Karta kredytowa 123

Karta kredytowa 123

Produkt w bieżącej ofercie

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla klientów indywidualnych. Obowiązuje od dnia 02.03.2020 r.

Stawka
1

Opłata roczna za kartę w pierwszym roku

Przypis 9

9) Usługa ta stanowi „obsługę karty kredytowej” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.

1.1

karta główna

120 zł

 Przypis

Dotyczy kart, dla których została podjęta pozytywna decyzja o ich wydaniu od 1 lipca 2017 roku.

Opłata z pkt 1.1. nie jest pobierana pod warunkiem wykonania (i nieodwołania) minimum 10 transakcji daną kartą w ciągu 3 miesięcy od dnia podjęcia pozytywnej decyzji o wydaniu karty.

Do warunku zwolnienia z opłaty wliczane są również transakcje wykonane kartami dodatkowymi oraz "MasterCard Mobile kredytowa/Visa-Mobile kredytowa"

1.2

karta dodatkowa

-

2

Opłata miesięczna za kartę w pierwszym roku

Przypis 9

9) Usługa ta stanowi „obsługę karty kredytowej” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.

2.1

karta główna

10 zł

 Przypis

Dotyczy kart, dla których została podjęta pozytywna decyzja o ich wydaniu przed 1 lipca 2017 roku.

Opłata z pkt 2.1 i 4.1 nie jest pobierana pod warunkiem wykonania (i nieodwołania) w poprzednim miesięcznym cyklu rozliczeniowym minimum 10 transakcji daną kartą.

2.2

karta dodatkowa

0 zł

3

Opłata roczna za kartę w kolejnych latach

Przypis 9

9) Usługa ta stanowi „obsługę karty kredytowej” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.

3.1

karta główna

-

3.2

karta dodatkowa

-

4

Opłata miesięczna za kartę w kolejnych latach

Przypis 9

9) Usługa ta stanowi „obsługę karty kredytowej” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.

4.1

karta główna

10 zł

 Przypis

Opłata z pkt 2.1 i 4.1 nie jest pobierana pod warunkiem wykonania (i nieodwołania) w poprzednim miesięcznym cyklu rozliczeniowym minimum 10 transakcji daną kartą

Do warunku zwolnienia z opłaty wliczane są również transakcje wykonane kartami dodatkowymi oraz "MasterCard Mobile kredytowa/Visa-Mobile kredytowa"

4.2

karta dodatkowa

0 zł

5

Wypłata gotówki w kraju i za granicą

Przypis 7

7) Usługa ta stanowi usługę „wypłaty gotówki” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.

4%; min 10 zł

6

Wykonanie transakcji bezgotówkowej w punktach oznaczonych jako: kasyna, kasyna internetowe, gry losowe, zakłady bukmacherskie, loterie i totalizatory

4%; min 10 zł

7

Przewalutowanie transakcji zagranicznej wykonanej w walucie innej niż PLN (naliczana od wartości transakcji po przewalutowaniu na walutę Konta Karty)

Przypis 9

9) Usługa ta stanowi „obsługę karty kredytowej” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.

2,8%

8

Przelew z rachunku karty kredytowej złożony za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile) – od kwoty przelewu

Przypis 2Przypis 6

2) Złożenie dyspozycji pierwszego przelewu w dniu złożenia wniosku o kartę kredytową jest bezpłatne (pod warunkiem otrzymania pozytywnej decyzji kredytowej).

6) Usługa ta stanowi usługę „polecenia przelewu” lub „polecenia przelewu wewnętrznego” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.

4%; min 10 zł

9

Zmiana typu karty na wniosek klienta

9 zł

10

Zestawienie operacji

10a

dla karty głównej

0 zł

10b

dla karty dodatkowej

Przypis 8

8) Usługa ta stanowi usługę „sporządzenia zestawienia transakcji płatniczych” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych w odniesieniu do zestawienia operacji dla karty dodatkowej.

2 zł

11

Uruchomienie usługi Ratio

1%; min 5 zł

12

Wejście do salonów lotniskowych Priority Pass

12a

Karta główna

12b

Karta dodatkowa

13

Wejście do saloników lotniskowych Lounge Key

13.1

Karta główna

13.2

Karta dodatkowa

14

Sprawdzenie w bankomacie kwoty dostępnych środków

0 zł

15

Zmiana daty generowania zestawień operacji

20 zł

16

Opłata za wznowienie karty

Przypis 5

5) Usługa ta stanowi usługę „wydania karty płatniczej” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.

15 zł

17

Awaryjne wydanie gotówki za granicą

18

Awaryjne wydanie karty za granicą

Przypisy

Przypis

Złożenie dyspozycji pierwszego przelewu w dniu złożenia wniosku o kartę kredytową jest bezpłatne (pod warunkiem otrzymania pozytywnej decyzji kredytowej).

Przypis

Usługa ta stanowi usługę „wydania karty płatniczej” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.

Przypis

Usługa ta stanowi usługę „polecenia przelewu” lub „polecenia przelewu wewnętrznego” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.

Przypis

Usługa ta stanowi usługę „wypłaty gotówki” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.

Przypis

Usługa ta stanowi usługę „sporządzenia zestawienia transakcji płatniczych” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych w odniesieniu do zestawienia operacji dla karty dodatkowej.

Przypis

Usługa ta stanowi „obsługę karty kredytowej” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.

Niektóre spośród wymienionych w niniejszej tabeli usług odpowiadają usługom reprezentatywnym związanym z rachunkiem płatniczym, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym („Wykaz Usług Reprezentatywnych”). Zgodnie z wymogiem zawartym w art. 32d ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, usługi te zostały każdorazowo zidentyfikowane w treści niniejszej tabeli za pomocą przypisów dolnych, zawierających informację o klasyfikacji danej usługi jako usługi reprezentatywnej dokonanej na podstawie Wykazu Usług Reprezentatywnych. Do wszystkich kart głównych wymienionych w poniższej Tabeli klient może zawrzeć umowę o wydanie odpowiedniej karty mobilnej: Visa-Mobile kredytowa/MasterCard Mobile kredytowa. Opłata roczna i opłata miesięczna za te karty nie jest pobierana, a wysokość pozostałych opłat i prowizji jest analogiczna jak dla karty głównej (o ile dana funkcjonalność jest dostępna dla karty mobilnej).

Czy eTaryfa była dla Ciebie przydatna?
Tak
Nie
Dziękujemy za przesłanie opinii.
Więcej w dziale: Karty kredytowe:
Produkty, które wycofaliśmy z oferty: