Konto oszczędnościowe w złotych

 

(w tym rachunki prowadzone do dnia 30.06.2023 r. pod nazwą Konto oszczędnościowe: Standard, Lokata Swobodna, Concerto oraz Konto Ekstra oszczędnościowe)

Produkt wycofany z oferty

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla klientów indywidualnych, zwana inaczej Tabelą opłat i prowizji. Obowiązuje od dnia 01.07.2023 r.

Stawka

1

Prowadzenie rachunku płatniczego (miesięcznie)

1 zł

2

Transakcje:

 • Polecenie przelewu wewnętrznego,
 • Polecenie przelewu wewnętrznego – Przelew24,
 • Polecenie przelewu:
  • przelew Elixir1),
  • przelew Express Elixir1),
  • przelew BlueCash1),
 • Polecenie zapłaty
 • Zlecenie stałe5)
 • Polecenie przelewu SEPA oraz polecenie przelewu – przelew zagraniczny w EUR, inny niż polecenie przelewu SEPA, do krajów EOG innych niż Polska3)
 • Wypłata gotówki w placówce naszego banku4)

1) Przelew krajowy w złotych.

3) Wypłata gotówki w placówce naszego banku dotyczy tylko mobilnego Konta oszczędnościowego, dla pozostałych kont informacja o opłacie podana jest niżej w pkt.3

2.1

Pierwsza transakcja w miesiącu kalendarzowym

0 zł

2.2

każda kolejna transakcja w miesiącu kalendarzowym

10 zł

3

Wypłata gotówki w placówce Santander Bank Polska S.A.

0 zł

4

Polecenie przelewu – przelew SORBNET

1) Przelew krajowy w złotych.

35 zł

5

Wyciąg z rachunku

5.1

eWyciąg wysyłany na Skrzynkę odbiorczą klientom posiadającym usługę bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile)

0 zł

5.2

wysyłany listem zwykłym raz w miesiącu lub rzadziej

5.2.1

klientom nie posiadającym usługi bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile)

0 zł

5.2.2

klientom posiadającym usługę bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile)

0 zł

5.3

wysyłany listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu lub po każdej zmianie salda

5 zł

5.4

odbierany w placówce Santander Bank Polska S.A. (dotyczy dyspozycji przyjętych do dnia 26.10.2014 r.)

0 zł

5.5

duplikat wyciągu

5 zł

6

Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych – historia obrotów na rachunku (za każdy rozpoczęty miesiąc)

6.1

klienta posiadającego usługę bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile)

10 zł

6.2

klienta, który nie posiada usługi bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile), gdy historia dotyczy poprzedniego miesiąca kalendarzowego

0 zł

6.3

klienta , który nie posiada usługi bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile), gdy historia dotyczy miesiąca innego niż poprzedni miesiąc kalendarzowy

10 zł

Przypisy

Przelew krajowy w złotych.

Wypłata gotówki w placówce naszego banku dotyczy tylko mobilnego Konta oszczędnościowego, dla pozostałych kont informacja o opłacie podana jest niżej w pkt.3

Czy eTaryfa była dla Ciebie przydatna?
Tak
Nie
Dziękujemy za przesłanie opinii.
Więcej w dziale: Rachunki płatnicze - Konta oszczędnościowe niebędące w ofercie:
Zobacz podobne produkty aktualnie w ofercie: