Czynności w obrocie dewizowym dla Konta Elite

(konta otwierane do 10.11.2018 r.)

Produkt wycofany z oferty

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla klientów indywidualnych. Obowiązuje od dnia 02.03.2020 r.

Stawka

1

Zlecenia płatnicze kierowane na rachunek prowadzony przez dostawcę innego niż Santander Bank Polska S.A.

1.1

Polecenie przelewu SEPA (z wyłączeniem zleceń płatniczych w EUR do krajów EOG innych niż Polska)

1.1.1

złożone za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej (Santander internet/ mobile)

0 zł

1.1.2

złożone w oddziale Santander Bank Polska S.A.

0 zł

1.2

Polecenie przelewu w walucie obcej (kierowane na rachunek prowadzony w Polsce przez dostawcę innego niż Santander Bank Polska S.A. z wyłączeniem euro)

1.2.1

złożone za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej (Santander internet/ mobile)

0 zł

1.2.2

złożone w oddziale Santander Bank Polska S.A.

0 zł

1.3

Polecenie przelewu

1.3.1

przelew krajowy w euro inny niż polecenie przelewu SEPA na rachunek prowadzony w Polsce przez dostawcę innego niż Santander Bank Polska S.A.

1.3.1.1

złożone za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej (Santander internet/ mobile)

0 zł

1.3.1.2

złożone w oddziale Santander Bank Polska S.A.

0 zł

1.3.2

przelew zagraniczny inny niż polecenie przelewu SEPA na rachunek prowadzony za granicą (z wyłączeniem zleceń płatniczych w EUR do krajów EOG innych niż Polska)

1.3.2.1

złożone za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej (Santander internet/ mobile)

0 zł

1.3.2.2

złożone w oddziale Santander Bank Polska S.A.

0 zł

1.4

Opłaty i prowizje dodatkowe do zleceń płatniczych (z wyłączeniem zleceń płatniczych w EUR do krajów EOG innych niż Polska)

1.4.1

w trybie pilnym (dostępny dla zlecenia w walutach: EUR – kierowanego na rachunek prowadzony w kraju poza EOG, USD, GBP, PLN) – zlecenie złożone za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej (Santander internet/ mobile) lub w oddziale Santander Bank Polska S.A

0 zł

1.4.2

w trybie ekspresowym (dostępny dla zlecenia w walutach: EUR, USD, GBP, PLN) – zlecenie złożone za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej (Santander internet/ mobile) lub w oddziale Santander Bank Polska S.A.

50 zł

1.4.3

z opcją kosztową OUR (zryczałtowana opłata, gdy koszty banków pośredniczących i banku odbiorcy ponosi zleceniodawca)

40 zł

1.5

Wydanie kopii komunikatu dotyczącego zleceń płatniczych wymienionych w pkt 1.1, 1.2, 1.3

15 zł

1.6

Czynności niestandardowe dotyczące zleceń płatniczych wymienionych w pkt 1.1, 1.2, 1.3

1.6.1

wykonywanych w EUR, w PLN lub w walucie kraju należącego do EOG, gdy dostawca płatnika, jak i dostawca odbiorcy lub jedyny dostawca w danej transakcji płatniczej znajdują się na terytorium kraju należącego do EOG – zlecenie zmiany szczegółów transakcji płatniczej wysłanej z Santander Bank Polska S.A., odzyskanie środków z transakcji płatniczej wysłanej z Santander Bank Polska S.A. Opłata pobierana jest za każdą czynność.

50 zł + koszty banków trzecich

1.6.2

pozostałych – zlecenie potwierdzenia uznania rachunku odbiorcy na podstawie transakcji płatniczej wysłanej z Santander Bank Polska S.A., zlecenie zmiany szczegółów transakcji płatniczej wysłanej z Santander Bank Polska S.A., zlecenie zwrotu  transakcji płatniczej wysyłanej z Santander Bank Polska S.A. Opłata pobierana jest za każdą czynność.

50 zł + koszty banków trzecich

1.7

Odwołanie transakcji płatniczej wymienionej w pkt 1.1, 1.2, 1.3, która nie została wysłana z Santander Bank Polska S.A.

20 zł

1.8

Zwrot transakcji płatniczej wysłanej z Santander Bank Polska S.A. wykonany przez bank trzeci

50 zł + koszty banków trzecich

2

Uznanie rachunku w Santander Bank Polska S.A. na podstawie zlecenia płatniczego otrzymanego od dostawcy innego niż Santander Bank Polska S.A.

 Przypis

Opłata nie jest pobierana, jeśli zlecenie płatnicze zawiera opcję kosztową OUR

2.1

Na podstawie zlecenia płatniczego otrzymanego w dowolnej walucie z zagranicy (z wyłączeniem zlecenia płatniczego w EUR z kraju EOG innego niż Polska) lub walucie obcej od innego dostawcy w Polsce

2.1.1

SEPA

0 zł

2.1.2

w innym systemie niż SEPA  obsługującym płatności w obrocie dewizowym

0 zł

2.2

Na podstawie zlecenia płatniczego z tytułu zagranicznego świadczenia emerytalnego lub rentowego

 Przypis

w przypadku uznania, o którym mowa w pkt. 2.2, nie pobiera się opłat z pkt. 2.1

30 zł

2.3

Wydanie kopii komunikatu dotyczącego zlecenia płatniczego, na podstawie którego nastąpiło uznanie rachunku w Santander Bank Polska S.A.

15 zł

dotyczy stawek pobieranych za czynności w obrocie dewizowym realizowanych dla rachunków określonych w Części 2. USŁUGI WYCOFANE Z OFERTY, w Rozdziale I Rachunki płatnicze-konta osobiste i pakiety niebędące w ofercie, w Tabeli 8 oraz w Tabeli 9.

Czy eTaryfa była dla Ciebie przydatna?
Tak
Nie
Dziękujemy za przesłanie opinii.
Więcej w dziale: Czynności w obrocie dewizowym: