Silver (BIN 525632)

Produkt wycofany z oferty

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla klientów indywidualnych, zwana inaczej Tabelą opłat i prowizji. Obowiązuje od dnia 22.06.2024 r.

Stawka
1

Opłata za wydanie Karty głównej (pierwszy rok korzystania)

1) Usługa ta stanowi usługę „wydania karty płatniczej” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych

79 zł

2

Opłata za wydanie Karty dodatkowej (pierwszy rok korzystania)

1) Usługa ta stanowi usługę „wydania karty płatniczej” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych

30 zł

3

Warunki zniesienia opłaty za wydanie Karty (pierwszy rok korzystania)

Opłata nie jest naliczana, jeżeli Klient wykona co najmniej jedną Transakcję w terminie jednego miesiąca od dnia aktywacji Karty.

4

Opłata roczna za Kartę główną (w kolejnych latach korzystania z Karty)

79 zł

5

Opłata roczna za Kartę dodatkową (w kolejnych latach korzystania z Karty)

30 zł

6

Warunki zniesienia opłaty rocznej za Kartę (w kolejnych latach korzystania z Karty)

Opłata za Kartę główną albo Kartę dodatkową nie jest naliczana, jeżeli w roku poprzedzającym suma Transakcji bezgotówkowych i gotówkowych dokonanych tą Kartą wyniesie co najmniej 12.000 zł.

8

Opłata za wydanie nowej Karty w miejsce zastrzeżonej (zagubionej, zniszczonej)

1) Usługa ta stanowi usługę „wydania karty płatniczej” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych

15 zł

9

Prowizja za wykonanie transakcji bezgotówkowej w punktach oznaczonych jako: kasyna, kasyna internetowe, gry losowe, zakłady bukmacherskie, loterie i totalizatory

0 zł

10

Prowizja za Transakcję bezgotówkową

0 zł

11

Prowizja za przelew z Rachunku Karty

2) Usługa ta stanowi usługę „polecenia przelewu” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.

0 zł

12

Przewalutowanie transakcji zagranicznej wykonanej w walucie innej niż PLN (naliczana od wartości transakcji po przewalutowaniu na walutę Konta Karty)

0 zł

13

Prowizja za Transakcję gotówkową

3) Usługa ta stanowi usługę „wypłaty gotówki” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.

4 % min. 10 zł

14

Prowizja za uruchomienie usługi Ratio

0 zł

15

Opłata za nadanie Kodu PIN

0 zł

16

Opłata za zmianę Kodu PIN po raz pierwszy

0 zł

17

Opłata za zmianę Kodu PIN po raz kolejny

0 zł

18

Opłata za zmianę Limitów Transakcji

0 zł

19

Opłata za podwyższenie Limitu Kredytowego Rachunku Karty

0 zł

20

Opłata za zmianę typu karty na wniosek klienta

0 zł

21

Opłata za zmianę Cyklu rozliczeniowego (daty generowania zestawień operacji)

20 zł

22

Opłata za przesyłanie zestawienia operacji w formie papierowej

4) Usługa ta może stanowić, w odpowiednich przypadkach, usługę „sporządzenia zestawienia transakcji płatniczych” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.

0 zł

23

Opłata za przesłanie zestawienia operacji dla karty dodatkowej

0 zł

24

Opłata za przesłanie kopii zestawienia operacji

4) Usługa ta może stanowić, w odpowiednich przypadkach, usługę „sporządzenia zestawienia transakcji płatniczych” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.

5 zł

25

Opłata za wystawienie opinii bankowej lub zaświadczenia związanego z umową o Kartę

5) Usługa ta stanowi usługę „wydania zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.

20 zł

26

Opłata za przesłanie kopii potwierdzenia wykonania Transakcji

20 zł

27

Sprawdzenie w bankomacie kwoty dostępnych środków

0 zł

28

Opłata za usługę „Powiadomienie SMS”

6) Usługa ta stanowi usługę „powiadamiania SMS” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.

0 zł

29

Opłata za wznowienie karty

0 zł

30

Pakiet bezpieczeństwa (ubezpieczenie grupowe)

nie dotyczy

31

Pakiet „assistance”

4,99 zł miesięcznie

32

Program Concierge

nie dotyczy

33

Usługi w ramach Programu „Priority Pass”

nie dotyczy

Przypisy

Usługa ta stanowi usługę „wydania karty płatniczej” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych

Usługa ta stanowi usługę „polecenia przelewu” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.

Usługa ta stanowi usługę „wypłaty gotówki” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.

Usługa ta może stanowić, w odpowiednich przypadkach, usługę „sporządzenia zestawienia transakcji płatniczych” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.

Usługa ta stanowi usługę „wydania zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.

Usługa ta stanowi usługę „powiadamiania SMS” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.

Niektóre spośród wymienionych w niniejszej tabeli usług odpowiadają usługom reprezentatywnym związanym z rachunkiem płatniczym, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym („Wykaz Usług Reprezentatywnych”). Zgodnie z wymogiem zawartym w art. 32d ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, usługi te zostały każdorazowo zidentyfikowane w treści niniejszej tabeli za pomocą przypisów dolnych, zawierających informację o klasyfikacji danej usługi jako usługi reprezentatywnej dokonanej na podstawie Wykazu Usług Reprezentatywnych. Od kart mobilnych: Visa Mobile kredytowa i MasterCard Mobile kredytowa wydanych do kart głównych wymienionych w poniższej Tabeli, opłata roczna i opłata miesięczna nie jest pobierana, a wysokość pozostałych opłat i prowizji jest analogiczna jak dla karty głównej (o ile dana funkcjonalność jest dostępna dla karty mobilnej).

Czy eTaryfa była dla Ciebie przydatna?
Tak
Nie
Dziękujemy za przesłanie opinii.
Więcej w dziale: Karty kredytowe niebędące w ofercie:
Zobacz podobne produkty aktualnie w ofercie: