Czynności związane z wystawianiem zaświadczeń i potwierdzeń

Produkt w bieżącej ofercie

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla klientów indywidualnych. Obowiązuje od dnia 02.03.2020 r.

Stawka
1

Sporządzenie potwierdzenia realizacji jednej transakcji

1.1

potwierdzenie zamówione w placówce Santander Bank Polska S.A., dotyczące transakcji dokonanej kartą płatniczą / innym instrumentem płatniczym bądź transakcji dokonanej za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile) innej niż potwierdzenie przelewów na rachunki ZUS oraz organów podatkowych

1 zł

Przypis 1Przypis 2

1) Opłaty i prowizje nie dotyczą Konta < 20. Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla Posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia.

2) Opłata nie dotyczy Posiadaczy Konta Elite otwartego do 10.11.2018 r. i Konta walutowego Elite.

1.2

potwierdzenie zamówione w placówce Santander Bank Polska S.A. a dotyczące transakcji dokonanej w oddziale Santander Bank Polska S.A., gdy potwierdzenie odbierane jest bezpośrednio po realizacji transakcji

0 zł

Przypis 1

1) Opłaty i prowizje nie dotyczą Konta < 20. Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla Posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia.

1.3

pozostałe potwierdzenia zamówione za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej (Santander internet)

5 zł

Przypis 1Przypis 2

1) Opłaty i prowizje nie dotyczą Konta < 20. Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla Posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia.

2) Opłata nie dotyczy Posiadaczy Konta Elite otwartego do 10.11.2018 r. i Konta walutowego Elite.

1.4

pozostałe potwierdzenia zamówione w placówce Santander Bank Polska S.A.

5 zł

Przypis 1Przypis 2

1) Opłaty i prowizje nie dotyczą Konta < 20. Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla Posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia.

2) Opłata nie dotyczy Posiadaczy Konta Elite otwartego do 10.11.2018 r. i Konta walutowego Elite.

2

Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym, sporządzenie różnego rodzaju zaświadczeń, odpisów, kopii i innych dokumentów na życzenie klienta lub upoważnionego zleceniodawcy.

50 zł

Przypis 1Przypis 2Przypis 3Przypis 4

1) Opłaty i prowizje nie dotyczą Konta < 20. Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla Posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia.

2) Opłata nie dotyczy Posiadaczy Konta Elite otwartego do 10.11.2018 r. i Konta walutowego Elite.

3) 3. Opłata dla posiadaczy rachunków wskazanych w Części 2 rozdział I tabela 7 oraz tabela 8 z zastrzeżeniem pkt 2 oraz w części 2 rozdział IV tabela 2 wynosi 20 zł, a w przypadku opłaty za wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym wynosi 20 zł za pierwszy rachunek + 10 zł za każdy następny rachunek.

4) Opłata nie dotyczy kredytów wymienionych w części 2 rozdział V tabela 5.

Przypisy

Przypis

Opłaty i prowizje nie dotyczą Konta < 20. Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla Posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia.

Przypis

Opłata nie dotyczy Posiadaczy Konta Elite otwartego do 10.11.2018 r. i Konta walutowego Elite.

Przypis
  1. Opłata dla posiadaczy rachunków wskazanych w Części 2 rozdział I tabela 7 oraz tabela 8 z zastrzeżeniem pkt 2 oraz w części 2 rozdział IV tabela 2 wynosi 20 zł, a w przypadku opłaty za wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym wynosi 20 zł za pierwszy rachunek + 10 zł za każdy następny rachunek.
Przypis

Opłata nie dotyczy kredytów wymienionych w części 2 rozdział V tabela 5.

Czy eTaryfa była dla Ciebie przydatna?
Tak
Nie
Dziękujemy za przesłanie opinii.
Więcej w dziale: Pozostałe czynności: