Czynności w obrocie dewizowym

Czynności w obrocie dewizowym

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla klientów indywidualnych. Obowiązuje od dnia 02.03.2020 r.

Czynności w obrocie dewizowym: