Konto Jakie Chcę

Konto Jakie Chcę

Produkt w bieżącej ofercie

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla klientów indywidualnych. Obowiązuje od dnia 01.04.2021 r.

Wiek Posiadacza konta – do 26 lat

 

W przypadku rachunku wspólnego, wiek każdego z Posiadaczy – do 26 lat. Wiek Posiadacza konta jest weryfikowany na dzień pobrania opłaty.

Wiek Posiadacza konta – ukończone 26 lat

 

W przypadku rachunku wspólnego, wiek przynajmniej jednego z Posiadaczy – ukończone 26 lat. Wiek Posiadacza konta jest weryfikowany na dzień pobrania opłaty.

1

Prowadzenie rachunku płatniczego (miesięcznie)

3) Spełnienie warunku zwolnienia z opłaty w miesiącu, którego dotyczy opłata, oceniamy sprawdzając:

  • w przypadku wpływów na konto, którego dotyczy opłata – wpływy inne niż odsetki od salda z tytułu oprocentowania konta oraz nagród z tytułu sprzedaży premiowej prowadzonej przez nasz bank,
  • w przypadku płatności kartą z konta, którego dotyczy opłata - transakcje bezgotówkowe wykonane kartą (i nie odwołane), z wyłączeniem transakcji typu Quasi Cash,
  • w przypadku płatności BLIK z konta, którego dotyczy opłata – płatności za towary lub usługi w sklepach stacjonarnych, punktach usługowych lub w sklepach internetowych, autoryzowane kodem BLIK lub czekiem BLIK,
  • w przypadku średniego salda w miesiącu na koncie, którego dotyczy opłata - sumę sald rachunku na koniec każdego dnia w badanym okresie podzieloną przez odpowiednią liczbę dni, przy czym badamy okres od ostatniego dnia poprzedniego miesiąca do przedostatniego dnia miesiąca, którego dotyczy opłata.

0 zł

6 zł/0 zł

 

Warunek zwolnienia z opłaty za prowadzenie rachunku płatniczego:

  • wpływ co najmniej 500 zł oraz co najmniej 1 płatność kartą lub płatność BLIK
Porada
Zamknij

Podpowiadamy, jak płacić mniej

Jeśli zapewnisz wpływ co najmniej 500 zł i wykonasz co najmniej 1 płatność kartą lub płatność BLIK w miesiącu opłata za prowadzenie konta wyniesie 0 zł. W przeciwnym razie opłata za prowadzenie tego konta wyniesie 6 zł miesięcznie.

2

Polecenie przelewu wewnętrznego (na rachunek w naszym banku)

2.1

na rachunek obcy

2.1.1

złożone za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile)

0 zł

0 zł

2.1.2

złożone w placówce naszego banku

5 zł

10 zł

2.1.3

Przelew 24

0 zł

0 zł

2.2

na rachunek własny

0 zł

0 zł

3

Polecenie przelewu (na rachunek prowadzony przez dostawcę innego niż nasz bank – przelew krajowy w złotych)

3.1

3

3.1.1

złożony za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile)

0 zł

0 zł

3.1.2

złożony w placówce naszego banku

5 zł

10 zł

3.2

przelew Express ELIXIR lub przelew BlueCash

0 zł

0 zł

3.3

przelew SORBNET

35 zł

35 zł

4

Zlecenia płatnicze w EUR do i z krajów EOG innych niż Polska

5) Opłaty za czynności w obrocie dewizowym inne niż określone w pkt 4 Tabeli 1 znajdują się w Części 1. Produkty i usługi będące w bieżącej ofercie, w Rozdziale VII Czynności w obrocie dewizowym niniejszej Taryfy.

4.1

polecenie przelewu SEPA oraz polecenie przelewu – przelew zagraniczny, inny niż polecenie przelewu SEPA, w trybie zwykłym oraz w trybie ekspresowym

4.1.1

złożone za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej (Santander internet/ mobile)

0 zł

0 zł

4.1.2

złożone w placówce naszego banku

5 zł

10 zł

4.2

uznanie rachunku w naszym banku

0 zł

0 zł

5

Zlecenie stałe

5.1

na rachunek w naszym banku

0 zł

0 zł

5.2

na rachunek prowadzony przez dostawcę innego niż nasz bank

0 zł

0 zł

6

Polecenie zapłaty

0 zł

0 zł

7

Wypłata gotówki

7.1

w placówce naszego banku

0 zł

0 zł

7.2

w bankomacie, autoryzowana kodem BLIK

7.2.1

w bankomacie sieci naszego banku

0 zł

0 zł

7.2.2

w bankomacie nienależącym do sieci naszego banku

0 zł

0 zł

8

Wpłata gotówki w placówce Santander Bank Polska S.A.  przez posiadacza rachunku

0 zł

0 zł

9

Wyciąg z rachunku

9.1

eWyciąg wysyłany na Skrzynkę odbiorczą klientom posiadającym usługę bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile)

0 zł

0 zł

9.2

wysyłany listem zwykłym raz w miesiącu lub rzadziej

0 zł

0 zł

9.3

wysyłany listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu lub po każdej zmianie salda

5 zł

5 zł

9.4

odbierany w placówce Banku (dotyczy dyspozycji przyjętych do dnia 09.11.2018 r)

9.5

duplikat wyciągu

5 zł

5 zł

10

Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych – historia obrotów na rachunku (za każdy rozpoczęty miesiąc)

10.1

klienta posiadającego usługę bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile)

10 zł

10 zł

10.2

klienta nieposiadającego usługi bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile), gdy historia dotyczy poprzedniego miesiąca kalendarzowego

0 zł

0 zł

10.3

klienta nieposiadającego usługi bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile), gdy historia dotyczy miesiąca innego niż poprzedni miesiąc kalendarzowy

10 zł

10 zł

Przypisy

Spełnienie warunku zwolnienia z opłaty w miesiącu, którego dotyczy opłata, oceniamy sprawdzając:

  • w przypadku wpływów na konto, którego dotyczy opłata – wpływy inne niż odsetki od salda z tytułu oprocentowania konta oraz nagród z tytułu sprzedaży premiowej prowadzonej przez nasz bank,
  • w przypadku płatności kartą z konta, którego dotyczy opłata - transakcje bezgotówkowe wykonane kartą (i nie odwołane), z wyłączeniem transakcji typu Quasi Cash,
  • w przypadku płatności BLIK z konta, którego dotyczy opłata – płatności za towary lub usługi w sklepach stacjonarnych, punktach usługowych lub w sklepach internetowych, autoryzowane kodem BLIK lub czekiem BLIK,
  • w przypadku średniego salda w miesiącu na koncie, którego dotyczy opłata - sumę sald rachunku na koniec każdego dnia w badanym okresie podzieloną przez odpowiednią liczbę dni, przy czym badamy okres od ostatniego dnia poprzedniego miesiąca do przedostatniego dnia miesiąca, którego dotyczy opłata.

Opłaty za czynności w obrocie dewizowym inne niż określone w pkt 4 Tabeli 1 znajdują się w Części 1. Produkty i usługi będące w bieżącej ofercie, w Rozdziale VII Czynności w obrocie dewizowym niniejszej Taryfy.

Czy eTaryfa była dla Ciebie przydatna?
Tak
Nie
Dziękujemy za przesłanie opinii.
Więcej w dziale: Rachunki płatnicze - konta osobiste:
Produkty, które wycofaliśmy z oferty: