Czynności w obrocie dewizowym

Produkt wycofany z oferty

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla klientów indywidualnych, zwana inaczej Tabelą opłat i prowizji. Obowiązuje od dnia 01.07.2023 r.

Stawka
1

Zlecenia płatnicze kierowane na rachunek prowadzony przez dostawcę innego niż nasz bank

1.1

Polecenie przelewu SEPA (z wyłączeniem zleceń płatniczych w EUR do krajów EOG innych niż Polska)

1.1.1

złożone za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej (Santander internet/ mobile)

5 zł

1) Z rachunku posiadacza Konta walutowego Elite – 0 zł

1.1.2

złożone w oddziale naszego banku

0,25%; min. 28,50 zł; max. 200 zł

1) Z rachunku posiadacza Konta walutowego Elite – 0 zł

1.2

Polecenie przelewu w walucie obcej (kierowane na rachunek prowadzony w Polsce przez dostawcę innego niż nasz bank

1.2.1

złożone za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej (Santander internet/ mobile)

0,20% min. 30 zł max. 250 zł

1) Z rachunku posiadacza Konta walutowego Elite – 0 zł

2) Z rachunku posiadacza Konta walutowego FRANK - pierwszy w miesiącu – 0 zł

1.2.2

złożone w oddziale naszego banku

0,30% min. 50 zł max. 250 zł

1) Z rachunku posiadacza Konta walutowego Elite – 0 zł

1.3

Polecenie przelewu

1.3.1

przelew krajowy w euro inny niż polecenie przelewu SEPA na rachunek prowadzony w Polsce przez dostawcę innego niż nasz bank

1.3.1.1

złożone za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej (Santander internet/ mobile)

0,20% min. 30 zł max. 250 zł

1) Z rachunku posiadacza Konta walutowego Elite – 0 zł

2) Z rachunku posiadacza Konta walutowego FRANK - pierwszy w miesiącu – 0 zł

1.3.1.2

złożone w oddziale naszego banku

0,30% min. 50 zł max. 250 zł

1) Z rachunku posiadacza Konta walutowego Elite – 0 zł

1.3.2

przelew zagraniczny inny niż polecenie przelewu SEPA na rachunek prowadzony za granicą (z wyłączeniem zleceń płatniczych w EUR do krajów EOG innych niż Polska)

1.3.2.1

złożone za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej (Santander internet/ mobile)

0,20% min. 30 zł max. 250 zł

1) Z rachunku posiadacza Konta walutowego Elite – 0 zł

2) Z rachunku posiadacza Konta walutowego FRANK - pierwszy w miesiącu – 0 zł

1.3.2.2

złożone w oddziale naszego banku

0,30% min. 50 zł max. 250 zł

1) Z rachunku posiadacza Konta walutowego Elite – 0 zł

1.4

Opłaty i prowizje dodatkowe do zleceń płatniczych (z wyłączeniem zleceń płatniczych w EUR do krajów EOG innych niż Polska)

1.4.1

w trybie pilnym (dostępny dla zlecenia w walutach: EUR – kierowanego na rachunek prowadzony w kraju poza EOG, USD, GBP, PLN) – zlecenie złożone za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej (Santander internet/ mobile) lub w oddziale naszego banku

0 zł

1.4.2

w trybie ekspresowym (dostępny dla zlecenia w walutach: EUR, USD, GBP, PLN) – zlecenie złożone za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej (Santander internet/ mobile) lub w oddziale naszego banku

50 zł

1.4.3

z opcją kosztową OUR (zryczałtowana opłata, gdy koszty banków pośredniczących i banku odbiorcy ponosi zleceniodawca)

65 zł

1) Z rachunku posiadacza Konta walutowego Elite – 0 zł

1.5

Wydanie kopii komunikatu dotyczącego zleceń płatniczych wymienionych w pkt 1.1, 1.2, 1.3

20 zł

1.6

Czynności niestandardowe dotyczące zleceń płatniczych wymienionych w pkt 1.1, 1.2, 1.3

1.6.1

wykonywanych w EUR, w PLN lub w walucie kraju należącego do EOG, gdy dostawca płatnika, jak i dostawca odbiorcy lub jedyny dostawca w danej transakcji płatniczej znajdują się na terytorium kraju należącego do EOG – zlecenie zmiany szczegółów transakcji płatniczej wysłanej z naszego banku, odzyskanie środków z transakcji płatniczej wysłanej z naszego banku.

100 zł

1.6.2

pozostałych – zlecenie potwierdzenia uznania rachunku odbiorcy na podstawie transakcji płatniczej wysłanej z naszego banku, zlecenie zmiany szczegółów transakcji płatniczej wysłanej z naszego banku, zlecenie zwrotu  transakcji płatniczej wysyłanej z naszego banku.

100 zł

1.7

Odwołanie transakcji płatniczej wymienionej w pkt 1.1, 1.2, 1.3, która nie została wysłana z naszego banku

20 zł

1.8

Zwrot transakcji płatniczej wysłanej z naszego banku wykonany przez bank trzeci

100 zł

2

Uznanie rachunku w naszym banku na podstawie zlecenia płatniczego otrzymanego od dostawcy innego niż nasz bank

 

Opłata nie jest pobierana, jeśli zlecenie płatnicze zawiera opcję kosztową OUR

2.1

Na podstawie zlecenia płatniczego otrzymanego w dowolnej walucie z zagranicy (z wyłączeniem zlecenia płatniczego w EUR z kraju EOG innego niż Polska) lub walucie obcej od innego dostawcy w Polsce

2.1.1

SEPA

0 zł*/ 20 zł**

*/ Konto Life, Konto NET, Konto Pomocnicze, Konto walutowe Invest,  Konto walutowe Elite

**/ Pozostałe/Konta Oszczędnościowe

2.1.2

w innym systemie niż SEPA  obsługującym płatności w obrocie dewizowym

0 zł*/ 20 zł** 2)

*/ Konto Life, Konto NET, Konto Pomocnicze, Konto walutowe Invest,  Konto walutowe Elite

**/ Pozostałe/Konta Oszczędnościowe

2) Z rachunku posiadacza Konta walutowego FRANK - pierwszy w miesiącu – 0 zł

2.2

Na podstawie zlecenia płatniczego z tytułu zagranicznego świadczenia emerytalnego lub rentowego

 

w przypadku uznania, o którym mowa w pkt. 2.2, nie pobiera się opłat z pkt. 2.1

30 zł

2.3

Wydanie kopii komunikatu dotyczącego zlecenia płatniczego, na podstawie którego nastąpiło uznanie rachunku w naszym banku

20 zł

Przypisy

Z rachunku posiadacza Konta walutowego Elite – 0 zł

Z rachunku posiadacza Konta walutowego FRANK - pierwszy w miesiącu – 0 zł

Stawki dotyczą rachunków określonych w Części 2. Usługi wycofane z oferty, w Rozdziale I Rachunki płatnicze-konta osobiste i pakiety niebędące w ofercie, w Tabelach 5 i 6.

Czy eTaryfa była dla Ciebie przydatna?
Tak
Nie
Dziękujemy za przesłanie opinii.
Więcej w dziale: Czynności w obrocie dewizowym: