Pozostałe czynności

Produkt w bieżącej ofercie

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla klientów indywidualnych. Obowiązuje od dnia 02.03.2020 r.

Stawka
1

Najem kasety / skrytki sejfowej, przechowywanie depozytu rzeczowego

1a

miesięcznie – opłata pobierana z góry

50 zł

1b

rocznie – opłata pobierana z góry

400 zł

2

Skup / sprzedaż walut obcych. W przypadku jednoczesnego skupu jednej waluty obcej i sprzedaży innej waluty obcej prowizję pobiera się tylko raz – za skup waluty, od wartości w złotych. Santander Bank Polska S.A. nie prowadzi skupu / sprzedaży walut wymienialnych w bilonie oraz skupu banknotów walut obcych zakwalifikowanych jako zniszczone.

0,3%

Przypis 2Przypis 4

2) 2. Opłata nie jest pobierana od posiadaczy Konta Elite otwartego do 10.11.2018 r. i Konta walutowego Elite.

4) Opłata dla posiadaczy rachunków wskazanych w części 2 rozdział I tabela 7 oraz tabela 8 z zastrzeżeniem pkt 2 oraz w części 2 rozdział IV tabela 2 wynosi 20 zł, dla równowartości transakcji w walucie krajowej nie przekraczającej 500 zł.

3

Wymiana banknotów/bilonu na banknoty/bilon o innych nominałach (dotyczy wyłącznie złotych)

3a

do 5 szt.

0 zł

3b

od 6 do 50 szt.

0,2%; min 5 zł

Przypis 2Przypis 3

2) 2. Opłata nie jest pobierana od posiadaczy Konta Elite otwartego do 10.11.2018 r. i Konta walutowego Elite.

3) Opłata dla posiadaczy rachunków wskazanych w części 2 rozdział I tabela 7 oraz tabela 8 z zastrzeżeniem pkt 2 oraz w części 2 rozdział IV tabela 2 wynosi 2%; min. 1 zł.

3c

powyżej 50 szt.

0,5%; min 10 zł

Przypis 2Przypis 3

2) 2. Opłata nie jest pobierana od posiadaczy Konta Elite otwartego do 10.11.2018 r. i Konta walutowego Elite.

3) Opłata dla posiadaczy rachunków wskazanych w części 2 rozdział I tabela 7 oraz tabela 8 z zastrzeżeniem pkt 2 oraz w części 2 rozdział IV tabela 2 wynosi 2%; min. 1 zł.

4

Zapis lub zmiana dyspozycji wkładem na wypadek śmierci (za każdy rachunek)

7 zł

Przypis 1Przypis 6

1) Opłaty i prowizje nie dotyczą posiadacza Konta < 20. Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla Posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia.

6) Opłata nie jest pobierana od posiadaczy rachunków prowadzonych w ramach działalności przejętej przez Santander Bank Polska S.A. 9 listopada 2018 r.

5

Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym

5a

z tytułu zabezpieczenia umów między Posiadaczem rachunku a Santander Bank Polska S.A.

0 zł

Przypis 1

1) Opłaty i prowizje nie dotyczą posiadacza Konta < 20. Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla Posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia.

5b

Pozostałe

20 zł

Przypis 1Przypis 6

1) Opłaty i prowizje nie dotyczą posiadacza Konta < 20. Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla Posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia.

6) Opłata nie jest pobierana od posiadaczy rachunków prowadzonych w ramach działalności przejętej przez Santander Bank Polska S.A. 9 listopada 2018 r.

6

Cesja środków (za każdą czynność)

20 zł

Przypis 2Przypis 5

2) 2. Opłata nie jest pobierana od posiadaczy Konta Elite otwartego do 10.11.2018 r. i Konta walutowego Elite.

5) Opłata nie dotyczy cesji środków związanych z zabezpieczeniem należności Banku dla posiadaczy rachunków wskazanych w części 2 rozdział I tabela 7 oraz tabela 8 z zastrzeżeniem pkt 2 oraz w części 2 rozdział IV, tabela 2.

7

Cofnięcie zgody udzielonej Odbiorcy na inicjowanie transakcji bezgotówkowych powtarzalnych przy użyciu karty płatniczej

35 zł

Przypis 1

1) Opłaty i prowizje nie dotyczą posiadacza Konta < 20. Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla Posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia.

8

Pozostałe czynności nieprzewidziane w Taryfie opłat i prowizji

wg umowy z klientem

9

Udzielenie zbiorczej informacji o rachunkach bankowych z Centralnej Informacji

30 zł

Przypisy

Przypis

Opłaty i prowizje nie dotyczą posiadacza Konta < 20. Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla Posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia.

Przypis
  1. Opłata nie jest pobierana od posiadaczy Konta Elite otwartego do 10.11.2018 r. i Konta walutowego Elite.
Przypis

Opłata dla posiadaczy rachunków wskazanych w części 2 rozdział I tabela 7 oraz tabela 8 z zastrzeżeniem pkt 2 oraz w części 2 rozdział IV tabela 2 wynosi 2%; min. 1 zł.

Przypis

Opłata dla posiadaczy rachunków wskazanych w części 2 rozdział I tabela 7 oraz tabela 8 z zastrzeżeniem pkt 2 oraz w części 2 rozdział IV tabela 2 wynosi 20 zł, dla równowartości transakcji w walucie krajowej nie przekraczającej 500 zł.

Przypis

Opłata nie dotyczy cesji środków związanych z zabezpieczeniem należności Banku dla posiadaczy rachunków wskazanych w części 2 rozdział I tabela 7 oraz tabela 8 z zastrzeżeniem pkt 2 oraz w części 2 rozdział IV, tabela 2.

Przypis

Opłata nie jest pobierana od posiadaczy rachunków prowadzonych w ramach działalności przejętej przez Santander Bank Polska S.A. 9 listopada 2018 r.

Czy eTaryfa była dla Ciebie przydatna?
Tak
Nie
Dziękujemy za przesłanie opinii.
Więcej w dziale: Pozostałe czynności: