Czynności w obrocie dewizowym

Czynności w obrocie dewizowym

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla klientów indywidualnych, zwana inaczej Tabelą opłat i prowizji. Obowiązuje od dnia 01.07.2023 r.

Czynności w obrocie dewizowym: