Informacja Sprawdź najważniejsze zmiany w Taryfie opłat i prowizji

Czynności w obrocie dewizowym

Produkt wycofany z oferty

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla klientów indywidualnych. Obowiązuje od dnia 17.01.2019 r.

Stawka
1

Zlecenia płatnicze kierowane na rachunek prowadzony przez dostawcę innego niż Santander Bank Polska S.A.

1.1

Polecenie przelewu SEPA

1.1.1

złożone za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej (Santander internet)

5,00 zł

1.1.2

złożone w oddziale Santander Bank Polska S.A.

0,25%; min. 28,50 zł; max. 200,00 zł

1.2

Polecenie przelewu w walucie obcej (kierowane na rachunek prowadzony w Polsce przez dostawcę innego niż Santander Bank Polska S.A. z wyłączeniem euro)

1.2.1

złożone za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej (Santander internet)

0,20% min. 30,00 zł max. 250,00 zł

Przypis 1Przypis 2

Z rachunku posiadacza Konta walutowego Elite – bez opłat

Z rachunku posiadacza Konta walutowego FRANK - pierwszy w miesiącu – bez opłat

1.2.2

złożone w oddziale Santander Bank Polska S.A.

0,30% min. 50,00 zł max. 250,00 zł

Przypis 1

Z rachunku posiadacza Konta walutowego Elite – bez opłat

1.3

Polecenie przelewu

1.3.1

przelew krajowy w euro, inny niż polecenie przelewu SEPA, na rachunek prowadzony w Polsce przez dostawcę innego niż Santander Bank Polska S.A.

1.3.1.1

złożone za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej (Santander internet)

0,20% min. 30,00 zł max. 250,00 zł

Przypis 1Przypis 2

Z rachunku posiadacza Konta walutowego Elite – bez opłat

Z rachunku posiadacza Konta walutowego FRANK - pierwszy w miesiącu – bez opłat

1.3.1.2

złożone w oddziale Santander Bank Polska S.A.

0,30% min. 50,00 zł max. 250,00 zł

Przypis 1

Z rachunku posiadacza Konta walutowego Elite – bez opłat

1.3.2

przelew zagraniczny, inny niż polecenie przelewu SEPA, na rachunek prowadzony za granicą przez dostawcę innego niż Santander Bank Polska S.A.

1.3.2.1

złożone za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej (Santander internet)

0,20% min. 30,00 zł max. 250,00 zł

Przypis 1Przypis 2

Z rachunku posiadacza Konta walutowego Elite – bez opłat

Z rachunku posiadacza Konta walutowego FRANK - pierwszy w miesiącu – bez opłat

1.3.2.2

złożone w oddziale Santander Bank Polska S.A.

0,30% min. 50,00 zł max. 250,00 zł

Przypis 1

Z rachunku posiadacza Konta walutowego Elite – bez opłat

1.4

Opłaty i prowizje dodatkowe do zleceń płatniczych

1.4.1

w trybie pilnym (dostępny dla zlecenia w walutach: EUR – kierowanego na rachunek prowadzony w kraju poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, USD, GBP, PLN) – zlecenie złożone za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej (Santander internet) lub w oddziale Santander Bank Polska S.A

bez opłat

1.4.2

w trybie ekspresowym ( dostępny dla zlecenia w walutach: EUR, USD, GBP, PLN) -  zlecenie złożone za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej (Santander internet) lub w oddziale Santander Bank Polska S.A.

50,00 zł

1.4.3

z opcją kosztową OUR (zryczałtowana opłata, gdy koszty banków pośredniczących i banku odbiorcy ponosi zleceniodawca)

65,00 zł

1.5

Wydanie kopii komunikatu dotyczącego zleceń płatniczych wymienionych w pkt 1.1, 1.2, 1.3

20,00 zł

1.6

Czynności niestandardowe dotyczące zleceń płatniczych wymienionych w pkt 1.1, 1.2, 1.3

1.6.1

wykonywanych w euro, w PLN lub w walucie kraju należącego do  Europejskiego Obszaru Gospodarczego, gdy dostawca płatnika, jak i dostawca odbiorcy lub jedyny dostawca w danej transakcji płatniczej znajdują się na terytorium kraju należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego   – zlecenie zmiany szczegółów transakcji płatniczej wysłanej z Santander Bank Polska S.A., odzyskanie środków z transakcji płatniczej wysłanej z Santander Bank Polska S.A. Opłata pobierana jest za każdą czynność.

50,00 zł + koszty banków trzecich

1.6.2

pozostałych – zlecenie potwierdzenia uznania rachunku odbiorcy na podstawie transakcji płatniczej wysłanej z Santander Bank Polska S.A., zlecenie zmiany szczegółów transakcji płatniczej wysłanej z Santander Bank Polska S.A., zlecenie zwrotu  transakcji płatniczej wysyłanej z Santander Bank Polska S.A. Opłata pobierana jest za każdą czynność.

50,00 zł + koszty banków trzecich

1.7

Odwołanie transakcji płatniczej wymienionej w pkt 1.1, 1.2, 1.3, która nie została wysłana z Santander Bank Polska S.A.

20,00 zł

1.8

Zwrot transakcji płatniczej wysłanej z Santander Bank Polska S.A. wykonany przez bank trzeci

50,00 zł + koszty banków trzecich

2

Uznanie rachunku odbiorcy w Santander Bank Polska S.A. na podstawie zlecenia płatniczego otrzymanego od dostawcy innego niż Santander Bank Polska S.A.

 Przypis

Opłata nie jest pobierana, jeśli zlecenie płatnicze zawiera opcję kosztową OUR

Pakiety

2.1

Na podstawie zlecenia płatniczego otrzymanego w dowolnej walucie z zagranicy lub walucie obcej od innego dostawcy w Polsce

2.1.1

SEPA

Konto Life, Konto NET, Konto Pomocnicze, Konto walutowe Invest,  Konto walutowe Elite

bez opłat

Pozostałe/Konta Oszczędnościowe

20,00 zł

2.1.2

w innym systemie niż SEPA  obsługującym płatności w obrocie dewizowym

Konto Life, Konto NET, Konto Pomocnicze, Konto walutowe Invest,  Konto walutowe Elite

bez opłat

Pozostałe/Konta Oszczędnościowe

20,00 zł

Przypis 2

Z rachunku posiadacza Konta walutowego FRANK - pierwszy w miesiącu – bez opłat

2.2

Na podstawie zlecenia płatniczego z tytułu zagranicznego świadczenia emerytalnego lub rentowego

 Przypis

w przypadku uznania, o którym mowa w pkt. 2.2, nie pobiera się opłat z pkt. 2.1

30,00 zł

2.3

Wydanie kopii komunikatu dotyczącego zlecenia płatniczego, na podstawie którego nastąpiło uznanie rachunku w Santander Bank Polska S.A.

20,00 zł

Przypisy

Przypis

Z rachunku posiadacza Konta walutowego Elite – bez opłat

Przypis

Z rachunku posiadacza Konta walutowego FRANK - pierwszy w miesiącu – bez opłat

dotyczy stawek pobieranych za czynności w obrocie dewizowym realizowanych dla rachunków określonych w Części 2. USŁUGI WYCOFANE Z OFERTY, w Rozdziale I Rachunki płatnicze-konta osobiste i pakiety niebędące w ofercie, w Tabeli 8 oraz w Tabeli 9.