Konto Oszczędnościowe w walutach USD2), Konto Oszczędnościowe w walutach EUR2), Konto Oszczędnościowe w walutach GBP2)

2) Z konta nie można realizować polecenia przelewu, polecenia przelewu wewnętrznego – Przelew24, Polecenie zapłaty.

Produkt wycofany z oferty

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla klientów indywidualnych, zwana inaczej Tabelą opłat i prowizji. Obowiązuje od dnia 01.07.2022 r.

Stawka

1

Prowadzenie rachunku płatniczego (miesięcznie)

1 zł

2

Transakcje:

  • Polecenie przelewu wewnętrznego,
  • Polecenie przelewu wewnętrznego – Przelew24,
  • Polecenie przelewu:
    • przelew ELIXIR1),
    • przelew Express ELIXIR1),
    • przelew BlueCash1),
  • Polecenie zapłaty
  • Polecenie przelewu SEPA oraz polecenie przelewu – przelew zagraniczny w EUR, inny niż polecenie przelewu SEPA, do krajów EOG innych niż Polska3)

1) Przelew krajowy w złotych.

3) Opłaty za czynności w obrocie dewizowym inne niż określone w pkt 2 niniejszej tabeli, znajdują się w Części 1, Produkty i usługi będące w bieżącej ofercie, Rozdział VII Czynności w obrocie dewizowym niniejszej Taryfy.

2.1

Pierwsza transakcja w miesiącu kalendarzowym

0 zł

2.2

każda kolejna transakcja w miesiącu kalendarzowym

10 zł

3

Wypłata gotówki w placówce Santander Bank Polska S.A.

0 zł

4

Zlecenie stałe

4.1

na rachunek w Santander Bank Polska S.A.

10 zł

4.2

na rachunek prowadzony u dostawcy innego niż Santander Bank Polska S.A.

5

Polecenie przelewu – przelew SORBNET

1) Przelew krajowy w złotych.

6

Wyciąg z rachunku

6.1

eWyciąg wysyłany na Skrzynkę odbiorczą klientom posiadającym usługę bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile)

0 zł

6.2

wysyłany listem zwykłym raz w miesiącu lub rzadziej

6.2a

klientom nie posiadającym usługi bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile)

0 zł

6.2b

klientom posiadającym usługę bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile)

0 zł

6.3

wysyłany listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu lub po każdej zmianie salda

5 zł

6.4

odbierany w placówce Santander Bank Polska S.A. (dotyczy dyspozycji przyjętych do dnia 26.10.2014 r.)

0 zł

6.5

duplikat wyciągu

5 zł

7

Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych – historia obrotów na rachunku (za każdy rozpoczęty miesiąc)

7.1

klienta posiadającego usługę bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile)

10 zł

7.2

klienta, który nie posiada usługi bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile), gdy historia dotyczy poprzedniego miesiąca kalendarzowego

0 zł

7.3

klienta , który nie posiada usługi bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile), gdy historia dotyczy miesiąca innego niż poprzedni miesiąc kalendarzowy

10 zł

Przypisy

Przelew krajowy w złotych.

Z konta nie można realizować polecenia przelewu, polecenia przelewu wewnętrznego – Przelew24, Polecenie zapłaty.

Opłaty za czynności w obrocie dewizowym inne niż określone w pkt 2 niniejszej tabeli, znajdują się w Części 1, Produkty i usługi będące w bieżącej ofercie, Rozdział VII Czynności w obrocie dewizowym niniejszej Taryfy.

Czy eTaryfa była dla Ciebie przydatna?
Tak
Nie
Dziękujemy za przesłanie opinii.
Więcej w dziale: Rachunki płatnicze - Konta oszczędnościowe niebędące w ofercie:
Zobacz podobne produkty aktualnie w ofercie: