Konto Oszczędnościowe w walutach USD, Konto Oszczędnościowe w walutach EUR, Konto Oszczędnościowe w walutach GBP

Produkt wycofany z oferty

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla klientów indywidualnych. Obowiązuje od dnia 14.08.2019 r.

Stawka

Przypis 2

Z konta nie można realizować polecenia przelewu, polecenia przelewu wewnętrznego – Przelew24, Polecenie zapłaty.

1

Prowadzenie rachunku płatniczego (miesięcznie)

1 zł

2

Transakcje: Polecenie przelewu wewnętrznego, Polecenie przelewu wewnętrznego Przelew24, Polecenie przelewu: przelew ELIXIR, przelew Express ELIXIR, przelew BlueCash, Polecenie zapłaty.

Przypis 1

Przelew krajowy w złotych.

2a

Pierwsza transakcja w miesiącu kalendarzowym

0 zł

2b

każda kolejna transakcja w miesiącu kalendarzowym

10 zł

3

Wypłata gotówki w placówce Santander Bank Polska S.A.

0 zł

4

Zlecenie stałe

4.1

na rachunek w Santander Bank Polska S.A.

10 zł

4.2.

na rachunek prowadzony u dostawcy innego niż Santander Bank Polska S.A.

5

Polecenie przelewu – przelew SORBNET

Przypis 1

Przelew krajowy w złotych.

6

Wyciąg z rachunku

6.1

eWyciąg wysyłany na Skrzynkę odbiorczą klientom posiadającym usługę bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile)

0 zł

6.2

wysyłany listem zwykłym raz w miesiącu lub rzadziej

6.2a

klientom nie posiadającym usługi bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile)

0 zł

6.2b

klientom posiadającym usługę bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile)

0 zł

6.3

wysyłany listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu lub po każdej zmianie salda

5 zł

6.4

odbierany w placówce Santander Bank Polska S.A. (dotyczy dyspozycji przyjętych do dnia 26.10.2014 r.)

0 zł

6.5

duplikat wyciągu

5 zł

7

Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych – historia obrotów na rachunku (za każdy rozpoczęty miesiąc)

7.1

klienta posiadającego usługę bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile)

10 zł

7.2

klienta nie posiadającego usługi bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile), gdy historia dotyczy poprzedniego miesiąca kalendarzowego

0 zł

7.3

klienta nie posiadającego usługi bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile), gdy historia dotyczy miesiąca innego niż poprzedni miesiąc kalendarzowy

10 zł

Przypisy

Przypis

Przelew krajowy w złotych.

Przypis

Z konta nie można realizować polecenia przelewu, polecenia przelewu wewnętrznego – Przelew24, Polecenie zapłaty.

Więcej w dziale: Rachunki płatnicze - Konta oszczędnościowe niebędące w ofercie:
Zobacz podobne produkty aktualnie w ofercie: