Pozostałe czynności

Produkt w bieżącej ofercie

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla klientów indywidualnych, zwana inaczej Tabelą opłat i prowizji. Obowiązuje od dnia 01.07.2023 r.

Stawka
1

Skup / sprzedaż walut obcych. W przypadku jednoczesnego skupu jednej waluty obcej i sprzedaży innej waluty obcej prowizję pobiera się tylko raz – za skup waluty, od wartości w złotych. Santander Bank Polska S.A. nie prowadzi skupu / sprzedaży walut wymienialnych w bilonie oraz skupu banknotów walut obcych zakwalifikowanych jako zniszczone.

0,3%

2) 2. Opłata nie jest pobierana od posiadaczy Konta Elite otwartego do 10.11.2018 r. i Konta walutowego Elite.

3) Opłata dla posiadaczy rachunków wskazanych w części 2 rozdział I w Tabelach 5 i 6, z zastrzeżeniem pkt 2 oraz w części 2 rozdział IV tabela 2 wynosi 20 zł, dla równowartości transakcji w walucie krajowej nie przekraczającej 500 zł.

2

Zapis lub zmiana dyspozycji wkładem na wypadek śmierci (za każdy rachunek)

7 zł

1) Opłaty i prowizje nie dotyczą posiadacza Konta < 20. Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla Posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia.

5) Opłata nie jest pobierana od posiadaczy rachunków prowadzonych w ramach działalności przejętej przez Santander Bank Polska S.A. 9 listopada 2018 r.

3

Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym

3.1

z tytułu zabezpieczenia umów między Posiadaczem rachunku a Santander Bank Polska S.A.

0 zł

1) Opłaty i prowizje nie dotyczą posiadacza Konta < 20. Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla Posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia.

3.2

Pozostałe

20 zł

1) Opłaty i prowizje nie dotyczą posiadacza Konta < 20. Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla Posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia.

5) Opłata nie jest pobierana od posiadaczy rachunków prowadzonych w ramach działalności przejętej przez Santander Bank Polska S.A. 9 listopada 2018 r.

4

Cesja środków (za każdą czynność)

20 zł

2) 2. Opłata nie jest pobierana od posiadaczy Konta Elite otwartego do 10.11.2018 r. i Konta walutowego Elite.

4) Opłata nie dotyczy cesji środków związanych z zabezpieczeniem należności Banku dla posiadaczy rachunków wskazanych w części 2 rozdział I w Tabelach 5 i 6, z zastrzeżeniem pkt 2 oraz w części 2 rozdział IV, tabela 2.

5

Cofnięcie zgody udzielonej Odbiorcy na inicjowanie transakcji bezgotówkowych powtarzalnych przy użyciu karty płatniczej

35 zł

1) Opłaty i prowizje nie dotyczą posiadacza Konta < 20. Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla Posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia.

6

Pozostałe czynności nieprzewidziane w Taryfie opłat i prowizji

wg umowy z klientem

7

Udzielenie zbiorczej informacji o rachunkach bankowych z Centralnej Informacji

30 zł

Przypisy

Opłaty i prowizje nie dotyczą posiadacza Konta < 20. Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla Posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia.

  1. Opłata nie jest pobierana od posiadaczy Konta Elite otwartego do 10.11.2018 r. i Konta walutowego Elite.

Opłata dla posiadaczy rachunków wskazanych w części 2 rozdział I w Tabelach 5 i 6, z zastrzeżeniem pkt 2 oraz w części 2 rozdział IV tabela 2 wynosi 20 zł, dla równowartości transakcji w walucie krajowej nie przekraczającej 500 zł.

Opłata nie dotyczy cesji środków związanych z zabezpieczeniem należności Banku dla posiadaczy rachunków wskazanych w części 2 rozdział I w Tabelach 5 i 6, z zastrzeżeniem pkt 2 oraz w części 2 rozdział IV, tabela 2.

Opłata nie jest pobierana od posiadaczy rachunków prowadzonych w ramach działalności przejętej przez Santander Bank Polska S.A. 9 listopada 2018 r.

Czy eTaryfa była dla Ciebie przydatna?
Tak
Nie
Dziękujemy za przesłanie opinii.
Więcej w dziale: Pozostałe czynności: