Informacja Sprawdź najważniejsze zmiany w Taryfie opłat i prowizji
MasterCard World Elite

MasterCard World Elite

Produkt w bieżącej ofercie

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla klientów indywidualnych. Obowiązuje od dnia 17.01.2019 r.

Stawka

 Przypis

Karta Mastercard World Elite jest dostępna wyłącznie na zaproszenie Banku.

1

Opłata roczna za kartę w pierwszym roku

Przypis 8

Usługa ta stanowi „obsługę karty kredytowej” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.

1.1

karta główna

1.500,00 zł

 Przypis

Opłata z pkt. 1.1 i 2.1 nie jest pobierana pod warunkiem wykonania (i nieodwołania) płatności bezgotówkowych na kwotę minimum 90000,00 zł (z wyjątkiem przelewów z rachunku karty kredytowej):

  • w ciągu 12 miesięcy od dnia podjęcia pozytywnej decyzji o wydaniu karty (dotyczy pkt 1.1),
  • w ciągu kolejnych 12 miesięcy liczonych od zakończenia miesiąca kalendarzowego, w którym przypada rocznica wydania karty (dotyczy pkt 2.1).
1.2

karta dodatkowa

Bez opłat

2

Opłata roczna za kartę w kolejnych latach

Przypis 8

Usługa ta stanowi „obsługę karty kredytowej” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.

2.1

karta główna

1.500,00 zł

 Przypis

Opłata z pkt. 1.1 i 2.1 nie jest pobierana pod warunkiem wykonania (i nieodwołania) płatności bezgotówkowych na kwotę minimum 90000,00 zł (z wyjątkiem przelewów z rachunku karty kredytowej):

  • w ciągu 12 miesięcy od dnia podjęcia pozytywnej decyzji o wydaniu karty (dotyczy pkt 1.1),
  • w ciągu kolejnych 12 miesięcy liczonych od zakończenia miesiąca kalendarzowego, w którym przypada rocznica wydania karty (dotyczy pkt 2.1).
2.2

karta dodatkowa

Bez opłat

3

Opłata miesięczna za kartę w pierwszym roku

Przypis 8

Usługa ta stanowi „obsługę karty kredytowej” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.

3.1

karta główna

-

3.2

karta dodatkowa

-

3.3

karta mobilna

-

4

Opłata miesięczna za kartę w kolejnych latach

Przypis 8

Usługa ta stanowi „obsługę karty kredytowej” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.

4.1

karta główna

-

4.2

karta dodatkowa

-

4.3

karta mobilna

-

5

Wypłata gotówki w kraju i za granicą

Przypis 6

Usługa ta stanowi usługę „wypłaty gotówki” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.

Bez opłat

6

Dokonanie transakcji bezgotówkowej w punktach oznaczonych jako: kasyna, kasyna internetowe, gry losowe, zakłady bukmacherskie, loterie i totalizatory

4%; min 10,00 zł

7

Przewalutowanie transakcji zagranicznej dokonanej w walucie innej niż PLN (naliczana od wartości transakcji po przewalutowaniu na walutę Konta Karty)

Przypis 8

Usługa ta stanowi „obsługę karty kredytowej” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.

Bez opłat

8

Przelew z rachunku karty kredytowej złożony za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile) – od kwoty przelewu

Przypis 1Przypis 5

Złożenie dyspozycji pierwszego przelewu w dniu złożenia wniosku o kartę kredytową jest bezpłatne (pod warunkiem otrzymania pozytywnej decyzji kredytowej).

Usługa ta stanowi usługę „polecenia przelewu” lub „polecenia przelewu wewnętrznego” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.

4%; min 10,00 zł

9

Zmiana typu karty na wniosek klienta

10

Zestawienie operacji

10a

dla karty głównej

Bez opłat

10b

dla karty dodatkowej

Przypis 7

Usługa ta stanowi usługę „sporządzenia zestawienia transakcji płatniczych” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych w odniesieniu do zestawienia operacji dla karty dodatkowej.

Bez opłat

10c

dla karty mobilnej

Przypis 7

Usługa ta stanowi usługę „sporządzenia zestawienia transakcji płatniczych” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych w odniesieniu do zestawienia operacji dla karty dodatkowej.

11

Uruchomienie usługi Ratio

1%; min 5,00 zł

12

Usługa Priority Pass

12a

Karta główna

12b

Karta dodatkowa

13

Sprawdzenie w bankomacie kwoty dostępnych środków

Bez opłat

14

Zmiana daty generowania zestawień operacji

Bez opłat

15

Opłata za wznowienie karty

Przypis 4

Usługa ta stanowi usługę „wydania karty płatniczej” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.

Bez opłat

16

Wejście do saloników lotniskowych Lounge Key

16.1

Karta główna

125,00 zł

Przypis 9

Opłata za wejście do saloniku lotniskowego, pobierana każdorazowo za wizytę od każdej osoby, w tym również gości Posiadacza. Zwolnionych z opłaty jest 20 pierwszych wejść liczonych od każdej osoby, w tym również gości Posiadacza w danym roku kalendarzowym. Rachunek karty kredytowej obciążany jest opłatą w miesiącu kalendarzowym następującym po miesiącu, w którym miało miejsce wejście do saloniku lotniskowego.

16.2

Karta dodatkowa

125,00 zł

Przypis 10

Opłata za wejście do saloniku lotniskowego, pobierana każdorazowo za wizytę od każdej osoby w tym również gości Użytkownika. Zwolnione z opłaty są 4 pierwsze wejścia liczone od każdej osoby, w tym również gości Użytkownika, w danym roku kalendarzowym Rachunek karty kredytowej obciążany jest opłatą w miesiącu kalendarzowym następującym po miesiącu, w którym miało miejsce wejście do saloniku lotniskowego.

17

Awaryjne wydanie gotówki za granicą

700,00 zł

18

Awaryjne wydanie karty za granicą

700,00 zł

Przypisy

Przypis

Złożenie dyspozycji pierwszego przelewu w dniu złożenia wniosku o kartę kredytową jest bezpłatne (pod warunkiem otrzymania pozytywnej decyzji kredytowej).

Przypis

Usługa ta stanowi usługę „wydania karty płatniczej” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.

Przypis

Usługa ta stanowi usługę „polecenia przelewu” lub „polecenia przelewu wewnętrznego” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.

Przypis

Usługa ta stanowi usługę „wypłaty gotówki” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.

Przypis

Usługa ta stanowi usługę „sporządzenia zestawienia transakcji płatniczych” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych w odniesieniu do zestawienia operacji dla karty dodatkowej.

Przypis

Usługa ta stanowi „obsługę karty kredytowej” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.

Przypis

Opłata za wejście do saloniku lotniskowego, pobierana każdorazowo za wizytę od każdej osoby, w tym również gości Posiadacza. Zwolnionych z opłaty jest 20 pierwszych wejść liczonych od każdej osoby, w tym również gości Posiadacza w danym roku kalendarzowym. Rachunek karty kredytowej obciążany jest opłatą w miesiącu kalendarzowym następującym po miesiącu, w którym miało miejsce wejście do saloniku lotniskowego.

Przypis

Opłata za wejście do saloniku lotniskowego, pobierana każdorazowo za wizytę od każdej osoby w tym również gości Użytkownika. Zwolnione z opłaty są 4 pierwsze wejścia liczone od każdej osoby, w tym również gości Użytkownika, w danym roku kalendarzowym Rachunek karty kredytowej obciążany jest opłatą w miesiącu kalendarzowym następującym po miesiącu, w którym miało miejsce wejście do saloniku lotniskowego.

Niektóre spośród wymienionych w niniejszej tabeli usług odpowiadają usługom reprezentatywnym związanym z rachunkiem płatniczym, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym („Wykaz Usług Reprezentatywnych”). Zgodnie z wymogiem zawartym w art. 32d ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, usługi te zostały każdorazowo zidentyfikowane w treści niniejszej tabeli za pomocą przypisów dolnych, zawierających informację o klasyfikacji danej usługi jako usługi reprezentatywnej dokonanej na podstawie Wykazu Usług Reprezentatywnych.

Więcej w dziale: Karty kredytowe:
Zobacz podobne produkty wycofane z oferty: