mobilne Konto oszczędnościowe

mobilne Konto oszczędnościowe

Produkt w bieżącej ofercie

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla klientów indywidualnych. Obowiązuje od dnia 14.08.2019 r.

Stawka
1

Prowadzenie rachunku płatniczego (miesięcznie)

0 zł

2

Transakcje: polecenie przelewu wewnętrznego, polecenie przelewu wewnętrznego Przelew24, polecenie przelewu: przelew ELIXIR, przelew Express ELIXIR, przelew BlueCash, polecenie zapłaty, wypłata gotówki w placówce Santander Bank Polska S.A..

Przypis 1

Przelew krajowy w złotych.

2.1

Pierwsza transakcja w miesiącu kalendarzowym

0 zł

2.2

każda kolejna transakcja w miesiącu kalendarzowym

10 zł

3

Zlecenie stałe

10 zł

4

Polecenie przelewu – przelew SORBNET

Przypis 1

Przelew krajowy w złotych.

35 zł

5

Wyciąg z rachunku

5.1

eWyciąg wysyłany na Skrzynkę odbiorczą klientom posiadającym usługę bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile)

0 zł

5.2

wysyłany listem zwykłym raz w miesiącu lub rzadziej

5.2a

klientom nieposiadającym usługi bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile)

0 zł

5.2b

klientom posiadającym usługę bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile)

0 zł

5.3

wysyłany listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu lub po każdej zmianie salda

5 zł

5.4

duplikat wyciągu

5 zł

6

Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych – historia obrotów na rachunku (za każdy rozpoczęty miesiąc)

6.1

klienta posiadającego usługę bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile)

10 zł

6.2

klienta nieposiadającego usługi bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile), gdy historia dotyczy poprzedniego miesiąca kalendarzowego

0 zł

6.3

klienta nieposiadającego usługi bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile), gdy historia dotyczy miesiąca innego niż poprzedni miesiąc kalendarzowy

10 zł

Przypisy

Przypis

Przelew krajowy w złotych.

Więcej w dziale: Rachunki płatnicze - konta oszczędnościowe:
Zobacz podobne produkty wycofane z oferty: