (Fast Cash) jest bezpłatne (pod warunkiem otrzymania pozytywnej decyzji kredytowej).

Usługa ta stanowi usługę „wydania karty płatniczej” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.

Usługa ta stanowi usługę „polecenia przelewu” lub „polecenia przelewu wewnętrznego” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.

Usługa ta stanowi usługę „wypłaty gotówki” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.

Usługa ta stanowi usługę „sporządzenia zestawienia transakcji płatniczych” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych w odniesieniu do zestawienia operacji dla karty dodatkowej.

Usługa ta stanowi „obsługę karty kredytowej” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.

Opłata za wejście do saloniku lotniskowego, pobierana każdorazowo za wizytę od każdej osoby, w tym również gości Posiadacza. Zwolnionych z opłaty jest 20 pierwszych wejść liczonych od każdej osoby, w tym również gości Posiadacza w danym roku kalendarzowym. Rachunek karty kredytowej obciążany jest opłatą w miesiącu kalendarzowym następującym po miesiącu, w którym miało miejsce wejście do saloniku lotniskowego.

Opłata za wejście do saloniku lotniskowego, pobierana każdorazowo za wizytę od każdej osoby w tym również gości Użytkownika. Zwolnione z opłaty są 4 pierwsze wejścia liczone od każdej osoby, w tym również gości Użytkownika, w danym roku kalendarzowym Rachunek karty kredytowej obciążany jest opłatą w miesiącu kalendarzowym następującym po miesiącu, w którym miało miejsce wejście do saloniku lotniskowego.

Karta Mastercard World Elite jest dostępna wyłącznie na zaproszenie Banku.

Niektóre spośród wymienionych w niniejszej tabeli usług odpowiadają usługom reprezentatywnym związanym z rachunkiem płatniczym, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym („Wykaz Usług Reprezentatywnych”). Zgodnie z wymogiem zawartym w art. 32d ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, usługi te zostały każdorazowo zidentyfikowane w treści niniejszej tabeli za pomocą przypisów dolnych, zawierających informację o klasyfikacji danej usługi jako usługi reprezentatywnej dokonanej na podstawie Wykazu Usług Reprezentatywnych).

Od kart mobilnych: Visa-Mobile kredytowa/MasterCard Mobile kredytowa13) wydanych do kart głównych wymienionych w poniższej Tabeli opłata roczna i opłata miesięczna nie jest pobierana, a wysokość pozostałych opłat i prowizji jest analogiczna jak dla karty głównej (o ile dana funkcjonalność jest dostępna dla karty mobilnej).

Czy eTaryfa była dla Ciebie przydatna?
Tak
Nie
Dziękujemy za przesłanie opinii.
Więcej w dziale: Karty kredytowe:
Produkty, które wycofaliśmy z oferty: