Czynności związane z wystawianiem zaświadczeń i potwierdzeń

Produkt w bieżącej ofercie

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla klientów indywidualnych. Obowiązuje od dnia 14.08.2019 r.

Stawka
1

Sporządzenie potwierdzenia realizacji jednej transakcji

1.1

potwierdzenie zamówione w placówce Santander Bank Polska S.A., dotyczące transakcji dokonanej kartą płatniczą / innym instrumentem płatniczym bądź transakcji dokonanej za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile) innej niż potwierdzenie przelewów na rachunki ZUS oraz organów podatkowych

1 zł

Przypis 1Przypis 2

Opłaty i prowizje nie dotyczą Konta < 20. Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla Posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia.

Opłata nie dotyczy Posiadaczy Konta Elite i Konta walutowego Elite prowadzonych w ramach działalności przejętej przez Santander Bank Polska S.A. 9 listopada 2018 r.

1.2

potwierdzenie zamówione w placówce Santander Bank Polska S.A. a dotyczące transakcji dokonanej w oddziale Santander Bank Polska S.A., gdy potwierdzenie odbierane jest bezpośrednio po realizacji transakcji

0 zł

Przypis 1

Opłaty i prowizje nie dotyczą Konta < 20. Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla Posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia.

1.3

pozostałe potwierdzenia zamówione za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej (Santander internet)

5 zł

Przypis 1Przypis 2

Opłaty i prowizje nie dotyczą Konta < 20. Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla Posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia.

Opłata nie dotyczy Posiadaczy Konta Elite i Konta walutowego Elite prowadzonych w ramach działalności przejętej przez Santander Bank Polska S.A. 9 listopada 2018 r.

1.4

pozostałe potwierdzenia zamówione w placówce Santander Bank Polska S.A.

5 zł

Przypis 1Przypis 2

Opłaty i prowizje nie dotyczą Konta < 20. Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla Posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia.

Opłata nie dotyczy Posiadaczy Konta Elite i Konta walutowego Elite prowadzonych w ramach działalności przejętej przez Santander Bank Polska S.A. 9 listopada 2018 r.

2

Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym, sporządzenie różnego rodzaju zaświadczeń, odpisów, kopii i innych dokumentów na życzenie klienta lub upoważnionego zleceniodawcy.

50 zł

Przypis 1Przypis 2Przypis 3Przypis 4

Opłaty i prowizje nie dotyczą Konta < 20. Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla Posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia.

Opłata nie dotyczy Posiadaczy Konta Elite i Konta walutowego Elite prowadzonych w ramach działalności przejętej przez Santander Bank Polska S.A. 9 listopada 2018 r.

Opłata dla posiadaczy rachunków wskazanych w Części 2 rozdział I tabela 8 oraz tabela 9 z zastrzeżeniem pkt 2 oraz w części 2 rozdział IV tabela 2 wynosi 20 zł, a w przypadku opłaty za wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym wynosi 20 zł za pierwszy rachunek + 10 zł za każdy następny rachunek.

Opłata nie dotyczy kredytów wymienionych w części 2 rozdział V tabela 5.

Przypisy

Przypis

Opłaty i prowizje nie dotyczą Konta < 20. Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla Posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia.

Przypis

Opłata nie dotyczy Posiadaczy Konta Elite i Konta walutowego Elite prowadzonych w ramach działalności przejętej przez Santander Bank Polska S.A. 9 listopada 2018 r.

Przypis

Opłata dla posiadaczy rachunków wskazanych w Części 2 rozdział I tabela 8 oraz tabela 9 z zastrzeżeniem pkt 2 oraz w części 2 rozdział IV tabela 2 wynosi 20 zł, a w przypadku opłaty za wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym wynosi 20 zł za pierwszy rachunek + 10 zł za każdy następny rachunek.

Przypis

Opłata nie dotyczy kredytów wymienionych w części 2 rozdział V tabela 5.

Więcej w dziale: Pozostałe czynności: