Konto oszczędnościowe 500 Plus

Produkt wycofany z oferty

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla klientów indywidualnych, zwana inaczej Tabelą opłat i prowizji. Obowiązuje od dnia 01.07.2023 r.

Stawka
1

Prowadzenie rachunku płatniczego (miesięcznie)

0 zł

2

Transakcje :

 • Polecenie przelewu wewnętrznego,
 • Polecenie przelewu wewnętrznego – Przelew24,
 • Polecenie przelewu:
  • Elixir1),
  • Express Elixir1),
  • BlueCash1),
 • Polecenie zapłaty,
 • Wypłata gotówki w placówce Banku.
 • Polecenie przelewu SEPA oraz polecenie przelewu – przelew zagraniczny w EUR, inny niż polecenie przelewu SEPA, do krajów EOG innych niż Polska3)

1) Przelew krajowy w złotych.

3) Opłaty za czynności w obrocie dewizowym inne niż określone w pkt 2 niniejszej tabeli, znajdują się w Części 1, Produkty i usługi będące w bieżącej ofercie, Rozdział VII Czynności w obrocie dewizowym niniejszej Taryfy.

2.1

Pierwsza transakcja w miesiącu kalendarzowym

0 zł

2.2

każda kolejna transakcja w miesiącu kalendarzowym

10 zł

3

Zlecenie stałe

2) Na rachunki prowadzone przez dostawcę innego niż Santander Bank Polska S.A.

10 zł

4

Polecenie przelewu - przelew SORBNET

1) Przelew krajowy w złotych.

20 zł

5

Wyciąg z rachunku

5.1

eWyciąg wysyłany na Skrzynkę odbiorczą klientom posiadającym usługę bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile)

0 zł

5.2

wysyłany listem zwykłym raz w miesiącu lub rzadziej

5.2a

klientom nie posiadającym usługi bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile)

0 zł

5.2b

klientom posiadającym usługę bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile)

0 zł

5.3

wysyłany listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu lub po każdej zmianie salda

0 zł

5.4

duplikat wyciągu

0 zł

6

Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych - historia obrotów na rachunku (za każdy rozpoczęty miesiąc)

6.1

klienta posiadającego usługę bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile)

0 zł

6.2

Klienta, który nie posiada usługi bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile), gdy historia dotyczy poprzedniego miesiąca kalendarzowego

0 zł

6.3

Klienta, który posiada usługi bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile), gdy historia dotyczy miesiąca innego niż poprzedni miesiąc kalendarzowy

0 zł

Przypisy

Przelew krajowy w złotych.

Na rachunki prowadzone przez dostawcę innego niż Santander Bank Polska S.A.

Opłaty za czynności w obrocie dewizowym inne niż określone w pkt 2 niniejszej tabeli, znajdują się w Części 1, Produkty i usługi będące w bieżącej ofercie, Rozdział VII Czynności w obrocie dewizowym niniejszej Taryfy.

Czy eTaryfa była dla Ciebie przydatna?
Tak
Nie
Dziękujemy za przesłanie opinii.
Więcej w dziale: Rachunki płatnicze - Konta oszczędnościowe niebędące w ofercie:
Zobacz podobne produkty aktualnie w ofercie: